Activiteiten

U-Talent conferentie 2020 – geannuleerd

UPDATE 16 maart

De U-Talent conferentie op 7 april is afgelast. We informeren de aangemelde deelnemers zo spoedig mogelijk. We zijn voornemens om de conferentie met dit thema en programma opnieuw aan te bieden in april 2021. 

Op dinsdag 7 april 2020 vindt de jaarlijkse U-Talent conferentie plaats voor alfa-, bèta- en gamma-docenten. Het thema is ‘Artificial Intelligence en de toekomst van het onderwijs’.

De invloed van AI en robotica op mens en maatschappij is ingrijpend. Het leven verandert snel en dat biedt zowel uitdagingen als kansen, ook in het onderwijs.

Tijdens de conferentie kijken we aan de ene kant naar de effecten van AI op jou als docent: hoe verandert het geven van onderwijs? Kunnen inhoudelijke chatbots leerlingen helpen met teksten samenvatten? Hoe kunnen machine learning en Virtual Reality ingezet worden in het (bèta) onderwijs?

Ook kijken we naar de kant van onderwijsondersteuning: op welke manier kun je met behulp van AI gegevens van leerlingen analyseren en ze beter begeleiden? Kan het studiesucces van leerlingen voorspeld worden?

Meld je aan!

Programma

  • 13:00 uur – 13:30 uur: Inloop
  • 13:30 uur – 14:15 uur: Opening en openingslezing
  • 14:15 uur – 15:30 uur: Workshopronde 1
  • 15:30 uur – 16:00 uur: Pauze
  • 16:00 uur – 17:15 uur: Workshopronde 2
  • 17:15 uur – 18:00 uur: Borrel
  • 18:00 uur: Afsluiting/einde

In de openingslezing vertelt dr. Rianne van Lambalgen (UU) over de verschillende mogelijkheden die Artificial Intelligence biedt in de onderwijsondersteuning. Ze gaat bijvoorbeeld in op het voorspellen van leergedrag met behulp van beschikbare data, maar ook over het geven van automatische feedback als docent. Zo kan AI, in combinatie met de docent, ervoor zorgen dat bepaalde onderwijsprocessen makkelijker gaan, maar vooral ook dat leerlingen worden geholpen in hun persoonlijke leerproces.

Rianne van Lambalgen werkt als Universitair Docent bij de opleiding Liberal Arts en Sciences en Kunstmatige Intelligentie. Zij is gepromoveerd bij Kunstmatige Intelligentie aan de Vrije Universiteit en heeft daarna haar master Higher Education behaald aan het University College London. Haar onderzoek bij de Universiteit Utrecht richt zich op het digitaal ondersteunen van het leren van (interdisciplinaire) onderzoeksvaardigheden. Hier combineert ze haar expertise op het gebied van cognitieve psychologie, artificial intelligence en onderwijswetenschappen.

Workshoprondes
Er zijn twee workshoprondes voor alfa-, bèta- en gammadocenten en schoolleiders. Bij de aanmelding kies je direct aan welke workshop/lezing je deel wilt nemen, dus lees hieronder eerst de beschrijvingen. VOL=VOL

1.1 Educatieve Chatbot: de onderwijsassistent van de toekomst

Door: Remy Reurling en Robin de Leeuw (Helpr & Hogeschool Utrecht)
Gericht op: alle docenten en schoolleiders

De Hogeschool Utrecht en startup Helpr werken samen aan chatbots voor het onderwijs. Chatbots zijn geautomatiseerde gesprekspartners, die bijvoorbeeld door bedrijven worden ingezet om hun klantenservice gedeeltelijk te vervangen. De chatbots van Helpr gaan echter verder en kunnen een didactisch gelaagde uitleg geven, bijvoorbeeld over studievaardigheden (zoals samenvatten en presenteren) of klinisch redeneren. Dit roept natuurlijk veel vragen op: Wat is er voor nodig om zo’n chatbot te bouwen? Wat zijn de gebruikstoepassingen binnen het onderwijs? Kan je als docent zelf zo’n chatbot maken?

In deze workshop kom je op een interactieve manier achter het antwoord op deze vragen. We leggen eerst uit wat chatbots zijn en doen (met voorbeelden!) en vervolgens maak je in groepen van 3 je eigen prototype-chatbot voor een vakgebied dat je zelf uitkiest.

Belangrijk: Neem een laptop mee!

