Alleen voor Ambitie

Thesissymposium Jaarklas 2021

ThesissymposiumHet Thesissymposium van Jaarklas 2021 vindt online plaats op dinsdag 2 februari 2021 van 19:00-21:15 uur. Ouders, wetenschappelijke begeleiders, docenten en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om te komen kijken naar de Thesispresentaties.

Meld je aan via u-talent@uu.nl onder vermelding van ‘Uitnodiging Thesissymposium’ en ontvang van ons een uitnodiging.

Programma

vanaf 18:40                   Aanvang
19:00-19:15 uur            Openingswoord
19:20-20:05 uur            Sessie 1: Zaal 1 t/m 8 (programma in pdf)
20:15-21:00 uur            Sessie 2: Zaal 9 t/m 15 (programma in pdf)
21:05-21:15 uur            Afsluiting

Zoom

Het online symposium wordt georganiseerd in Zoom. Via de informatiemail ontvang je de juiste links en inlogcodes. In deze handleiding vind je alle relevante informatie over Zoom.

Astrodeeltjes fysica
Boele Collot dEscury, Mathijs van den Doel, Friso van Kolfschoten, Kees Peeters
Departement: Natuurkunde
Begeleider(s): Alessandro Grelli

In dit onderzoek wordt gekeken naar de correlatie tussen binnenkomende deeltjes afkomstig van kosmische stralen en het weer. Door het weer vanuit een andere invalshoek te benaderen kan nieuw inzicht in weersverschijnselen worden ontdekt. De detectoren die wij hebben gebruikt maken het mogelijk om te kijken naar hoge energie kosmische stralen en lage energie deeltjes, afkomstig van de wolken zelf en andere omgevingsfactoren. Deze hoogenergetische deeltjes bestaan voornamelijk uit muonen. Door de tijddilatatie hebben hoogenergetische deeltjes een voldoende lange levensduur om het oppervlak te bereiken. De lagere energiedeeltjes zijn afkomstig van blikseminslagen die tegelijk met zware regenval kunnen voorkomen.
Ten eerste, kijkend naar de gemeten hogere energiedeeltjes en de regenval, gaf dit aan dat er geen significante correlatie aanwezig was. Als we alle gemeten deeltjes in ogenschouw nemen, is er in specifieke gevallen een verband te zien. Echter, als we kijken naar een grotere schaal, leverde dit ook geen correlatie. Tot slot resulteerde het plotten van de bliksem en het meten van de deeltjes in een gemiddelde toename van de deeltjes per uur van 18%. Dit leidde tot de conclusie dat de bliksem de grootste bijdrage levert aan de toename van de gemeten deeltjes.

De invloed van ontstekingsremmers op de NGF-concentratie in een knie met artrose of reumatoïde artritis
Milou Cnossen, Bowien van Bemmel, Eline Suurmeijer, Jifke van der Wiel
Departement: UMC
Begeleider(s): Laura Creemers

Nu is het nog een ver-van-je-bed-show, maar over vijftig jaar is de kans groot dat ook jij hier last van krijgt: pijn in de gewrichten. Deze pijn kan verschillende oorzaken hebben. Twee daarvan zijn artrose en reumatoïde artritis (RA). In deze twee ziektebeelden speelt een ontstekingsreactie een belangrijke rol. Momenteel worden bekende ontstekingsremmers, zoals ibuprofen, voorgeschreven om de pijn tegen te gaan. Deze medicijnen hebben echter vervelende bijwerkingen, waardoor ze niet de oplossing vormen. Maar wat is dan wel de oplossing? Wat veroorzaakt de pijn en hoe kan een ontstekingsremmer de pijn remmen? Wij hebben ons hiermee beziggehouden tijdens ons onderzoek. Wij hebben onderzocht of een bekende pijnfactor terug te vinden was in een knie van een rat met artrose of RA na een behandeling van ontstekingsremmers.

Geeft Red Bull vleugels?
Jurre Heijmen, Anouk Jantine Reilink, Luca Smit
Departement: UMC
Begeleider(s): Bob Oranje en Myrthe van Langen

Steeds meer jongeren drinken Red Bull omdat ze denken dat het hun schoolprestaties zou verbeteren. Red Bull geeft je immers vleugels, toch? In dit onderzoek kijken we naar de invloed van Red Bull op de cognitie van jongeren tussen de 16 en 18 jaar. Als Red Bull de beweerde werking zou hebben, zou uit ons onderzoek een stimulerend effect op de cognitie moeten komen. Is dit zo? Werkt Red Bull überhaupt stimulerend op de cognitie? Of heeft het juist het tegenovergestelde effect?

Synthesis and characterization of mixed Ca- and Fe(II)-pyrophospate salts
Pascale, Bouwman, Koen Overbeek, Hanna de Vrueh
Departement: Scheikunde
Begeleider(s): Neshat Moslehi

Iron deficiency is one of the biggest health problems right now. Close to thirty percent of the world population is anaemic, largely due to insufficient iron. Adding iron to food would help a lot, but because of the reactivity of iron(II) with water it cannot just be added to any food. When mixing iron(II) with other minerals its reactivity can be decreased, and this could allow iron(II) to be administered in a stable form. This research is focused on making a mixed calcium and iron(II) pyrophosphate salt without any physical segregation. Apart from a mixed salt, calcium pyrophosphate-and iron(II) pyrophosphate salts were prepared via fast co-precipitation and then analysed with a TEM (Transmission Electron Microscope) and an EDS (Energy-dispersive X-ray spectroscope). The yield of the mixed salt synthesis process was low. In addition, the mixed salt has more iron than calcium, which was not the original intent, but there was not any physical segregation visible with the TEM. In conclusion, the mixed calcium and iron(II) pyrophosphate salt was prepared successfully and did not reveal any physical segregation. However, further process optimization and follow-up analyses will be required to improve the yield and confirm the stability of the salt over time, respectively.

