Activiteiten

Logisch redeneren

In het nieuwe examenprogramma van wiskunde C voor het vwo dat in september 2015 van start is gegaan, doen twee nieuwe domeinen hun intrede: het domein Logisch redeneren en het domein Vorm en ruimte.

Vertrekkend vanuit de onderwerpen die in het eerste domein aan bod komen, gaan we in deze workshop verdiepend in op de vakinhoud en verdere achtergronden die hierbij een rol spelen. Ook bekijken we toepassingen bij universitaire vervolgopleidingen. Zo zijn logica en redeneervaardigheid bijvoorbeeld belangrijk binnen de studie Rechten.

Tijdens de eerste bijeenkomst komen waarheidstabellen voor conjunctie, disjunctie en de implicatie, modus ponens en modus tollens aan bod. In de tweede bijeenkomst bekijken we het systeem van Natuurlijke Deductie om bewijsbaarheid te definiëren (als tegenhanger van het begrip waarheid) en komen contradictie, paradox en Venn-diagrammen aan bod. We gaan in op de eindtermen uit de syllabus en opgaven uit de (pilot)examens zullen de revue passeren.

Deze nascholing is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met drie pilotdocenten wiskunde C. De nascholing wordt verzorgd door Quintijn Puite van de Hogeschool Utrecht.

Doelgroep

Docenten wiskunde C (vwo) en docenten wiskunde D (havo). Bij de invulling van wiskunde D voor de havo kan ook gekozen worden voor Logica als keuzeonderwerp.

Praktische informatie

Data:
22 januari en 12 februari 2019 van 15.00 tot 19.00 uur
Locatie:
Science Park de Uithof, Utrecht
Partnerschap:
Ambitie Connectie Open
Prijs:
4 U-Points voor docenten van U-Talent partnerscholen. € 300,- voor overige aanmeldingen. 

Inschrijven

De inschrijving is gesloten.

Terug naar het overzicht