U-Talent

12 juli 2018

Digitale formatieve toetsing

Formatieve toetsen kunnen inzicht geven in het leerproces van de leerling en geven daardoor veel informatie over hoe ver een leerling is en wat hij/zij nog nodig heeft om verder te komen. Door dit online te doen, blijken gegevens niet alleen makkelijk bewaard en vergeleken, maar worden ook grote delen automatisch nagekeken. Zo genereer je snel hele bruikbare informatie voor leerlingen van elk niveau.

  1. Vooraf wordt de cursist gevraagd om zich in te lezen in de beschikbaar gestelde materialen en om een doel voor zichzelf vast te stellen. Naar verwachting kost de voorbereiding circa vier uur.
  2. Tijdens de bijeenkomst van circa 2,5 uur gaat de cursist aan de slag met verschillende vormen van digitaal formatief toetsen, waarbij het eigen doel uitgewerkt wordt.
  3. Achteraf wordt gevraagd om de gecreëerde formatieve toets in de eigen onderwijspraktijk uit te proberen. De tijdsinvestering hiervoor is circa anderhalf uur.

Doelgroep

Voor alle docenten.

Prijs:
1 U-Point voor docenten van U-Talent partnerscholen. € 75,- voor overige aanmeldingen. 

Inschrijven

De inschrijving van deze nascholing is gesloten.