Cosmology
Ignace König, Jonathan Poot, Tigo Ruijs
Departement: Natuurkunde
Begeleider(s): Elisa Chisari

Quantum Dots in led tv’s
Vera Bessems, Emma Heijstee, Nicky van Zutphen
Departement: Natuurkunde
Begeleider(s): Freddy Rabouw en Mitchell Gonzalez

Wij hebben verschillende nanokristallen voor tv schermen met elkaar vergeleken op verschillende eigenschappen.

Leververvetting ten gevolge van alcohol
Jedidja Locht, Sophie Schilperoort, Ilse van Haveren, Carli Marcelis
Departement: Diergeneeskunde
Begeleider(s): Bart Spee

Leverschade veroorzaakt door alcoholgebruik wordt een steeds groter probleem in onze maatschappij. Te veel alcohol verstoort de leverstofwisseling, waardoor de lever vervet raakt (hepatische steatose). In dit onderzoek is onderzocht of de stoffen Gemfibrozil en L-carnitine het vetgehalte in leverafgeleide cellen verlagen. Deze cellen zijn verkregen uit een menselijke lever en de cellen zijn vervet door ethanol of vrije vetzuren toe te voegen.

De ontwikkeling van inhibitoire synapsen in verband met autisme
Amber Pieterse, Matthieu Sjollema, Cécile van Velden
Departement: Biologie
Begeleider(s): Carlijn Peerboom

Een middel vinden tegen autisme, dat zou mooi zijn, niet waar? Daar zijn we nog lang niet, maar met ons onderzoek kunnen we wel een stapje dichterbij komen. Wij leggen je uit hoe autisme kan ontstaan. Vervolgens nemen we je mee in ons onderzoek. Als de hersenen van muizen kunstmatig autistisch kunnen worden gemaakt, dan kan autisme verder onderzocht worden. Dat is precies wat nodig is om uiteindelijk een oplossing te vinden. Maar welke stof gebruik je om een hersenplakje autistisch te maken? Let’s find out!

De invloed van overheidsbeleid op diabetes mellitus in Japan, Brazilie, Nederland en de VS
Perry Thijs van der Hijden, Rozemarijn Bouma, Marit ten Hove
Departement: Farmacie
Begeleider(s): Bert Leufkens

Wereldwijd stijgt het aantal gevallen van diabetes mellitus, kortweg diabetes. Dat is een probleem. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het vinden van een oplossing voor diabetes.

Wat is de invloed van overheidsbeleid op de ziektelast en het medicijngebruik van diabetes mellitus? In dit onderzoek worden vier landen vergeleken met elkaar: Japan, Nederland, de VS en Brazilië. Hierbij wordt gekeken naar twee aspecten. Ten eerste wordt gekeken naar het verband tussen de uitgaven van de overheid aan de preventie van diabetes en de beschikbare gezondheidszorg voor diabetes per land. Ten tweede wordt gekeken naar de ziektelast. Data uit verschillende onderzoeken over diabetes uitgevoerd door andere instellingen zijn vergeleken met elkaar. De DALY’s (het totaal aantal jaren dat mensen verhinderd zijn door hun ziekte), het aantal sterfgevallen, de uitgaven aan gezondheidszorg (preventie en ziekenzorg) en de indirecte kosten zijn onderzocht in de vier landen. Deze landen zijn gekozen, omdat ze vergelijkbaar zijn in welvaart. De resultaten zijn beoordeeld op betrouwbaarheid. Er is gekeken in welke mate de data met elkaar kunnen worden vergeleken. Uit het onderzoek is gebleken dat Brazilië en de VS in vergelijking met Nederland en Japan beduidend minder uitgeven aan gezondheidszorg en preventie van diabetes. Er is ook gebleken dat in Brazilië en de Verenigde Staten in vergelijking tot de andere twee landen meer gevallen van diabetes voorkomen dan in Nederland en Japan. Wanneer alle bevindingen uit dit onderzoek met elkaar worden vergeleken, is het duidelijk dat in landen waar meer geld uitgegeven wordt aan preventie en gezondheidszorg minder gevallen van diabetes zijn. Echter, de conclusie geldt niet voor alle landen wereldwijd. In dit onderzoek zijn namelijk slechts vier landen vergeleken. Daarnaast zijn factoren die ook een belangrijke rol kunnen spelen, zoals bevolkingsgroei, niet altijd meegenomen waardoor dit onderzoek in enig mate kan afwijken van de werkelijkheid.

Meer DNA-analyse in de hielprikscreening toevoegen?
Kim Rozengarden, Kaoutar Malfi, Lina Rundberg
Departement: UMC
Begeleider(s): Terry Vrijenhoek

In Nederland wordt er altijd gekeken naar verbeteringen in de zorg. Gezondheidzorg begint al bij de geboorte. Na een paar dagen krijgt een baby een hielprik om te worden getest op bepaalde ziektes. DNA-analyse zou een mogelijkheid kunnen zijn om deze hielprik te verbeteren. Hoe gaat DNA-analyse in zijn werk? Wat zijn de gevolgen van meer DNA-analyse op grotere schaal?

