U-Talent

9 juli 2018

TOA inspiratiedag

Toa’s spelen hun rol vaak wat meer op de achtergrond dan docenten. Binnen de U-Talent schoolprogramma’s spelen zij echter een belangrijke rol. Een aantal schoolprojecten wordt voor een deel begeleid door de toa, bijvoorbeeld omdat de docent gelijktijdig aan het lesgeven is.

Tijdens deze inspiratiedag willen we:

  • Toa’s met elkaar in contact brengen;
  • Good practices uitwisselen;
  • Handvatten geven in het begeleiden van leerlingen;
  • Een inspirerend voorbeeld laten zien van op de UU ontwikkelde practica die ook op school uitgevoerd kunnen worden en voor verrijking kunnen zorgen.

Voorbereiden

Reken op circa 1,5 uur om de ‘good practice’ voor te bereiden.

Prijs:
3 U-Points voor toa’s van U-Talent partnerscholen. € 225,- voor overige aanmeldingen.

Inschrijven

De inschrijving is gesloten.