Activiteiten

Robotica – The Next Level

robotproject BoniVeel leerlingen vinden robotica leuk en inspirerend. Juist ook voor de wat minder theoretisch ingestelde leerling kan een robotwedstrijd een motief zijn om toch diep in de inhoud te duiken, en bovendien een beter beeld te krijgen van technische vervolgopleidingen. Hoe organiseer je dat op school en hoe haal je daar de maximale (leer)opbrengsten uit? Hoe creëer je een opbouwende leerlijn en geef je robotica een goede plaats in het bèta-techniekprogramma van de verschillende leerjaren?

Het doel van deze PLG is om met de deelnemers ervaring op te doen, deskundigheid te ontwikkelen en een plan van aanpak te ontwikkelen voor robotica-activiteiten binnen de eigen school. We richten ons daarbij met name op een doorgaande lijn voor de havo. Centraal staan twee robotwedstrijden: de First Lego League (FLL) voor de onderbouw en de First Tech Challenge (FTC) voor de bovenbouw. Daarnaast kunnen deelnemers hun ervaringen met andere robot-projecten inbrengen.

Aan deze PLG kunnen zowel scholen deelnemen die (veel) ervaring hebben met robotica als scholen die willen beginnen. De bedoeling is dat de PLG na het eerste jaar voor enthousiaste deelnemers een vervolg krijgt waarin deelnemers aan de slag gaan binnen de eigen school en toewerken naar verduurzaming. De ambitie voor het eerste jaar is om:

  • Te leren van elkaars ervaringen / best-practices rond roboticaonderwijs, de FLL en de FTC;
  • De eigen robotica-kennis en -vaardigheden te vergroten;
  • Met een ad-hoc U-Talent team deel te nemen aan de FTC. We denken aan één of twee enthousiaste 4havo-leerlingen per deelnemende docent. Dit leerlingenteam werkt in de periode januari tot april 2019 één middag per week op de HU;
  • De haalbaarheid binnen de eigen school in kaart te brengen / een plan van aanpak te maken voor activiteiten op de eigen school in 2019-2020.

Praktische informatie

Data:
9 oktober, 9 november, 20 november en 4 december 2018 en 29 januari en 17 april 2019 van 15.00 tot 19.00 uur.
Locatie:
De Uithof, Utrecht
Partnerschap:
Ambitie Connectie Open
Prijs:
10 U-Points voor docenten van U-Talent partnerscholen. € 450,- voor overige aanmeldingen.

Inschrijven

De inschrijving is gesloten.

Terug naar het overzicht