 

1.2 Het reisgedrag van moleculen: microscopie en machine learning

Door: Erik Maris MSc (Promovendus Universiteit Utrecht)
Gericht op: natuur- en scheikundedocenten

Een heterogeen katalysatordeeltje kan je vergelijken met een metropool waar moleculen net als forenzen van en naar werk reizen. Net als een stad heeft een katalysatordeeltje snelwegen, provinciale wegen en straten. Om een efficiënte infrastructuur te maken, is het belangrijk dat we begrijpen hoe moleculen van A naar B gaan en waar ze stoppen. Met fluorescentiemicroscopie kunnen we enkele moleculen tijdens hun reis door het katalysatordeeltje volgen. Dit levert echter zo veel data op, dat we machine learning moeten gebruiken om de moleculen te classificeren op basis van hun reisgedrag. In deze workshop wordt uitgelegd hoe we enkele moleculen tijdens hun reis volgen en hoe we machine learning kunnen toepassen om de moleculen te vinden waar we in geïnteresseerd zijn.

 

1.3 Darwin vs. kans: worstelen of dobbelen? = VOL

Door: dr. Edwin Pos (Universiteit Utrecht – Environmental Biology)
Gericht op: biologiedocenten

Elke bioloog krijgt onderwijs in de evolutionaire biologie en is bekend met Darwins ‘struggle for life’. Het feit dat niet iedereen kan overleven in een populatie maar alleen de individuen die het sterkste, snelste of slimste zijn, bepaalt de loop van evolutionaire ontwikkeling op lange tijdschalen. Veel van ons beleid in de natuurbescherming is ook op dit principe gebaseerd: soorten zijn aangepast aan een bepaald milieu (de niche), dus als we biodiversiteit willen bewaren moeten we vooral die niches beschermen – maar klopt dat eigenlijk wel? Bestaat die zwarte doos van de ecologie inderdaad uit niet meer dan een mozaïek van niches waar we witte hekjes om heen moeten zetten? Of zijn er misschien andere processen achter de schermen actief waar we rekening mee moeten houden?

De natuur is echter zeer complex, met veel verschillende processen, variabelen en patronen die we uit elkaar moeten zien te halen. Artificial intelligence kan ons hierbij helpen en in deze lezing kijken we hoe dat in zijn werk gaat, wat we hier nu al mee kunnen en wat dit betekent voor hoe we om moeten gaan met de huidige problemen in biodiversiteit: moeten we dobbelen of worstelen?

 

1.4 Forensisch tekstonderzoek

Door: prof. dr. Els Stronks (Universiteit Utrecht – Dep. Talen, Literatuur en Communicatie)
Gericht op: taaldocenten, maar alle geïnteresseerden zijn welkom

Forensisch tekstonderzoek is sporenonderzoek. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt in zoektochten naar daders van misdrijven, of naar de schrijver van anoniem of onder pseudoniem gepubliceerde boeken. Al dat onderzoek is gebaseerd op de analyse van vormaspecten van teksten. Elke taalgebruiker van het Nederlands (of welke andere taal dan ook) heeft zo’n ‘vormprofiel’.

Om een indruk te geven van wat er inmiddels in onderzoek kan: als verschillende mensen een tekst van c. 2000 woorden schrijven, kunnen computerprogramma’s op basis van die vormprofielen vrijwel foutloos de auteur van die 2000 woorden aanwijzen. Dat wil zeggen: in ideale omstandigheden. De praktijk is vaak weerbarstiger.

In deze workshop bekijken we één zoektocht (naar de auteur van het Wilhelmus en diens ‘vormprofiel’), en denken we na hoe dit soort onderzoek met talige, statistische en informatiewetenschappelijke inzichten verbeterd kan worden.

Deze workshop is gebaseerd op de masterclass Forensisch tekstonderzoek.

 

1.5 Hulp helpt

Door: dr. Rogier Bos (Freudenthal Instituut)
Gericht op: wiskundedocenten

In deze workshop komen twee belangrijke trends uit het (wiskunde)onderwijs samen:

  • De verschuiving van het maken van uitsluitend routine-opgaven naar onderwijs waarin probleemaanpak een belangrijke rol speelt.
  • De leerling wordt, waar mogelijk, meer digitaal ondersteund.

We kijken samen hoe je leerlingen digitaal hulp kunt bieden bij probleemaanpak. Dat is hard nodig, want bij een les waarin je aan moeilijke problemen werkt gaan veel vingers omhoog en een docent kan niet iedereen tegelijk op maat bedienen.

In deze workshop ontwerp je helpende hulp op basis van enkele principes over compressie: een cognitief proces met gevolgen voor de manier van ondersteuning bij probleemoplossen. We ontwerpen heuristiekbomen die digitaal geïmplementeerd kunnen worden, zodat de software een deel van de hulp overneemt.

Het zal blijken dat je tijdens het werken aan zo’n ontwerp snel wordt verleid tot essentiële didactische discussies, waarvan ook je niet-digitale lespraktijk profiteert.

