U-Talent

Activiteiten archief

Omgaan met verschillen in de bètavakken

Centraal in deze cursus staat het thema diversiteit. Daarbij gaat het om drie aspecten: Rekening houden met verschillen in prestatieniveau; Gebruikmaken van betekenisvolle en relevante contexten; Rekening houden met culturele verschillen in de klas. In deze cursus krijg je handvatten om te differentiëren in je klassen en zoveel mogelijk recht te doen aan ál je…

Lees meer

Havo schoolprogramma

Het is van belang dat de scholen die meedoen aan het U-Talent College (UTC) een bèta-schoolprogramma ontwikkelen en aanbieden, dat voor elke deelnemende school gelijkwaardig is qua diepgang en tijdsbesteding. Op deze wijze is de studiebelasting voor alle leerlingen van het UTC hetzelfde. Door middel van het uitwisselen en aanscherpen van de bestaande programma’s, kan onderling…

Lees meer

TOA inspiratiedag

Toa’s spelen hun rol vaak wat meer op de achtergrond dan docenten. Binnen de U-Talent schoolprogramma’s spelen zij echter een belangrijke rol. Een aantal schoolprojecten wordt voor een deel begeleid door de toa, bijvoorbeeld omdat de docent gelijktijdig aan het lesgeven is. Tijdens deze inspiratiedag willen we: Toa’s met elkaar in contact brengen; Good practices…

Lees meer

Programmeren in de klas met Python

Altijd al willen leren programmeren in Python? Maar ontbrak de tijd? Grijp dan nu je kans en volg onze cursus Inleiding Programmeren in Python. Deze nascholing bestaat uit 6 tweewekelijkse bijeenkomsten van 3 uur. Geen droge theorie, maar veel praktijk. Het is een individuele cursus, dus je bepaalt zelf je tempo. In korte tijd leer je de basisbeginselen van…

Lees meer

Analytische meetkunde

De cursus gaat verbredend en verdiepend in op het nieuwe programma binnen wiskunde B voor havo en vwo. Analytische meetkunde komt sinds 2015 vernieuwd terug in het wiskunde B–programma. In deze cursus bouwen wij voort op onze invulling van analytische meetkunde in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Concreet gaan we aan de gang met…

Lees meer

Logisch redeneren

In het nieuwe examenprogramma van wiskunde C voor het vwo dat in september 2015 van start is gegaan, doen twee nieuwe domeinen hun intrede: het domein Logisch redeneren en het domein Vorm en ruimte. Vertrekkend vanuit de onderwerpen die in het eerste domein aan bod komen, gaan we in deze workshop verdiepend in op de…

Lees meer

Geschiedenis van de wiskunde

De cursus gaat verdiepend in op het inzetten van primaire bronnen (dus oude wiskundeteksten, -objecten, -plaatjes e.d.) als vakdidactisch middel in de wiskundeles. We gaan uit van globale voorkennis op het gebied van de geschiedenis van de wiskunde. Bijvoorbeeld doordat je een cursus hebt gevolgd tijdens je opleiding, een boek als “Wortels van de wiskunde”…

Lees meer

Netwerkbijeenkomst Wiskunde A-lympiade en Wiskunde B-dag

Op de netwerkbijeenkomst zullen ervaringen worden uitgewisseld en wordt aandacht besteed aan het voorbereiden van leerlingen en aan de beoordeling van werkstukken. Programma van de netwerkbijeenkomst: 14.00 – 14.15      Welkom en korte schets van de opzet en het karakter van de Wiskunde A-lympiade en de Wiskunde B-dag. 14.15 – 15.15      In groepjes een deel van…

Lees meer

Life Sciences ontwikkelingen in de klas

De life sciences ontwikkelen zich razendsnel en leveren in rap tempo nieuwe inzichten en innovaties. Deze innovaties verhogen vaak onze welvaart, maar zorgen ook voor nieuwe vraagstukken in ons dagelijks leven. Zijn nanomaterialen wel veilig? Wil ik een DNA-test voor erfelijke borstkanker ondergaan? Hoe gaan we om met klimaatverandering? Mag iemand met een hartafwijking nog…

Lees meer

Seminarreeks: Nieuwe ontwikkelingen in kankeronderzoek

Deze seminarreeks biedt je de mogelijkheid om je kennis op het gebied van actueel moleculair kankeronderzoek bij te spijkeren. De lezingen worden verzorgd door vier vooraanstaande wetenschappers van het UMC Utrecht. De reeks bestaat uit vier bijeenkomsten met de volgende onderwerpen en sprekers: Dinsdag 2 oktober: Chromosome segregration and aneuploidy (Geert Kops) Maandag 29 oktober: Sequencing…

Lees meer