U-Talent

6 juli 2018

VO-HO netwerken conferentie

Van peuter tot professional

Op donderdag 15 november organiseren de regionale VO-HO netwerken voor de vierde keer een landelijke conferentie VO-HO netwerken (voorheen: steunpuntendag). Met hun cursusaanbod en de DOT’s die ze faciliteren, dragen de VO-HO netwerken bij aan een leven lang leren. Tijdens deze conferentie nemen we dat voortdurend leren letterlijk, met het thema “Van peuter tot professional”.

De VO-HO netwerken verbinden het voortgezet en vervolgonderwijs, maar ook met het primair onderwijs zijn mooie projecten ontwikkeld. Juist peuters geven blijk van veel interesse in de wereld om hen heen. Of het nu wetenschap heet of niet, ze zijn gewoon nieuwsgierig hoe iets kan, wat er gebeurt, hoe het werkt. Door het gebrek aan kennis, kunnen ze heel onbevooroordeeld naar natuurverschijnselen kijken en dankzij hun onbevangen nieuwsgierigheid stellen ze vragen waar je als vooringenomen volwassene niet eens op was gekomen.

Wetenschappers die binnen de regionale steunpunten werken kunnen allen onderschrijven dat het brengen van wetenschap naar het vo en po geen eenrichtingsverkeer is. Wetenschappers leren veel van de ontmoetingen met kinderen. Want wie is nu eigenlijk de professional? De peuter of de prof?

Programma
De middag wordt geopend met een forumgesprek tussen vertegenwoordigers van de Vereniging Hogescholen (VH), de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de VO-raad over de rol van de regionale VO-HO netwerken. Daarna volgen twee werkgroeprondes, die in het teken staan van een leven lang leren. Er zijn bijvoorbeeld workshops over good practices van de Wetenschapsknooppunten (basisonderwijs), over PAL’s in het voortgezet onderwijs, over de verbreding naar alfa- en gammawetenschappen en over de samenwerking tussen havo en het hoger onderwijs.

De conferentie wordt afgesloten met een netwerkdiner.

Prijs:
Gratis

Inschrijven

Bekijk het volledige programma op de SLO website

Meld u aan