Koning van de celdeling
Puk Ridderbos, Sam Smakman
Departement: Hubrecht Institute
Begeleider(s): Maaike Lambers

Jaarlijks sterven er steeds meer mensen aan kanker. Kanker wordt veroorzaakt door problemen in de celdeling. Om een oplossing te vinden voor de fouten die worden gemaakt in kankercellen, maar ook bij andere ziektes in de celdeling, is het van belang om eerst te weten hoe een optimale cel segregatie verloopt. Vandaar dat er in dit onderzoek een onderdeel in de celdeling wordt geanalyseerd. Dit onderdeel is het mysterieuze eiwitcomplex; corona. De focus in het onderzoek ligt bij het zoeken van een verband tussen de locaties en de functies van deze specifieke eiwitten: MAD1 (mitotic arrest deficient 1), ZW10 (zeste white 10), CENP-E(centromere-associated protein E) en Spindly. Om dit verband aan te kunnen tonen is er eerst door middel van literatuuronderzoek beschreven wat de functies zijn van deze eiwitten. Met deze informatie is er een voorspelling gedaan over de ligging van de eiwitten, wat vervolgens met experimenteel onderzoek bevestigd is. In het experimenteel onderzoek zijn de eiwitten gekoppeld aan verschillende antilichamen die goed zichtbaar zijn. Door middel van super-resolutie lichtmicroscopie zijn er foto’s van deze eiwitten gemaakt. Vervolgens is elk eiwit vergeleken met MAD1. Aan de hand van deze gegevens zijn grafieken gemaakt, waaruit de locaties van de eiwitten te bepalen zijn. Met deze locaties kan de volgende structuur, van de binnenkant naar de buitenkant van de corona, worden beredeneerd: MAD1, ZW10, Spindly, CENP-E. Deze structuur komt overeen met de eerder voorspelde structuur uit het literatuuronderzoek, die gevonden is aan de hand van de functies van de eiwitten. Hieruit blijkt dat er een verband is tussen de functie en de locatie van de eiwitten. Verder onderzoek naar de nog resterende eiwitten van de corona, zou een nog completer beeld schetsen van het mysterieuze eiwitcomplex.

Osteoimmunomodulation: het implantaat en de ontsteking
Inge Goedhart, Lina Bekhuis, Jay van Broekhoven
Departement: UMC
Begeleider(s): Nada Rahmani

We have made a review about ways we can manipulate the immune response, regarding a bone implant, in order to favour the integration of the implant. In this video, we discuss the importance of our review and we discuss some key information to understand the topic. In our review, we have researched multiple strategies, one of which we explain in this video.

Water: vrij van medicijnen
Olivier van Pinxteren, Frieda Elzenaar
Departement: Biologie
Begeleider(s): Han Wösten en Elodie Kruidhof

We hebben gekeken of schimmels op synthetische kleurstoffen kunnen groeien en of ze die afbreken. We zochten een schimmel die veel verschillende kleuren kon afbreken. Deze schimmel zou in de toekomst getest kunnen worden op medicijnresten.

Spiroplots
Hugo van der Wilt, Lois Bolle, Walt Kraeger
Departement: Informatica
Begeleider(s): Marc van Kreveld

De recreatieve wiskunde is op veel vlakken nog ondoorgrond, dit maakt het interessant om er onderzoek naar te doen. In dit onderzoek is er gekeken naar een wiskundig systeem en zijn afbeeldingen, spiroplots genoemd. Sommige zijn cyclisch, dit betekent dat ze na een aantal keer roteren weer terugkomen bij het begin. Deze eigenschap is onderzocht voor bepaalde spiroplots van vier punten. Daarbij is gekeken of er een verband bestaat tussen de draaihoek en het aantal rotaties. Er zijn daarvoor observaties gedaan door middel van een app die spiroplots genereert en vervolgens zijn die observaties in een Pythonprogramma gezet. In dit programma is m.b.v. matrixvermenigvuldigingen nagegaan welke spiroplots daadwerkelijk cyclisch zijn bij bepaalde hoeken. De resultaten zijn gecontroleerd op de parameters en daarmee is een bewijs gevormd. Uit het bewijs volgt dat de draaihoek waaronder de punten roteren te schrijven is als een breuk van de gehele cirkel, waarbij de breuk vereenvoudigd is en uit natuurlijke getallen bestaat. De vorm van de breuk is afhankelijk van het aantal rotaties bij een draaihoek, die nodig zijn om de spiroplot cyclisch te laten worden. Daaruit volgt dat voor alle rationale waarden van de draaihoek van 0° t/m 180° de onderzochte spiroplots van vier punten cyclisch zijn. Het Pythonprogramma dat is gebruikt voor het berekenen bevat een aantal parameters die ervoor gezorgd kunnen hebben dat de resultaten niet precies kloppen. Daarentegen kan het aanpassen van de parameters en het verder experimenteren met de app tot nieuwe verbanden leiden tussen de hoeken en het aantal rotaties.

