Activiteiten

Omgaan met verschillen in de bètavakken

Centraal in deze cursus staat het thema diversiteit. Daarbij gaat het om drie aspecten:

  1. Rekening houden met verschillen in prestatieniveau;
  2. Gebruikmaken van betekenisvolle en relevante contexten;
  3. Rekening houden met culturele verschillen in de klas.

In deze cursus krijg je handvatten om te differentiëren in je klassen en zoveel mogelijk recht te doen aan ál je leerlingen. Daarbij gaat het om het oppakken van uitdagingen zoals het onderpresteren van bepaalde groepen leerlingen, de verbinding van vakkennis en -kunde met sociale en maatschappelijke vraagstukken en het omgaan met multiculturaliteit. Reken op 6 uur zelfstudie/voorbereiding.

De cursus sluit aan bij recente vernieuwingen en is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten wat betreft het efficiënt inrichten van het curriculum en het onderwijs voor de bètavakken, zoals:

De nascholing is onderdeel van het Erasmus+ project MaSDiV. Hierin wordt gekeken naar (culturele) diversiteit in wiskunde en bètavakken in het onderbouw vo. De cursus word je – gratis – aangeboden door de Universiteit Utrecht vanuit het Erasmus+ project MaSDiV.

Maatwerk is mogelijk in overleg.

Doelgroep

De nascholing is bedoeld voor docenten van de bètavakken (wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, science en techniek) die lesgeven in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Praktische informatie

Data:
26 september, 17 oktober, 7 november en 28 november 2018 van 17:00 - 20:00
Locatie:
Science Park de Uithof, Utrecht
Partnerschap:
Ambitie Connectie Open
Prijs:
Gratis voor vwo, havo- en vmbo-docenten die lesgeven in de onderbouw.

Inschrijven

De inschrijving is gesloten.

Terug naar het overzicht