Activiteiten

Robotica – The Next Level

Deze activiteit is voor zowel docenten als leerlingen van scholen die met hun eigen teams meedoen aan de First Tech Challenge. Tijdens deze dag loopt er parallel aan een activiteit voor leerlingen ook een activiteit voor docenten.

Docenten

Robotica – The Next Level bestaat uit een workshop voor docenten. Daarnaast kan men naderhand in een netwerk informatie uitwisselen op eigen initiatief via een informatiewebsite. Het doel van deze professionele leergemeenschap is om met de deelnemers ervaring op te doen, deskundigheid te ontwikkelen en een plan van aanpak te maken voor robotica-activiteiten binnen de eigen school. We richten ons daarbij met name op een doorgaande lijn voor de havo. Centraal staan twee robotwedstrijden: de First Lego League voor de onderbouw, maar het accent ligt op de First Tech Challenge voor de bovenbouw.

Dit jaar ligt het accent op het vergroten van de eigen roboticakennis en -vaardigheden op het gebied van robotarmen en robotmotoren tijdens de hands-on workshop. Het netwerk biedt uitwisseling over de volgende onderwerpen die in het afgelopen schooljaar reeds met een groep docenten van de grond is gekomen:

  • Leren van elkaars ervaringen en best-practices rond roboticaonderwijs, FLL en FTC;
  • Met een U-Talent leerlingenteam deelnemen aan de FTC. Dit team bestond afgelopen schooljaar uit twee/drie enthousiaste havo4-leerlingen per deelnemende docent en werkte in de periode oktober-november 2018 één middag per week op de HU.
  • De haalbaarheid binnen de eigen school in kaart brengen en een plan van aanpak maken voor activiteiten op de eigen school.

De activiteit bestaat uit een bijeenkomst van 3,5 uur, het gezamenlijk/incidenteel begeleiden van leerlingenteam bij een robotwedstrijd (10u), een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren op de eigen school en een plan van aanpak maken (2-10u).

Leerlingen: Robotics, the Next Level

Robots kom je tegenwoordig op veel plaatsen tegen. Denk aan fabrieken en het leger, maar ook robots voor het huishouden bestaan al. Robots zien er verschillend uit, maar in de kern zijn ze hetzelfde. Ze bestaan uit een frame dat kan rollen, verplaatsen en/of grijpen.

Als je via je school deelneemt aan de internationale robotwedstrijd First Tech Challenge wordt je uitgedaagd om zelf een robot te ontwerpen. Maar hoe pak je dit slim aan?

Tijdens deze activiteit ga je met verschillende experimenten robotica-kennis opbouwen op gebied van robotmotoren en robotarmen. Je gaat onderzoeken welk vermogen een motor heeft, welke soorten robotarmen er zijn en welke functie en werking deze precies hebben.

Met deze basis heb je een mooie start voor  je eigen ontwerp van de robotarm van je FTC-robot.

 

Praktische informatie

Niveau:
4 havo 5 havo
Data:
Vrijdag 13 september 2019 van 12:30-16:00 uur.
Locatie:
Science Park de Uithof, Utrecht
Partnerschap:
Ambitie Connectie Open
Prijs:
1 U-Point voor docenten van U-Talent partnerscholen. € 75,- voor overige aanmeldingen. 

Inschrijven

De inschrijving is gesloten.

Terug naar het overzicht