Water: vrij van medicijnen
Silke Menses, Irini Arambatzaki, Jelle Boer, Fleur van Slooten
Departement: Biologie
Begeleider(s): Han Wösten

Het verschillende effect van Furo en VU op het KCC2-gehalte in hersencellen
Nynke Baars, Annemarije van der Vorst, Akke van Dijkhuizen
Departement: Biologie
Begeleider(s): Carlijn Peerboom

Heeft u zich ooit afgevraagd wat de mogelijke oorzaken zijn van autisme? Wist u dat processen op microniveau hierbij een belangrijke rol spelen? Wetenschappers denken namelijk dat de neurotransmitter GABA, die voor communicatie tussen zenuwcellen zorgt, essentieel is voor de hersenontwikkeling. Ongeveer 9 dagen na de geboorte verandert de functie van GABA. Als deze verandering van functie later plaatsvindt, leidt dit mogelijk tot autisme. Er werd gedacht dat deze latere timing nagebootst kon worden door bepaalde transporters in de hersencellen van muizen te blokkeren met VU of Furo. Echter, Furo bleek de verandering van de functie van GABA te vervroegen. Wij hebben onderzocht wat de oorzaak is van dit verschillende effect van VU en Furo.

De afbraak van polypropyleen en polymelkzuur in zout water
Maike Oudeman, Jelle Swaanen, Zara van Raak
Departement: Scheikunde
Begeleider(s): Michael Jenks

In recent history, the rise of the industrial chemistry has given birth to the mass production of plastics. 32% of single-use plastics end up in nature. It is no surprise that some of those plastics are currently floating in the sea, where they are collectively called The Plastic Soup, and cause a lot of problems for nature and wildlife. Polypropylene, a widely used plastic, takes about 20-30 years to disintegrate and is hard to recycle. Polylactic acid is often seen as the biodegradable substitution for polypropylene. Our research looks at the degradation of both these plastics under saline conditions.

Het Effect van Redbull op de Cognitie
Kes Kimmel, Merel Kuper, Manon Vleerlaag
Departement: UMC
Begeleider(s): Bob Oranje en Myrthe van Langen

De laatste jaren is de consumptie van het energiedrankje Redbull enorm gestegen. Volgens Redbull™stimuleert het drankje het korte termijn geheugen. Er is al veel onderzoek gedaan naar dit onderwerp. Wetenschappers zijn het er nog steeds niet over eens of Redbull echt effect heeft op het korte termijn geheugen.

In dit onderzoek wordt onderzocht of er een correlatie is tussen het drinken van Redbull™ en het korte termijn geheugen van jongeren van 16 en 17 jaar.

Dit is onderzocht door op 2 achtereenvolgende dagen 20 mensen te testen verdeeld over 2 groepen. 1 groep kreeg 250 mL Redbull™, de andere groep kreeg een placebo. Op de 2de dag waren deze drankjes omgedraaid. Na het drinken werden de test subjecten getest door middel van de BAC methode. Er werd getest op verbaal geheugen, semantische vlotheid en letter vlotheid.

De verkregen resultaten laten zien dat de z-scores over het algemeen hoger waren na het drinken van Redbull™. Deze resultaten waren niet significant, waardoor wij geen conclusie kunnen trekken.

Introductie tot de ordinaal getallen
Jens ten Boom, Merijn Snippe, Jouke van der Woud
Departement: Wiskunde
Begeleider(s): Jaap van Oosten

Deze video geeft een introductie op de ordinaal getallen. Ordinaliteit is een eigenschap van een wiskundige set. In deze video zullen wij proberen een intuïtie te geven voor ordinaal getallen die groter zijn dan alle natuurlijke getallen en de rekenregels die onder deze ordinalen gelden. De video is bedoeld als een opstap voor onze thesis.

Living Pasts: Time Trap
Tanja Muller, Tim Angevare, Sebastiaan Kuitert
Departement: Freudenthal Instituut
Begeleider(s): Toine Pieters

We created a treasure hunt game: ‘Time Trap’, which allows you to interact with the history of Dom Square in Utrecht. On our website, you can talk with historical characters that send you on a quest to find items for them, in order to beat the basilisk and save history and time as we know it.

De effecten van een cursus muziek programmeren op de beheersing van informaticaconcepten
Thijs Haan, Kasper Marinus
Departement: Informatica
Begeleider(s): Christian Köppe

Er is steeds meer behoefte naar goed informaticaonderwijs, om leerlingen zo goed (en leuk) mogelijk te laten leren programmeren. Vaak wordt dit gedaan doormiddel van een (korte) cursus, zoals de cursus Program a Hit. Eerder is al onderzocht wat het effect van deze cursus is op de motivatie van leerlingen, en in dit vervolgonderzoek wordt gekeken naar de bijdrage van de cursus aan de programmeerkennis van de leerlingen. Dit wordt gemeten aan de hand van de cognitieve processen in de herziene taxonomie van Bloom. Het vermogen van leerlingen om de stof te beheersen wordt gemeten door te testen hoever zij zijn in deze cognitieve processen met betrekking tot de stof. Er is gebleken dat leerlingen zonder voorkennis een gemiddelde score van 51,7% hadden bij de test. Dit geeft aan dat de cursus bijdraagt aan een toename van de programmeerkennis van de leerlingen, hoewel er wel nog veel verbeterpunten zijn wil men dat het begrip van de leerlingen nog hoger ligt. Deze verbeterpunten liggen vooral in de cognitieve processen begrijpen en toepassen. Leerlingen met significante voorkennis scoorden gemiddeld 67,3%, waarbij de grootste verschillen tussen beide groepen zaten in de onderdelen variabelen en parameters. Hieruit blijkt dat tijdens toekomstige cursussen meer aandacht zal moeten worden besteed aan deze onderdelen, voornamelijk bij de leerlingen met minder voorkennis.

