Activiteiten

Wiskundige denkactiviteiten

wiskunde denkactiviteiten docentenprogramma u-talentWiskundige Denkactiviteiten (WDA) vormen een belangrijk element in de nieuwe examenprogramma’s wiskunde voor havo en vwo die in 2015 klas 4 ingegaan zijn. In de onderbouw moet op deze ontwikkeling worden geanticipeerd. Daarom richt deze cursus zich op docenten van zowel onderbouw als tweede fase van havo en vwo.

In deze cursus gaan we in op het hoe en waarom van wiskundige denkactiviteiten. Daarbij wordt aandacht besteed aan theoretische achtergronden, het ontwerpen van “denkactieve” opgaven, werkvormen en de begeleiding daarvan in de klas, en aan toetsing en beoordeling van leerlingen. De wiskundige onderwerpen zullen deels aansluiten bij de vernieuwde curricula en deels bij het oude programma. De cursus levert daardoor handvatten voor de nieuwe programma’s en bouwstenen voor een leerlijn WDA van klas 1 tot 5/6.

  • De eerste bijeenkomst staat in het teken van ‘weten over denkactiviteiten’. Aan bod komen de achtergronden van WDA. Daarnaast worden opgaven uit onderbouw en tweede fase beoordeeld op denkactieve kenmerken.
  • De tweede bijeenkomst gaat over het ontwerpen van denkactieve opdrachten. Denk daarbij zowel aan het aanpassen van bestaande opgaven, bijvoorbeeld uit het boek, als aan het ontwerpen van nieuwe opgaven.
  • De derde bijeenkomst gaat over het uitvoeren van denkactieve wiskundelessen. Op welke manier kun je ervoor zorgen dat er ook daadwerkelijk wat gebeurt in de hoofden van de leerlingen?
  • De vierde bijeenkomst heeft toetsing en beoordeling van denkactiviteiten als onderwerp. Hoe kun je het denkwerk van leerlingen van een cijfer voorzien en op welke manier komen denkactiviteiten terug in de eindexamens?

Voorbereiden

24 uur zelfstudie, te verdelen over “leeswerk” (het bestuderen van literatuur) en “doe-werk” (het uitproberen van denkactieve leselementen in de klas). Over het doe-werk rapporteren de deelnemers via een rapportageformulier dat in een gedeelde digitale map komt te staan. Op de rapportage van de ervaringen ontvangen de deelnemers feedback van de uitvoerders van de cursus.

Deze nascholing is gevalideerd door Registerleraar voor 50 registeruren.

Doelgroep

Docenten wiskunde onder- en bovenbouw havo-vwo.

Praktische informatie

Data:
Donderdag 26 oktober, 23 november, 14 december 2017 en donderdag 25 januari 2018 van 15.00 - 19.00 uur
Locatie:
De Uithof, Utrecht
Partnerschap:
Ambitie Connectie Open
Prijs:
8 vouchers voor docenten van U-Talent partnerscholen. € 600,- voor overige aanmeldingen.

Inschrijven

De inschrijving van deze nascholing is gesloten.

Terug naar het overzicht