 

1.6 Effectief aan de slag met VR

Door: Eline Drost (Hogeschool Utrecht – VR lab)
Gericht op: alle docenten

In deze workshop word je meegenomen naar de educatieve kant van Virtual Reality. VR maakt het mogelijk om de leerling te transporteren naar een nieuwe omgeving en deze technologische ontwikkeling biedt daarom steeds meer mogelijkheden in de klas.

Maar wat zijn die mogelijkheden zoal en hoe kun je zelf aan de slag met VR? Dat ga je ontdekken tijdens deze workshop. Je leert hoe je VR effectief inzet en hoe je apps en 360 graden video’s kunt gebruiken. Ook maak je een start met het zelf creëren van een educatief middel over een onderwerp naar keuze.

Het meebrengen van een laptop en smartphone is bij deze workshop erg handig!

 

1.7 Zelfsturing en persoonlijk leiderschap

Door: Corma Ruijgrok (Hogeschool Utrecht – Instituut Archimedes)
Gericht op: iedereen die zijn/haar persoonlijk leiderschap wil versterken

Op verzoek van deelnemers van vorig jaar bieden we deze workshop opnieuw aan en dan in langere vorm.

Als docent en op school krijg je met allerlei situaties te maken. Hoe je met deze situaties omgaat en hoe je communiceert met anderen geeft aan welke ontwikkelingen jij op dat moment doormaakt of nastreeft.

In deze workshop die beide rondes beslaat, krijg je het reflecteren met het vierstoelenmodel aangeleerd. Je krijgt na een korte uitleg de tijd om een situatie te noteren die je hebt meegemaakt en die (nog steeds) relevant voor je is. Na enkele minuten krijg je de kans om deze situatie op de vier verschillende stoelen te vertellen en je gedachten en gevoelens te scheiden én te onderkennen welke gedachten en gevoelens beperkend of verruimend zijn. Doordat je zelfstandig je innerlijke dialoog onthult en alle anderen gestimuleerd worden te luisteren en te kijken naar je ontwikkeling in het hier en nu, oefent iedereen met de ontwikkelingsgerichte benadering waarin niet problemen maar ontwikkelingen centraal staan. Je krijgt van de anderen een reactie die authentiek is en die (dat is een hele oefening) zo goed mogelijk weergeeft waar jouw ontwikkeling (dat wat je aan het leren of oefenen bent) over gaat.

Let op: dit is een extra lange workshop die beide rondes beslaat en wordt onderbroken door de pauze. Als je aan deze workshop meedoet, betekent dit dat je beide rondes aanwezig bent.

2.1 Formatief handelen met behulp van ‘data-driven feedback’ = VOL

Door: Angus Hoefs en Martin Fousert (Ds. Pierson College en Kalsbeek College)
Gericht op: docenten en schoolleiders

Hoe maak je zichtbaar dát leerlingen leren? En hoe zorg je ervoor dat leerlingen nog beter zicht krijgen op hun eigen leerproces?

Wij doen dit op het Ds. Pierson College en het Kalsbeek College door gebruik te maken van een dashboard: een leerlingvolgsysteem waarbij de voortgang in combinatie met de vragen en feedback van de leerlingen wordt verzameld. Met behulp van het dashboard weten leerlingen welke leerdoelen ze moeten beheersen en met welke formatieve activiteiten ze die eigen kunnen maken. Doordat leerlingen zich voorbereiden op de les (pre-teaching) en steeds weten welke vervolgstappen ze nog kunnen maken, bestaat de les steeds meer uit het stellen van vragen en het geven van feedback (en feedforward). De lesvoorbereiding bestaat daardoor voornamelijk uit het ontwerpen van (formatieve) werkvormen. Mede hierdoor kun je steeds structureler formatief handelen tijdens je les. En met nóg meer plezier lesgeven. En beter, daarvan zijn wij overtuigd.

Belangrijk: Tijdens de workshop willen we jullie ook zelf een dashboard laten maken; neem daarom een laptop mee.

 

2.2 De Utrecht Time Machine: Waar Augmented Reality en geschiedenis samenkomen

Door: prof. dr. Toine Pieters (Freudenthal Instituut) en Ivar Troost (Universiteit Utrecht)
Gericht op: geschiedenis-, maatschappijleer- en aardrijkskundedocenten

In Utrecht ligt de geschiedenis voor het oprapen. Met de Utrecht Time Machine willen we die geschiedenis tot leven brengen door experimentele storytelling. Dat doen we aan de hand van co-design in de interdisciplinaire bachelorcursus Living Pasts. Samen met studenten (waaronder ook leerlingen van de U-Talent Academy) duiken we de archieven in, spreken we met experts en inwoners van de stad, en selecteren we verhalen die de moeite waard zijn om nieuw leven in te blazen. Studenten krijgen de vrijheid om zelf te bepalen hoe zij dit aanpakken. Misschien door een 3D-model te maken van een voormalig gebouw? Of door het schrijven van een interactieve dialoog met een historisch figuur?