The wave-particle duality of light
Tim Visser, Tim de Waard, Senna van Os
Departement: Natuurkunde
Begeleider(s): Thomas Grimm

Our research focused on the electromagnetic force. The study of electrodynamics has translated well to the quantum realm, making it a prime example to study the differences between the classical perception of physics and its modernised quantum counterpart. Quantum electrodynamics postulates an interesting discrepancy in the behaviour of photons: light can behave as both a particle and wave. While the full article found that classical electrodynamics governing equations describe electromagnetic radiation as waves, there are instances in which this model does not hold up. Such instances usually involve the collision of particles, hence why quantum mechanics explains light’s behaviour as a ‘duality’ of wave and particle. The thesis article discussed the mathematical foundation of the wave model and the experimental bases behind the discovery of the wave-particle duality of light, whereas the video will aim to describe it in a more digestible, qualitative way.

Bacterial Phosphoproteomics
Jesse Dekker, Fatima Kanane, Thomas van Wijk
Departement: Biologie
Begeleider(s): Nadine Prust

Bacteriële infecties in het ziekenhuis zijn gevaarlijk. Zeker als deze bacteriën ook nog antibiotica-resistent zijn. Een van deze bacteriën is de Staphyloccus Aureus. In dit onderzoek hebben wij gekeken naar hoe de bacterie zichzelf reguleert, met het doel om, door de bacterie beter te begrijpen, ook beter te begrijpen hoe je hem zou kunnen bestrijden. De bacterie reguleert zichzelf met eiwitten, een van deze eiwitten is een kinase. In dit onderzoek hebben we naar het kinase gekeken en uitgezocht welke processen dit kinase reguleert.

Help, mijn chromosomen zijn instabiel!
Olivier Brunner, Iris Degen, Rozan Duhoky, Sofia Visee
Departement: Hubrecht Instituut
Begeleider(s): Thomas Ravesteyn

Colorectale kanker is nummer drie van de dodelijkste kankers ter wereld. Factoren zoals alcohol, roken en overmatig gebruik van rood vlees, kunnen ook in het lichaam tot veranderingen leiden. Deze veranderingen kunnen leiden mutaties, in genen maar ook in chromosomen. Dit resulteert in een ontregeling van de cellen. Instabiele chromosomen en mutaties zijn essentieel voor de ontwikkeling van kanker. In dit onderzoek wordt het verband tussen deze twee factoren besproken en in welke volgorde deze plaatsvinden. Leiden mutaties tot instabiele chromosomen, of juist andersom?

Zijn astrocyten de ware sterren van Alzheimer?
Ymke van Giezen, Mirte Kleefsman, Selma Weerdenburg
Departement: UMC
Begeleider(s): Marloes Verkerke

Per uur komen er in Nederland 5 mensen bij met de diagnose dementie. In 70% van deze gevallen komt het door Alzheimer. De symptomen van Alzheimer ontstaan door het afsterven en/of beschadigen van neuronen, maar hoe gebeurt dat? Wij hebben onder een fluorescentiemicroscoop gekeken naar wat er aan de hand is in de hersenen van muizen met Alzheimer en dit vergeleken met de hersenen van muizen zonder Alzheimer. Specifiek hebben wij gekeken naar het eiwit amyloïd-β en astrocyten (ondersteunende hersencellen). Wil je weten wat dit precies zijn en hoe ze verband houden met Alzheimer? Kijk dan onze video: “Zijn astrocyten de ware sterren van Alzheimer?

Nanokristallen stapelen om elke kleur te krijgen
Casper Pieck, Luca Lamars, Guido Siers
Departement: Natuurkunde
Begeleider(s): Freddy Rabouw en Mitchell Gonzalez

De markt naar betere tv-schermen met een grotere hoeveelheid kleuren wordt steeds groter. Een van de mogelijkheden om meer kleuren te krijgen zijn perovskiet halide nanokristallen. Deze hele kleine kristallen kunnen licht emitteren in een breder spectrum dan de huidige technologieën. Waar dit onderzoek over gaat is de intensiteit van het licht dat voortkomt uit de nanokristallen. Hoe hoger de intensiteit is hoe meer kleuren er gecreëerd kunnen worden. Ook is het belangrijk dat er wit licht ontstaat als je groene en rode nanokristallen beschijnt met een blauwe laser en dat is ons gelukt.

Maken van een eiwit onder een geherprogrammeerde genetische code
Belle Cals, Myrthe Moret, Juma Verburg
Departement: Farmacie
Begeleider(s): Seino Jongkees

In de medische wereld is het erg belangrijk om ziektes en problemen zo gericht mogelijk aan te pakken en zo min mogelijk gezond weefsel aan te tasten. Hiervoor zijn medicijnen nodig die specifiek het probleem kunnen bestrijden. Één manier om dit te bereiken is door eiwitten te modificeren en er bijvoorbeeld een antigeen of geneesmiddel aan toe te voegen. In dit onderzoek wordt onderzocht of het mogelijk is een eiwit tweevoudig te herprogrammeren door het natuurlijke aminozuur methionine binnen een eiwit te vervangen door het NSAA (niet-natuurlijke aminozuur) azidohomoalanine en door Biotine-Phe. Azidohomoalanine gaat een click-reactie aan met een fluorescerend molecuul, dat wordt gebruikt ter visualisatie. Door de gevormde eiwitten vervolgens door een SDS-PAGE gel te leiden worden de eiwitten gescheiden. Het weergeven van de eiwitten in de SDS-PAGE gel wordt gedaan door fluorescentie, wat alleen de fluorescerende eiwitten weergeeft en door Silver Staining, wat alle eiwitten weergeeft. Doordat de geherprogrammeerde eiwitten hiermee worden aangetoond, wordt bewezen dat de herprogrammering met Biotine-Phe is geslaagd.

