U-Talent

6 juli 2018

Analytische meetkunde

De cursus gaat verbredend en verdiepend in op het nieuwe programma binnen wiskunde B voor havo en vwo.

Analytische meetkunde komt sinds 2015 vernieuwd terug in het wiskunde B–programma. In deze cursus bouwen wij voort op onze invulling van analytische meetkunde in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

Concreet gaan we aan de gang met problemen waarbij de nadruk ligt op het effectief gebruiken van meetkunde, analyse, algebra en een combinatie daarvan. Het gaat ons niet alleen om het rekenen in een coördinatensysteem, maar ook om probleemoplosvaardigheden en om de wisselwerking tussen synthetische, analytische en algebraïsche stappen in het oplosproces. Daarnaast is er aandacht voor de didactiek en voor de ict-mogelijkheden binnen analytische meetkunde.

De cursus is ontwikkeld en eerder gegeven door de drie technische universiteiten. De nascholing wordt verzorgd door Quintijn Puite van de Hogeschool Utrecht.

Doelgroep

Docenten wiskunde B (havo en vwo).

 

Prijs:
7 U-Points voor docenten van U-Talent partnerscholen. € 375,- voor overige aanmeldingen. 

Inschrijven

De inschrijving voor deze nascholing is gesloten.