Activiteiten

U-Talent conferentie: 5 jaar denken en doen!

Op dinsdag 16 april 2019 organiseren we de jaarlijkse U-Talent conferentie. Het thema is ‘5 jaar denken en doen’, want we vieren tijdens deze conferentie ons eerste lustrum. Bijzonder is bovendien dat we dit jaar voor het eerst ook workshops geven die speciaal gericht zijn op alfa- en gamma-docenten. Natuurlijk hebben we zoals altijd ook voor bèta-docenten en toa’s een interessant programma samengesteld.

Programma

 • 12.30 uur – 13.00 uur: Inloop
 • 13.00 uur – 14.00 uur: Opening en openingslezing
 • 14.15 uur – 15.15 uur: Workshopronde 1
 • 15.15 uur – 16.30 uur: Leerlingenfestival
 • 16.30 uur – 17.30 uur: Workshopronde 2
 • 17.30 uur – 18.30 uur: Borrel en prijsuitreiking
 • Rond 18.30 uur: Afsluiting

Deze editie is extra feestelijk! Zo is er een photobooth, een zelfspelende piano, een spannende robotwedstrijd en nog veel meer.

Een half jaar geleden is het experiment om in de Oostvaardersplassen een ‘nieuwe wildernis’ te creëren beëindigd. Het experiment moest wel mislukken, zeggen veel mensen, want in zo’n klein, afgesloten gebied kan geen natuurlijk evenwicht ontstaan. Maar klopt die redenering wel? Ik zal in deze lezing laten zien dat er niet zoveel mis was met de Oostvaardersplassen, maar wel met het verwachtingspatroon over wat er in het gebied zou gebeuren.

Niet alleen leken, maar ook boswachters en biologen hebben vaak een natuurbeeld dat gebaseerd is op een eeuwenoude, maar achterhaalde visie op ‘de natuur’. En die visie wordt mede in stand gehouden door de manier waarop in het onderwijs met het begrip natuur wordt omgesprongen. Volgens mij moeten we ons daarover eens goed achter de oren krabben. Want als we beter geweten hadden wat ons te wachten stond, hadden we het in de Oostvaardersplassen heel anders aangepakt.

Prof. dr. Bert Theunissen is hoogleraar Geschiedenis van de Natuurwetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek gaat over de geschiedenis van de levenswetenschappen in de negentiende en twintigste eeuw.

Workshoprondes
Er zijn twee workshoprondes voor docenten, toa’s en schoolleiders. Bij de aanmelding kies je direct aan welke workshop/lezing je deel wilt nemen, dus lees hieronder eerst de beschrijvingen. VOL=VOL

1.1 Plastics scheiden van magnetische vloeistoffen

Door: Ben Erné (Universiteit Utrecht)

Gericht op: scheikundedocenten

Als mogelijke oplossing voor het maatschappelijke probleem van plastic afval wordt in een landelijk onderzoeksprogramma van NWO een nieuwe technologie ontwikkeld waarin magnetische vloeistoffen een centrale rol spelen. In een extern magneetveld drijven verschillende plastics op verschillende hoogten in een magnetische vloeistof. Aan de UU onderzoeken we de fysisch chemische aspecten van deze technologie, waarvan de algemeen bekende principes worden uitgelegd tijdens de lezing. Kortgeleden wisten twee scholieren een fraai profielwerkstuk te produceren, waarin ze met hun eigen experimenten aantonen dat de plastics op de theoretisch verwachte hoogten kwamen te drijven.

 

1.2 Innovatie in de gezondheidszorg: medische toepassingen 3D printen

Door: Patrick van Veenendaal (Hogeschool Utrecht)

Gericht op: biologiedocenten en docenten met interesse in techniek

Het klinkt als een scène uit een science fictionverhaal: een 3D-model van een oor, stuk kraakbeen of knie dat uit je printer komt rollen. In werkelijkheid is het een ontwikkeling die misschien maar een paar kilometer van jouw huis plaatsvindt. Op het Utrecht Science Park wordt binnen het Fieldlab 3D Medical gewerkt aan technische oplossingen voor medische problemen met behulp van Smart Industry. Denk daarbij aan moderne beeldvormingstechnieken, gepersonaliseerde braces, implantaten of 3D-geprinte organen. In deze workshop worden voorbeelden van huidige en toekomstige toepassingen getoond en worden de deelnemers uitgedaagd om na te denken over de impact die technologische innovaties hebben op de toekomst van de gezondheidszorg en de competenties die we onze scholieren en studenten meegeven.

