Verdiepende Vakdidactiek voor lerarenopleiders wiskunde

Vakdidactische bekwaamheid is onderdeel van de kennis en kunde waarover wiskundeleraren dienen te beschikken. Daarmee is vakdidactiek een belangrijk onderdeel van de lerarenopleiding wiskunde. Lerarenopleiders staan daarbij voor een dubbele uitdaging: enerzijds het onderhouden en verdiepen van de eigen vakdidactische kennis en anderzijds het ontwikkelen, uitvoeren en toetsen van onderwijs in wiskundedidactiek. Over deze twee uitdagingen gaat deze cursus.

De cursus heeft een dubbel doel: het verdiepen en actualiseren van de eigen vakdidactische kennis, en het zoeken – samen met andere deelnemers – naar manieren om deze kennis in te zetten voor het verbeteren van de cursussen wiskundedidactiek aan de eigen opleiding.

Programma

In elke bijeenkomst staat een domein centraal (algebra, analyse, meetkunde, statistiek, rekenen) en een overstijgend vakdidactisch thema (objectvorming, symbol sense, embodiment, literacy, …). Hiermee kent elke bijeenkomst een theoretische component, waarin bijvoorbeeld “klassiekers” uit de wetenschappelijke literatuur worden besproken en recentere ontwikkelingen aan de orde komen, en een praktische component die de toepassing hiervan in het eigen didactiekonderwijs betreft. Daarnaast is er ruimte voor onderwerpen die de deelnemers inbrengen.

Tussen de bijeenkomsten werk je aan opdrachten gericht op de verdieping en actualisering van je kennis van vakdidactiek en de invloed die dat kan hebben op je eigen vakdidactische cursussen. Reken op een tijdsbesteding van 4 uur per week gedurende de looptijd van de cursus, ook in weken dat er geen bijeenkomst is.

Doelgroep

Lerarenopleiders Wiskunde (bachelor en master)

Data

De cursus vindt plaats op:

  1. Vrijdag 11 september 2020 van 14:00 – 17:00 uur (fysiek o.v.b.)
  2. Vrijdag 9 oktober 2020 van 14:30 – 17:00 uur (online)
  3. Vrijdag 13 november 2020 van 14:30 – 17:00 uur (online)
  4. Vrijdag 11 december 2020 van 14:30 – 17:00 uur (online)
  5. Vrijdag 15 januari 2021 van 14:00 – 17:00 uur (fysiek o.v.b.)

Meer informatie

Voor vragen kun je contact opnemen met de organisatoren van deze cursus: Paul Drijvers (Universiteit Utrecht) en Theo van den Bogaart (Hogeschool Utrecht).

Praktische informatie

Locatie:
De 1e en 5e bijeenkomst vinden onder voorbehoud plaats op de Utrecht Science Park de Uithof. Bijeenkomsten 2, 3 en 4 vinden online plaats.
Partnerschap:
Open
Prijs:
4 U-points voor deelnemers van onze partnerscholen en €300,- voor externen.

Inschrijven

De inschrijving is gesloten.

 

Terug naar het overzicht