U-Talent

28 augustus 2017

Synthetische biologie: Wat kan? Wat mag?

synthetische biologie docentenprogramma u-talentSynthetische biologie is een snel opkomend onderzoeksveld binnen de genetica, waarbij biologie en engineering aan elkaar worden gekoppeld. De mens krijgt, veel meer nog dan bij technieken als genetische modificatie, controle over de bouwstenen van het leven. Genen kunnen volledig onafhankelijk van bestaand genetisch materiaal met de computer worden geschreven en nieuwe basen kunnen worden geïntroduceerd in bestaande systemen.

In de eerste bijeenkomst zal nader worden ingegaan op de stand van zaken in het wetenschappelijk onderzoek d.m.v. een inhoudelijke lezing van prof. dr. Vitor Martin Dos Santos en dr. Rita Volkers van de WUR. Hierna koppelen we terug naar wat we hiermee kunnen en willen in het huidige biologieonderwijs.

In de tweede bijeenkomst wordt de vertaalslag naar de onderwijspraktijk gemaakt. Ter voorbereiding op deze bijeenkomst worden deelnemers geacht twee lesmodules die zijn ontwikkeld door het Freudenthal Instituut rond synthetische biologie door te nemen aan de hand van richtvragen. We bespreken de overeenkomsten en verschillen van de ontwikkelde modules. Cruciale fases uit het lesmateriaal worden in verschillende werkvormen uitgeprobeerd. Er worden handvatten geboden om geïnformeerde besluitvorming rond biologische dilemma’s bij leerlingen te ondersteunen.

Deze nascholing is gevalideerd door Registerleraar voor 7 registeruren.

Doelgroep

Docenten biologie bovenbouw havo en vwo.

Prijs:
2 vouchers voor docenten van U-Talent partnerscholen. € 300,- voor overige aanmeldingen.

Inschrijven

De inschrijving is gesloten.