 

1.3 Wat bedoelde Euclides?

Door: Viktor Blåsjö (Universiteit Utrecht)

Gericht op: wiskundedocenten

Euclides heef de uitspraak “dat alle rechte hoeken aan elkaar gelijk zijn” als een postulaat neergezet. Waarom? Door aan de slag te gaan met touwtjes en bijzondere oppervlakken zien we dat Euclides het goed heeft bedacht en dat zijn tekst veel dieper is dan het schijnt.

Een latere Griekse auteur, Proklos, had volgens hemzelf een bewijs bedacht die het postulaat van Euclides overbodig maakt. Maar met wat knippen en plakken in onze papieren modellen kunnen wij een subtiele fout in zijn redenering ontdekken. Euclides blijft toch de meester.

 

1.4 Gouden Loekie, gouden greep?

Door: Hans Hoeken (Universiteit Utrecht)

Gericht op: alfa- en gammadocenten

Elk jaar wordt de Gouden Loeki uitgereikt voor de hoogst gewaardeerde reclame van het jaar. De uitreiking krijgt veel aandacht in de media en de winnende adverteerders en reclamebureaus komen glunderend in beeld.

Vaak vertelt de winnende commercial binnen één minuut een kort, maar toch complex verhaal. Hoe slagen ze erin om in zo’n korte tijd een glimlach op je gezicht te toveren of een traan in je ooghoek? Dat je een commercial die je aan het lachen maakt hoger waardeert, ligt voor de hand. Maar geldt dat ook voor een commercial die je laat huilen? En die hogere waardering, leidt die ertoe dat het aangeprezen product vaker wordt aangeschaft?

In deze workshop ga je achterhalen hoe reclamemakers erin slagen om complexe verhalen in een extreem korte tijd te vertellen. Daarnaast krijg je een idee waarom reclame­makers profijt denken te hebben van het vertellen van verhaaltjes die weinig of niets met het aangeprezen product te maken hebben – maar ook welke risico’s aan zo’n strategie kleven. En ten slotte leer je kritisch naar deze reclames kijken. Welk beeld van de maatschappij wordt er eigenlijk geschetst in commercials?

 

1.5 Chromebooks en Google Classroom

Door: docenten van het ds. Pierson College Den Bosch (U-Talent partnerschool)

Gericht op: iedereen

Op het ds. Pierson College in Den Bosch zullen op termijn alle leerlingen een Chromebook hebben. Dit is een type computer van Google die snel in het gebruik is. De Google omgeving wordt hiermee onder andere gebruikt als elektrische leeromgeving (elo), voor toetsing, als alternatief voor of toevoeging aan een practicum, voor samenwerkingsopdrachten en coaching.

Ben je ook benieuwd wat je allemaal kan met Chromebooks en Google Classroom? In deze workshop zullen docenten van het ds. Pierson hierover vertellen. Eerst beginnen we vak-onafhankelijk, daarna delen we good practices vanuit de bètavakken en gaan we aan de slag met voorbeeldopdrachten en/of een practicum waar we goede ervaring mee hebben.

 

1.6 Zelfsturing en persoonlijk leiderschap

Door: Corma Ruijgrok (Hogeschool Utrecht)

Gericht op: iedereen die zijn/haar persoonlijk leiderschap wil versterken

Als docent en op school krijg je met allerlei situaties te maken. Hoe je met deze situaties omgaat en hoe je communiceert met anderen geeft aan welke ontwikkelingen jij op dat moment doormaakt of nastreeft.

In dit uur krijg je het reflecteren met het vierstoelenmodel aangeleerd. Je krijgt na een korte uitleg de tijd om een situatie te noteren die je hebt meegemaakt en die (nog steeds) relevant voor je is. Na enkele minuten krijg je de kans om deze situatie op de vier verschillende stoelen te vertellen en je gedachten en gevoelens te scheiden én te onderkennen welke gedachten en gevoelens beperkend of verruimend zijn. Doordat je zelfstandig je innerlijke dialoog onthult en alle anderen gestimuleerd worden te luisteren en te kijken naar je ontwikkeling in het hier en nu, oefent iedereen met de ontwikkelingsgerichte benadering waarin niet problemen maar ontwikkelingen centraal staan. Je krijgt van de anderen een reactie die authentiek is en die (dat is een hele oefening) zo goed mogelijk weergeeft waar jouw ontwikkeling (dat wat je aan het leren of oefenen bent) over gaat.

