U-Talent

Activiteiten archief

Shell nascholing – Technologie achter olie- en gaswinning

In deze masterclass word je meegenomen in de technologie achter olie- en gaswinning en -verwerking. Ook gaan we in op de ontwikkelingen rondom duurzaamheid en energietransitie. We laten zien hoe bètavakken worden ingezet in de industrie. Maar deze nascholing geeft je bovendien de unieke kans om een kijkje te nemen bij één van de grootste…

Lees meer

Seminarreeks Grenzen aan de chemie

Heb je wel eens het gevoel dat je kennis over de ontwikkelingen in het onderzoeksveld niet meer actueel is nu je een aantal jaar voor de klas staat? Heb je behoefte om, naast het lesgeven, weer geïnspireerd te worden door nieuwe kennis uit je vakgebied? De seminarreeks “Grenzen aan de Chemie” biedt voor de vierde keer een…

Lees meer

Natte boel! Onderzoek de vorming van rivieren, riviermondingen en de kust

Onderzoek naar het ontstaan en functioneren van de delta en kust waarop we leven is steeds meer een combinatie van natuurkunde, geologie en ecologie. Met de versnellende zeespiegelstijging, klimaatverandering en het gebruik van landschappen is deze kennis urgent nodig. In deze activiteit breken we de onderzoeksmethoden, beschikbare gegevens en nieuwste inzichten open ter verdieping en…

Lees meer

VO-HO netwerken conferentie

Van peuter tot professional Op donderdag 15 november organiseren de regionale VO-HO netwerken voor de vierde keer een landelijke conferentie VO-HO netwerken (voorheen: steunpuntendag). Met hun cursusaanbod en de DOT’s die ze faciliteren, dragen de VO-HO netwerken bij aan een leven lang leren. Tijdens deze conferentie nemen we dat voortdurend leren letterlijk, met het thema…

Lees meer

Onderzoekend wiskunde leren

Als je iets zelf ontdekt, dan begrijp je het. Zelf onderzoeken en ontdekken is leuk; je hebt een gevoel van eigenaarschap over je ontdekking. Bovendien is het goed om met elkaar op onderzoek te gaan en je vondsten te delen. Dit kun je gebruiken in het wiskundeonderwijs! In deze cursus ontdek je hoe je onderzoekend…

Lees meer

PWS Plus 2018

De PWS Plus-dagen zijn een mooie gelegenheid voor leerlingen van Connectiescholen om (een deel van) hun PWS onderzoek aan de universiteit uit te voeren. Leerlingen nemen deel in groepjes van -maximaal- 3 leerlingen. In juni volgen zij een programma van een halve dag, vervolgens zijn er 2 meetdagen aan de universiteit. Startbijeenkomst: 12 juni Tijdens…

Lees meer

Red het regenwoud

Het programma gaat over het tropisch regenwoud en de bedreigingen waar dat gebied mee te maken heeft. Leerlingen maken kennis met de Botanische Tuinen op De Uithof, doen een zoekopdracht in de kassen en maken vervolgens een beschermlijst; welke planten uit de kassen vinden zij dat beschermd moeten worden? Ze adopteren als het ware een…

Lees meer

3-vwo activiteitendagen

De 3-vwo activiteitendagen vinden plaats op 30 mei en 1 juni (voor groep A) en op 4 juni en 5 juni (voor groep B) Groep A: woensdag 30 mei en vrijdag 1 juni 2018 Groep B: maandag 4 juni en dinsdag 5 juni 2018 Per dag is er keus uit één van onderstaande onderwerpen:  

Lees meer

4-vwo dagen

Voor 4-vwo leerlingen van Ambitiescholen zijn binnenkort de 4-vwo dagen. Leerlingen zijn aangemeld via de bètacoördinator van hun school. Hieronder kan je zien wanneer welke onderwerpen er aan bod komen en wat er behandeld wordt.  

Lees meer

Leren voor duurzame ontwikkeling binnen NLT

Vindt u het belangrijk aandacht te besteden aan duurzame ontwikkeling binnen uw NLT-lessen? Gebruikt u modules zoals ‘Brandstof voor het leven’, ‘Food or Fuel’, ‘Aerosolen en Vuile Lucht’, ‘IJs en klimaat’ of één van de andere NLT-modules waarin een aspect van duurzame ontwikkeling wordt belicht? Tijdens deze nascholingscursus voor NLT-docenten krijgt u actuele inzichten aangereikt…

Lees meer