In deze workshop vragen we ons af hoe (multidisciplinaire) geschiedenis, stadsgeografie en informatica elkaar kunnen inspireren, en hoe leerlingen als mede-onderzoekers kunnen optrekken in dit proces: hoe kan je de verantwoordelijkheid voor het leerproces effectief delen tussen docent en leerling?

 

2.3 Virtual Reality in de biologieles

Door: Wouter van Joolingen (Freudenthal Instituut)
Gericht op: biologiedocenten

Lijkt het je leuk om een onderwerp eens op een andere manier te introduceren in de les? Of ben je nieuwsgierig naar wat Virtual Reality kan bijdragen aan jouw lespraktijk? In deze workshop maak je kennis met een Virtual Reality model over een belangrijk biologisch proces: de bloedglucoseregulatie. Het Virtual Reality model laat op een interactieve manier zien hoe dit proces werkt. Leerlingen beantwoorden in de app vragen en kijken op verschillende biologische organisatieniveaus naar dit proces.

In de workshop ga je zelf aan de slag met de app. Deze wordt gedownload op een mobiele telefoon, die vervolgens in een Virtual Reality bril geplaatst wordt. Vanaf dat moment bevind je je in een virtuele omgeving waarin je glucosemoleculen volgt door het hele lichaam. Tijdens de workshop bespreken we hoe je deze en andere Virtual Reality mogelijkheden kunt toepassen in de les. De app zelf blijft op je telefoon staan en kun je blijven gebruiken.

 

2.4 Hiding in a fluid: Using machine learning to find crystal order

Door: dr. Laura Filion (Universiteit Utrecht – Natuurkunde)
Gericht op: natuurkundedocenten, scheikundedocenten

Over the past few years, machine learning techniques have proven to be an amazing tool for automatically identifying complex patterns in large quantities of data. One area where this seems particularly useful is the study of phase transitions. For example, when we use either experiments or simulations to look at crystallization at the microscopic level, it is always a challenge to determine which particles are part of the fluid, and which ones have already crystallized.

In this talk I will describe how machine learning techniques can automatically figure this out for us, even if we do not know in advance what crystal structure to look for.

Let op: deze lezing wordt in het Engels gegeven. Laura zorgt ervoor dat het voor iedereen te volgen is. Vragen kunnen haar wel gesteld worden in het Nederlands.  

 

2.5 Bouw zelf een Turing Machine

Door: Rik Boss (Hogeschool Utrecht – docent ICT)
Gericht op: wiskunde-, informatica- en ethiekdocenten

De grondlegger van de Informatica en daarmee ook van de AI is Alan Turing. Velen kennen hem inmiddels uit de film The Imitation Game. Met zijn Turing Machine – een machine die alles kan berekenen wat er te berekenen is – brak hij de Duitse Enigma-code en droeg hij bij aan het verkorten van de Tweede Wereldoorlog.

Nu kennen we de Turing Machine als basis voor het maken van computersimulaties. Het is verrassend makkelijk om zelf een Turing Machine te maken. Dit is precies wat we gaan doen tijdens de workshop. Daarna bespreken we hoe je deze workshop kan gebruiken bij wiskunde, informatica of ethiek.

 

2.6 Activerend leren inspireren

Door: Laurien Jansen (Educate-it)
Gericht op: alle docenten

Werk jij met activerende werkvormen in je onderwijs, maar ben je op zoek naar inspiratie en meer diepgang? Of pas je flipped classroom toe in je onderwijs, maar zoek je nieuwe manieren om verdieping te bewerkstellingen tijdens je contacttijd? Deze workshop biedt handreikingen voor je eigen onderwijs vanuit de theorie én biedt de mogelijkheid om met collega-deelnemers ervaringen te delen en uit te wisselen. Deze bijeenkomst zorgt voor inspiratie en een raamwerk voor het inzetten van activerende werkvormen in je eigen onderwijs.

 

2.7 Zelfsturing en persoonlijk leiderschap

Door: Corma Ruijgrok (Hogeschool Utrecht)

Zie workshopbeschrijving bij ronde 1.

 

Praktische informatie

Data:
Dinsdag 7 april 2020 van 13:00-18:00 uur (afgelast)
Locatie:
Science Park de Uithof, Utrecht
Partnerschap:
Ambitie Connectie Open
Prijs:
Gratis voor docenten, toa's en schoolleiders van onze partnerscholen. €195,- voor overige deelnemers.

Inschrijven

UPDATE 16 maart

De U-Talent conferentie op 7 april is afgelast. We informeren de aangemelde deelnemers zo spoedig mogelijk. We zijn voornemens om de conferentie met dit thema en programma opnieuw aan te bieden in april 2021. 

Terug naar het overzicht