 

1.7 Spelen met elektronen, fotonen en atomen

Door: Peter van der Straten (Universiteit Utrecht)

Gericht op: natuurkundedocenten

De quantumwereld is nu onderdeel van de natuurkunde op de middelbare school. In de wetenschap verplaatst de quantummechanica zich meer en meer van de standaard tekstboeken naar het laboratorium. Wat zijn de quantum-eigenschappen van een druppel vloeibaar licht? Hoe kunnen we een ruimte-tijdkristal maken in het laboratorium en wat heeft dat te maken met de supervloeibare eigenschappen van de quantummaterie? Hoe kunnen we elektronen maken, die zich niet in drie dimensies bewegen, maar in 1.58 dimensies? En hoe kunnen we de informatie die is opgeslagen in een lichtveld gebruiken om te kijken wat er om de hoek staat? Dit zijn vragen waar wetenschappers in Utrecht zich in het laboratorium over buigen. In deze interactieve presentatie zullen de antwoorden, die tot nu toe gevonden zijn, helder gemaakt worden.

 

1.8 Not that far from rocket science: understanding students’ takeoff from secondary to higher education in science and technology subjects

Door: Lucía Chisari (Universiteit Utrecht)

Gericht op: schoolleiders en docenten met een interesse in de overgang van het vo naar ho

The factors and mechanisms behind students’ transitions from secondary to higher education in scientific subjects are multiple and complex. Understanding them brings us closer to providing students with effective guidance through an intricate, at times exciting, at times upsetting, process.

In this workshop we will discuss some of the main findings of the research literature on this topic. Furthermore, we will analyze universities’ expectations, using as an example the results of a mini study with department members of scientific programs at Utrecht University.

The goal of this interactive workshop is to collectively reflect on and gain knowledge about students’ transitions by sharing our own experiences as educators, and the evidence provided by research.   

2.1 Een nanothermometer op basis van licht: Luminescentie voor het meten van temperatuur in microreactoren

Door: Anne-Eva Nieuwelink en Robin Geitenbeek (Universiteit Utrecht – MCEC)

Gericht op: scheikundedocenten en toa’s

Door technologische ontwikkelingen kunnen we naast telkens grotere reactoren ook telkens kleinere reactoren maken. Deze zogenaamde microreactoren (zie plaatje) gebruiken slechts heel weinig volume en kunnen parallel gebruikt worden, zodat opschalen op een efficiënte en veilige manier kan gebeuren. Om reacties te doen in deze microreactoren (en in reactoren in het algemeen) is het belangrijk om te weten wat de temperatuur is. Dit wordt echter lastig om te achterhalen in de kanaaltjes van deze reactoren; ze zijn slechts 50-500 micrometer in diameter. Toch is ons dit gelukt door de temperatuursafhankelijke emissie van lanthanide-nanodeeltjes te gebruiken. Hiermee hebben wij kunnen meten wat de temperatuur is op plekken waar een normale thermometer niet bij kan.

 

2.2. Elektrische activatie van het hart

Door: Arnoud van Zoest (U-Talent)

Gericht op: biologiedocenten

Leerlingen met de ambitie om geneeskunde te gaan studeren zijn meestal zeer  geïnteresseerd in de bouw en werking van het hart. Toch is de vereiste kennis vanuit het curriculum van biologie vrij beperkt. In deze workshop gaan we dieper in op de  bouw, werking en elektrische activatie van het hart en gaan we in op de ontregeling op cellulair/moleculair niveau van de hartfunctie. Zodoende kunnen docenten na deze workshop een completer beeld geven van de werking van het hart.

