Activiteiten

Life Sciences ontwikkelingen in de klas

De life sciences ontwikkelen zich razendsnel en leveren in rap tempo nieuwe inzichten en innovaties. Deze innovaties verhogen vaak onze welvaart, maar zorgen ook voor nieuwe vraagstukken in ons dagelijks leven. Zijn nanomaterialen wel veilig? Wil ik een DNA-test voor erfelijke borstkanker ondergaan? Hoe gaan we om met klimaatverandering? Mag iemand met een hartafwijking nog aan topsport doen? Tijdens deze nascholing leer je hoe je als docent dit soort vraagstukken bespreekbaar maakt.

De nieuwe examenprogramma’s besteden in subdomein A9 expliciet aandacht aan het waarderen van en oordelen over nieuwe technologische toepassingen. Leerlingen moeten “in contexten een beargumenteerd oordeel geven over een situatie in de natuur of een technische toepassing, en daarin onderscheid maken tussen wetenschappelijke argumenten, normatieve maatschappelijke overwegingen en persoonlijke opvattingen.”

Maar welke onderwerpen en voorbeelden kies je, en hoe start je met leerlingen een betekenisvolle discussie? En hoe zorg je dat je in deze discussies ook de vakinhoudelijke ontwikkeling voldoende aan bod komt?

In de eerste bijeenkomst introduceren we een aantal concrete dilemma’s met als doel bij leerlingen verschillende typen vragen op te roepen: vakinhoudelijke vragen, morele of normatieve vragen en maatschappelijke vragen. Na deze introductie geven we een aantal handvatten om met leerlingen het dilemma te doorgronden, bijvoorbeeld door het maatschappelijk vraagstuk rondom het specifieke onderwerp in kaart te brengen.

Tussen de twee bijeenkomsten in ga je thuis aan de slag met het aangereikte materiaal en de opgedane kennis.

Tijdens de tweede bijeenkomst wisselen we elkaars (les)ideeën uit. Ter afsluiting bespreken we verschillende interactieve werkvormen om een klassikale dialoog te ondersteunen, waarbij leerlingen ook individueel een gefundeerde mening kunnen vormen.

Doelgroep

Docenten biologie, NLT, science.

 

Praktische informatie

Data:
13 februari en 6 maart 2019 van 15-18 uur.
Locatie:
De Uithof, Utrecht
Partnerschap:
Ambitie Connectie Open
Prijs:
3 U-Points voor docenten van U-Talent partnerscholen. € 225,- voor overige aanmeldingen.

Inschrijven

De inschrijving is gesloten.

 

 

Terug naar het overzicht