Alleen voor partnerscholen

Wat doe ik op school met het U-Talent College?

Het is van belang dat de scholen die meedoen aan U-Talent College een Beta-schoolprogramma ontwikkelen en aanbieden, dat voor elke deelnemende school gelijkwaardig is wat diepgang en tijdsbesteding betreft. Op deze wijze is de studiebelasting voor de leerlingen van UTC hetzelfde. Tevens is er aandacht op welke criteria worden getoetst. Daarnaast kan het schoolprogramma gevolgd worden door niet UTC docenten. 

Door middel van uitwisselen en aanscherpen van de bestaande programma’s, kan onderling overlegd worden wat een evenwichtig programma kan zijn voor de UTC leerlingen, maar ook voor andere leerlingen.

Doelgroep

De deelnemers zijn docenten van de scholen die meedoen aan U-Talent College (verplichte deelname vanuit elke UTC-school ten behoeve van organisatie UTC). Daarnaast is er plaats voor docenten die op hun school het schoolprogramma met name voor havo willen aanpassen of uitbreiden. 

Praktische informatie

Data:
Woensdag 9 december 2020 (online) en donderdag 18 maart 2021 van 15.30 - 18.00 uur
Locatie:
Online via MS Teams en/of op Utrecht Science Park de Uithof
Partnerschap:
Ambitie Connectie
Prijs:
1 U-point (alleen voor partnerscholen)

Inschrijven

Je kan je t/m 1 december aanmelden via dit formulier.

Terug naar het overzicht