Tot de behandelde onderwerpen behoren o.a:

 • ECG volgens de Einthoven-afleiding
 • Opbouw membraanpotentiaal van de cardiomyocyt
 • Actiepotentiaal door activatie ionpoorten in cardiomyocyten

 

2.3 Hallo helling!

Door: Rogier Bos (Freudenthal Instituut)

Gericht op: wiskundedocenten

Hoe introduceer je de helling van een kromme, oftewel de afgeleide functie? Als de limiet van het differentie-quotiënt? En wat beklijft daarvan bij de leerlingen?

In deze workshop kijken we naar andere insteken op dit onderwerp. Laat je verrassen door de wiskunde en de bijbehorende nieuwe didactische mogelijkheden!

 

2.4 Door de ogen van een ander

Door: Koen Damhuis, Suzanne Kleijn en Bjorn Wansink (Universiteit Utrecht)

Gericht op: alfa- en gammadocenten

De samenleving in Nederland wordt steeds diverser. Als docent kun je te maken krijgen met mensen en leerlingen die over onderwerpen heel verschillend kunnen denken. De polarisatie tussen groepen neemt toe. Mensen vinden het moeilijk om door de ogen van de ander naar een bepaald probleem te kijken, zeker als het probleem raakt aan hun eigen identiteit. Daarom kan bijvoorbeeld het bespreken van controversiële vraagstukken rond het geloof, gelijkheid en migratie in de klas moeilijk zijn.

Gedurende deze workshop gaan we in op vragen als: waarom is het door de ogen van de ander kijken moeilijk? Hoe kun je verschillende meningen op het internet op waarde schatten? Hoe kun je leren andere perspectieven beter te begrijpen? En hoe houd je controversiële onderwerpen bespreekbaar in de klas?

 

2.5 Presenteren 2.0

Door: Lieke Dekker (U-Talent)

Gericht op: docenten

In deze workshop ervaar je hoe we U-Talentleerlingen voorbereiden op het geven van een interessante en interactieve presentatie over hun profielwerkstuk. Hoe ga je voorbij de standaard opening, hoe houd je de aandacht van het publiek vast en welke handige tips & tricks kan je daarbij gebruiken? Door de principes van storytelling te gebruiken, laat je leerlingen afstappen van het ‘spreekbeurt-model’. Shockeer of emotioneer je publiek, neem spullen mee en vooral: vertel over het waarom.

In deze workshop kruip je in de rol van een leerling en doe je praktische inspiratie op voor een presentatieles bij jou op school.

 

2.6 Taal in de bètavakken

Door: Monica Wijers, Vincent Jonker en Claire Boerée (Freudenthal Instituut) 

Gericht op: docenten in de bètavakken én docenten met een interesse in taal in de klas

Leerlingen hebben taal nodig om iets te kunnen begrijpen (mondeling of gesproken). Daarnaast is taal ook nodig om te kunnen spreken en schrijven. Er zijn verschillende soorten taal waar leerlingen mee te maken krijgen: dagelijkse taal, schooltaal en vaktaal. Kunnen de leerlingen altijd onderscheid maken tussen deze soorten? En wat kan er misgaan bij de bètavakken?

Tijdens deze workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Waarom is aandacht voor taal belangrijk in de (vak)les?
 • Wat is taalgericht vakonderwijs?
 • Hoe kan de docent taalontwikkelend werken?

Dit wordt geïllustreerd met werk van studenten. Vanuit de didactiek van o.a. taalgericht rekenonderwijs geven we handvatten om in de lessen ook taalontwikkelend te werken.

 

2.7 TOA workshop en rondleiding

Door: Erwin van Akkeren (Hogeschool Utrecht)

Gericht op: toa’s

In het nieuwe gebouw van de Hogeschool Utrecht zijn meerdere werkplaatsen en laboratoria voor praktijkonderwijs. In het lab Besturingstechniek geven we demonstraties van de apparatuur en de opstellingen die tijdens het praktijkonderwijs gebruikt worden. Bij voldoende belangstelling bieden we tevens een mini-workshop aan waarbij kennis wordt gemaakt met een PLC (Programmable Logic Controller) als besturing van industriële productieprocessen.

Daarnaast zal een aantal opmerkelijke projecten opgesteld staan die de afgelopen tijd door studenten zijn gerealiseerd. Met name de zelfgebouwde opstelling van een geautomatiseerde piano laat goed zien waartoe onze studenten in teamverband zoal in staat zijn.