Validatie van het bestaan van het Higgs boson
Adriaan Janssen, Daniël Kunenborg, Sam Meijer
Departement: Nikhef/UvA
Begeleider(s): Ivo van Vulpen

De ontdekking van het Higgs boson was in 2012 een grote doorbraak in de natuurkundige wereld. Het standaard model was compleet! Na jaren werk door vele wetenschappers was een groot raadsel opgelost, namelijk: waarom bestaat massa? Wat zou er gebeuren als drie middelbare scholieren dit onderzoek proberen te recreëren. Na het leren van een hoop nieuwe theorie over deeltjesfysica, uren programmeren en een beetje kansrekening konden wij met 99% zekerheid zeggen dat het Higgs boson bestond!

CO2 adsorptie door monoethanolamine
Lauren Heijnsdijk, Timo Dekkers, Jesse Filius
Departement: Scheikunde
Begeleider(s): Jochem van Duin

Wij zijn een groep enthousiaste scholieren die zich graag inzetten tegen klimaatverandering. Inmiddels is dit namelijk niet meer een probleem wat we kunnen negeren. Enkele gevolgen van deze klimaatverandering zijn de temperatuurverhoging, zeespiegelstijging en steeds grotere natuurrampen. Deze gevolgen hebben niet alleen invloed op ons dagelijks leven, maar ook op onze eigen toekomst. Klimaatverandering dus, een mogelijke oplossing voor dit probleem is een proces genaamd carbon capture en utilization. Dit is een proces dat het mogelijk maakt om koolstofdioxide om te zetten in bruikbare energiebronnen. Momenteel wordt carbon, capture en utilization echter nog niet op grote schaal toegepast. Dit heeft onder andere als reden dat het proces nog niet geheel efficiënt is. Wij hopen het proces te kunnen helpen verbeteren en doen dit door een klein deel van het proces te onderzoeken. Namelijk het opnemen van de koolstofdioxide.

De invloed van cohesine op genoomfouten in de celdeling
Evy van Giessen, Elin Kroes, Fleur van Reenen, Freke Verheijden
Departement: Hubrecht Instituut
Begeleider(s): Dani Bodor

Uit onderzoek is gebleken dat cohesine een rol speelt in de gelijke verdeling van chromosomen. Wij hebben gekeken naar de invloed van het verlagen van de hoeveelheid cohesine in de cel op de hoeveelheid en soorten fouten die in het genoom tijdens de celdeling. Uit dit onderzoek is gebleken dat de verminderde hoeveelheid cohesine ervoor zorgt dat mitose in de gebruikte cellen vaker fout gaat. Zo slaan de cellen bij de celdeling regelmatig de metafase over. Er zijn verschillen aangetroffen tussen celdelingen van de cellen in de test sample en in de controle sample. Uit onze resultaten valt te concluderen dat de cellen in de test sample vaker fouten maken die te verklaren zijn door het tekort aan cohesine. Het is echter onduidelijk in hoeverre de resultaten afhangen van het soort cellen dat er is gebruikt (HeLa-cellen). Hiervoor is verder onderzoek nodig.

The Perihelion Precession of Mercury
Dylan Groeneveld, Niels Keukens, Floris Keuper, Peik Oude Brunink
Departement: Natuurkunde
Begeleider(s): Thomas Grimm

Everyone knows gravity exists, right? It is the reason you’re standing on the ground right now. Newton’s theory of gravity seemed to be the ‘correct’ one for years and you would think everyone was satisfied. Einstein was not, partly because Newton’s laws fail to predict the correct value for the angular precession of Mercury’s perihelion. In 1915 he published his Theory of General Relativity, a groundbreaking perspective on gravity. He said that gravity can be thought of as an illusion. In our thesis we have calculated the precession of Mercury’s orbit to show Einstein’s theory is more accurate than Newton’s.

De effectiviteit van maatregelen tegen fijnstofblootstelling
Mees de Boer, Olav van Grinsven, Luka van Houte
Departement: Natuurkunde
Begeleider(s): Rupert Holzinger

Fijnstof kan negatieve effecten hebben op de gezondheid wanneer het het menselijk lichaam betreedt. Onder andere vanwege deze reden, zijn maatregelen genomen tegen de blootstelling van mensen aan fijnstoffen. Dit doet de vraag rijzen hoe effectief deze maatregelen zijn. In dit onderzoek is de effectiviteit van extractiesystemen, katalysatoren in uitlaatsystemen en van mondkapjes onderzocht. Test opstellingen zijn ontworpen om de fijnstof emissie te meten, met en zonder de maatregelen, en om te meten hoeveel mondkapjes fijnstoffen wegfilteren. Het uitgevoerde onderzoek bepaalt dat extractiesystemen, katalysatoren in uitlaatsystemen effectieve maatregelen zijn en dat mondkapjes effectief zijn maar vooral in ideale, afgesloten, situaties. Deze resultaten ondersteunen verschillende reeds uitgevoerde onderzoeken. Verder onderzoek is nodig waarbij er rekening wordt gehouden met pasvorm en menselijk ademen om de effectiviteit van mondkapjes accurater te bepalen.