 

2.8 Bijeenkomst schoolleiders

Door: Berenice Michels (U-Talent)

Dit programmaonderdeel is alleen bedoeld voor schoolleiders

De schoolleiders van de partnerscholen komen samen om met de U-Talent projectleiding een aantal zaken te bespreken. Op de agenda staan:

 • Een nieuwe aanpak voor docentprofessionalisering
 • De nieuwe samenwerkingsovereenkomst en verbreding naar alfa/gamma

Tussen de eerste en tweede workshopronde in, vindt het Leerlingenfestival plaats. Tijdens dit feestelijke festival zullen leerlingen van partnerscholen inspirerende en opvallende schoolprojecten van alle schoolvakken tonen. De projecten worden beoordeeld door een jury en de leerlingen kunnen een Ticketmaster giftcard winnen van maar liefst €50,- p.p. en de winnende scholen ontvangen €200,-!

Deze leerlingen krijgen daarnaast een apart programma aangeboden met diverse leuke workshops. Geef leerlingen uiterlijk dinsdag 9 april op voor het  het Leerlingenfestival en het programma, want vol = vol!

Leerlingenprogramma

 • 12.30 uur – 13.00 uur: Inloop
 • 13.00 uur – 14.00 uur: Keuze uit 3 onderdelen: workshop Origami, Bijen in de Botanische Tuinen of Puzzle Box
 • 14.15 uur – 15.15 uur: Pauze en spullen klaarzetten voor het festival
 • 15.15 uur – 16.30 uur: Leerlingenfestival
 • 16.30 uur – 17.30 uur: Keuze uit 2 onderdelen: Perspectief tekenen of Robotwedstrijd
 • 17.30 uur – 18.30 uur: Borrel en prijsuitreiking
 • Rond 18.30 uur: Afsluiting

Origami: Tijdens deze workshop ga je creatief aan de slag met wiskunde. Je leert hoe je door papier slim te vouwen, met één rechte knip de gekste vormen kunt knippen. We gaan onder andere een ster, een eend en je eigen naam knippen. En ja, dit doen we allemaal met maar één rechte knip! Lees het verslag over de U-Talent Origami module.

(DEZE WORKSHOP IS VOL) Bijen: Je gaat naar de Botanische Tuinen, waar je na een korte introductie een imkerpak aantrekt en met bijenexpert Rob Welschen de bijenkasten ingaat. Een bijzondere ervaring. En wees gerust, je hoeft niets te doen met de bijen als je dat niet durft!

Puzzle box: Lukt het jou om een van de puzzle boxes open te krijgen? Je gaat samen spannende puzzels oplossen om de code te kraken.

Perspectief tekenen: Met een speciale manier van perspectief tekenen kun je prachtige 3D-afbeeldingen creëren. Het bijzondere van deze tekeningen is dat ze er alleen mooi uitzien vanaf één bepaalde hoek.

Robotwedstrijd: Teams van onze partnerscholen nemen het tegen elkaar op! Kijk mee naar de spannende wedstrijd tussen robots die leerlingen op hun scholen hebben gebouw.

Leerlingen kunnen aangemeld worden door te mailen naar u-talent@uu.nl.

 • Namen en klas van de leerlingen (max 5!) die meekomen naar de conferentie om het schoolproject te presenteren
 • De naam van het schoolproject
 • Een korte tekst over het schoolproject en een bijpassende foto of afbeelding: samen maximaal een half A4tje
 • Wat is hun eerste en tweede keuze in beide workshoprondes (zie hieronder?)
 • Wat hebben jullie nodig qua tafel, posterbord, ruimte, electriciteitsaansluiting, etc?

Als je leerlingen alleen naar het Leerlingenfestival komen, horen we dit ook graag ruim van tevoren in verband met de ruimte-indeling.

Bekijk de aangemelde projecten.

Praktische informatie

Data:
16 april 2019 van 12.30 - 18.30 uur.
Locatie:
Science Park de Uithof, Utrecht
Partnerschap:
Alfa/gamma Ambitie Connectie Open
Prijs:
Gratis voor docenten, toa's en schoolleiders van onze partnerscholen. €195,- voor overige deelnemers.

Inschrijven

De inschrijving is gesloten.

Terug naar het overzicht