Defective IARS enzymes lead to termination of translation of proteins that contain a great deal of isoleucine
Lina Naus, Alex van Tol, Lisa Toussaint
Departement: UMC
Begeleider(s): Gautam Kok

The premature death of a baby is what sparked research into a defect IARS enzyme. IARS is responsable for connecting the amino acid isoleucine to the corresponding transfer RNA. Transfer RNA is neccessary for protein production, which your body needs to grow, function, etc. In our research we compared the ability of producing an enzyme with a large amount of isoleucine in patient cells and in healthy cells. To find out if we can help the body to overcome the disease.

Hoe geel is Hansageel 10G: de effecten van verfingrediënten op de kleur
Tess Frijters, Corinne Hoek, Evy van Hout
Departement: Cultureel Erfgoed/UvA
Begeleider(s): Rika Pause

We hebben gekeken naar het pigment Hansageel 10G en onderzocht hoe pigmenten werken in verf. Dit is gedaan aan de hand van drie recepten voor olieverf, waterverf en een emulsieverf, waar allemaal Hansageel 10G in zit.

Celdeling in de stamcellen van een hondenpancreas
Anouk Bos, Anick Ganzeman, Joan Rebel
Departement: Diergeneeskunde
Begeleider(s): Louis Penning

In deze studie werd de celdeling van stamcellen uit een hondenpancreas onderzocht. De resultaten van deze studie kunnen worden gebruikt om een pancreasorganoid te creëren. Dit organoid kan bijdragen aan de genezing van diabetes mellitus type 1. Ons onderzoek is fundamenteel voor de ontwikkeling van de organoïde uit stamcellen. Immunohistochemie werd gebruikt om KI67 in de kern te kleuren, om zo de celdeling aan te tonen. Onze resultaten laten inderdaad proliferatie zien in de stamcellen, evenals een afname van gekleurde kernen wanneer de cellen vaker zijn geprolifereerd. Door het tellen van de gekleurde en niet-gekleurde kernen werd het rekenkundig gemiddelde berekend. Hieruit concluderen we dat 47% van de stamcellen deelt. Vervolgstudies zouden kunnen onderzoeken of onze stamcellen ontwikkelen tot kwaadaardige tumoren. Bovendien zouden vervolgstudies de differentiatie van stamcellen tot β-cellen kunnen onderzoeken.

Schimmels in de waterzuivering?!
Marente van den Heuvel, Gonneke Knops, Myrthe Lock
Departement: Biologie
Begeleider(s): Han Wösten

Ons drinkwater is helemaal niet zo schoon als u misschien zou denken. Het huidige waterzuiveringssysteem kan toxische stoffen zoals pesticiden, medicijnen en kleurstoffen niet afbreken, hoewel ze in kleine concentraties al heel schadelijk zijn. Deze toxische stoffen hebben één ding gemeen; ze hebben dezelfde moleculaire structuur. En gelukkig is er iets in de natuur die deze structuur kan afbreken, namelijk schimmels. Dit onderzoek laat aan de hand van kleurstoffen zien of witrotschimmels gebruikt kunnen worden in de waterzuivering. En misschien hoeft u zich dan geen zorgen meer te maken over de resten van giftige stoffen in uw drinkwater!

Elektrochemische metingen aan zoutoplossingen
Tycho Boere, Stijn Bronsveld
Departement: Scheikunde
Begeleider(s): Joren Vos

Electrochemie is cruciaal in onderzoek dat betrekking heeft op moderne problemen, bijvoorbeeld corrosie in de bouwsector. Kennis over hoe verschillende factoren van elektrochemische reacties zich gedragen in verschillende omstandigheden is nodig om voorspellingen te kunnen doen of invloed te kunnen uitoefenen op de uitkomst van deze experimenten of projecten. Het doel van dit onderzoek was het observeren van de invloed van temperatuur en concentratie op de stabiliteit van zoutoplossingen. Stapsgewijs is een potentiaal verhoogd en daarna weer verlaagd tot in het negatieve, over drie verschillende zoutoplossingen (NaCl, NaF en NaHCO3). Samen met de gemeten stroomsterke is er een grafiek geplot van de meeting, een cyclisch voltammogram, die vergeleken kan worden met de metingen waar de temperatuur of de concentratie gevarieerd is. De resultaten lijken er op te wijzen dat de stabiliteit van de oplossing verlaagd als de temperatuur en de concentratie verhogen. Dit betekent dat de totaal gemeten stroomsterkte en de redoxactiviteit hoger is door beïnvloeding van de temperatuur en de concentratie.

De evolutie van kinesines in de eerste complexe eukaryote cel
Fieke Schouten, Caroline Schrauwen, Nora de Vries
Departement: Biologie
Begeleider(s): Julian Vosseberg

Het ontstaan van eukaryoten markeert het begin van de evolutie van complexe levensvormen. Kinesines, multifunctionele motoreiwitten, zijn essentieel voor veel processen in de eukaryote cel, bijvoorbeeld om bij te dragen aan de splitsing van chromosomen tijdens celdeling. Deze studie richt zich op deze specifieke eiwitten. Het doel van dit onderzoeksproject was om meer te weten te komen over hoe de verschillende soorten kinesines vanuit een evolutionair perspectief aan elkaar verwant zijn. Om dit te onderzoeken is een fylogenetische boom gemaakt met behulp van verschillende computerprogramma’s.

De invloed van medicijnen op enzymen
Joey Bakker, Gitte Hartman, Jelle Rietveld
Departement: Farmacie
Begeleider(s): Thea Leusink en Ingrid van Ark

Onderzoek naar 3 stoffen en hun effect op het enzym cyp 450 3A4. Dit doen we door het toevoegen van BFC wat door O-dealkylatie HFC wordt, een fluorescente stof. Het verschil in fluorescentie is een indicatie voor de werking van het enzym onder toevoeging van deze stoffen. Het doel van dit onderzoek is een stap in de richting van het verbeteren van voorschriften bij medicijnen en hiermee het aantal ziekenhuisopnames door verkeerde medicijninteracties te verminderen.

Ophoping van medicijnen
Sander Geurts, Bibian van de Heisteeg, Kiki Tulleken
Departement: Farmacie
Begeleider(s): Thea Leusink en Ingrid van Ark

In het menselijk lichaam zijn er naar schatting 1856 enzymen actief bij het afbreken van stoffen en geneesmiddelen. Dit gebeurt grotendeels via de nieren of de lever. In je lichaam wil je natuurlijk niet te veel toxische stoffen hebben. Het enzym cyp3a4, breekt de meeste medicijnen in je lever af, waarna het door je nieren uitgescheiden kan worden. Hierdoor worden de concentraties van medicijnen en andere toxische stoffen niet te hoog. Er zijn meerdere factoren die een verstoring van dit cyp enzym teweeg kunnen brengen. Deze kunnen zorgen voor een inhiberende (ofwel remmende) werking. Bij een inhiberende werking blijft er te veel onafgebroken medicijn over waardoor de bijwerkingen van dit medicijn oplopen en dit toxisch wordt, waardoor je jezelf aan het vergiftigen bent. Sommige medicijnen of combinaties ervan geven dit effect en dat wil je natuurlijk niet. In ons onderzoek is onderzoek gedaan naar de medicijnen carbamazepine, angiotensine en grapefruitsap en het effect hiervan op het enzym cyp3a4. Dus gaan deze medicijnen het enzym remmen en zorgen voor gevaarlijke situaties?

De stem van sociale robots
Jenno Brouwer, Stijn Rijnders, Ruben Wösten
Departement: Informatica
Begeleider(s): Maartje de Graaf

Welke stem heb jij geselecteerd voor Alexa, Google of Siri? Het zal je verbazen hoeveel onderzoek er zit in de perfecte toonhoogte, spreeksnelheid en verwoording vinden. Ons onderzoek kijkt naar wat de perfecte pitch is voor sociale robots om mensen mee aan te spreken. Omdat robots een steeds belangrijkere positie in de maatschappij krijgen is het belangrijk dat die pitch ook echt perfect is. De sociale robots moeten interactief zijn zodat ze op sociale plekken kunnen worden ingezet. Tijdens een gesprek is de pitch, met andere woorden toonhoogte, erg van belang. Pitch heeft namelijk grote invloed op het engagement en antropomorfisme bij mensen. Met behulp van een experiment hebben wij het verband hiertussen onderzocht en gezocht naar de perfecte toonhoogte voor onze robot.

Belichaamde Waarneming in het leerprocess
Christel ter Haar, Willemijn van Kats
Departement: Freudenthal Instituut
Begeleider(s): Anna Shvarts

In our pitch, we explain the principle of embodied cognition. Embodied cognition is one of the newest, and according to some scientists most controversial, viewpoints on the functioning of the brain. The main theme is “thinking thanks to your body”. Although it is hard to prove the functioning of the brain, the application of embodied cognition in the learning process has several benefits. These different types of application are the topic of our research and those who participated in the embodied tasks did indeed have a higher score.

Het gebruik van polyplexen voor de bestrijding van kanker
Owen van den Hoek, Jildan Lekanne Gezegd Deprez, Joris Pot
Departement: Farmacie
Begeleider(s): Everaldo Redout

Kanker is een ziekte die wereldwijd talloze doden telt, maar wat is het nou precies? Het zijn cellen die en fout hebben in het DNA waardoor ze corrupt worden en ongeremd gaan delen. Er zijn momenteel maar een aantal manieren om kanker te bestrijden, maar bij de meeste gaat het ook ten koste van je normale cellen. Bij tumor targeting ga je gericht op zoek naar de defecte cellen om ze uit te schakelen. Dit werkt middels een polymeer en een RNA streng, dit vormt een polyplex die de kankercel binnen kan dringen. In deze video leggen we de principes van tumor-targeting uit, en kort de link tussen tumor-targeting en ons onderzoek.

Echo versus ECG bij hartproblemen
Kai Hyrley, Thomas van de Ree, Harmen Ament
Departement: Diakonessen ZH
Begeleider(s): Marcel van de Ree

Praktische informatie

Niveau:
5 vwo 6 vwo
Data:
Dinsdag 2 februari 2021 van 19:00-21:15 uur
Locatie:
Online via Zoom
Partnerschap:
Ambitie
Terug naar het overzicht