Alleen voor partnerscholen

Lesontwerp met focus op academische vaardigheden

Academische vaardigheden zoals een onderzoekende aanpak, kritisch denken en reflecteren staan hoog op de agenda in de bovenbouw vwo van veel scholen. Leerlingen ontwikkelen deze vaardigheden niet vanzelf. Een manier om systematisch te werken aan de ontwikkeling van academische vaardigheden is door leerlingen begeleid de onderzoekscyclus te laten doorlopen in verschillende contexten.
In deze cursus ga je vakspecifiek lesmateriaal (her)ontwerpen met een focus op academische vaardigheden. Om deze te ontwerpen ga je eerst nadenken over: Welke vaardigheden zijn van belang voor jouw vakgebied? Hoe kun je deze verwerken in onderzoeksgerichte leeractiviteiten? Welke blend aan online en fysieke leermiddelen kan hierbij helpen? Welke vaardigheden worden schoolbreed aangeboden? Kun je de schoolbrede aanpak verder uitbreiden of verdiepen?
In de eerste twee bijeenkomsten maak je kennis met diverse richtlijnen en kaders voor onderwijsontwerp en het stimuleren van academische vaardigheden. Deze vormen het theoretisch fundament voor praktisch onderwijsontwerp. In de volgende twee bijeenkomsten gaat het vooral om de praktische uitvoering. Je gaat zelf aan de slag met (her)ontwerp, implementatie en evaluatie van vakspecifieke lesmateriaal. Tot slot is er aandacht voor het vervolgtraject en een meer schoolbrede aanpak. Gedurende de bijeenkomsten is volop ruimte voor feedback en inspirerende ideeën van zowel je cursusleider als mede-cursisten.

Indien gewenst kan in een vervolgtraject toegewerkt worden naar het implementeren van het examenvak ‘academische vaardigheden

In deze cursus ga je, vanuit kaders voor academische vaardigheden, concreet aan de slag met (her)ontwerp van lesmateriaal binnen je eigen vakgebied. Tijdens de cursus krijg je feedback op jouw (her)ontwerp van zowel je cursusleider als mede-cursisten. Tevens ga je de lesmodules implementeren in je eigen lessen, waarna er ruimte is voor evaluatie.

Dit vakspecifieke ontwerpproces biedt tegelijkertijd aanknopingspunten om academische vaardigheden binnen de school (verder) te concretiseren, ontwikkelen en verdiepen. Bij het ontwerp van de vakspecifieke modules is daarom tevens aandacht voor zowel horizontale als verticale afstemming.

Bijeenkomst 1 |maandag 26 september 14-17 uur

 • Kennismaking
 • Wat zijn academische vaardigheden?
 • Waar liggen ontwikkelmogelijkheden voor academische vaardigheden binnen je vakgebied?
 • Persoonlijk ontwikkeldoelen opstellen: concrete doelen die je wilt bereiken in de (vak)les en vaardigheden die je als docent wilt ontwikkelen
Bijeenkomst 2 | donderdag 24 november 14-17 uur
 • Hoe ontwerp je onderwijs met focus op academische vaardigheden?
 • Theoretische kaders van praktisch onderwijsontwerp
 • (her)ontwerp van lesmateriaal binnen eigen vak
Bijeenkomst 3 | donderdag 12 januarie 14-17 uur
 • Uitwerken beoordelingsmodel academische vaardigheden
 • Doceervaardigheden voor het begeleiden van leerlinen (denk aan het geven van goede feedback) en het beoordelen van hun academische vaardigheden (denk aan formatieve evaluatie)
 • Voorbereiden praktische uitvoering ontworpen lesmateriaal
Bijeenkomst 4 | maandag 6 maart 14-17 uur
 • Evaluatie ontworpen lesmateriaal
 • Evaluatie van persoonlijke ontwikkeldoelen
 • Vervolgstappen

Doelgroep

Docenten bovenbouw Vwo die academische vaardigheden van leerlingen willen stimuleren

Tijdsinvestering

De cursus bestaat uit vier maandelijkse bijeenkomsten van drie uur. Daarnaast moet rekening worden gehouden met in totaal zes tot acht uur zelfstudie.

Doelstelling

 • Het ontwerpen van vakspecifiek lesmateriaal voor het stimuleren van academische vaardigheden
 • Het implementeren en evalueren van dit vakspecifieke lesmateriaal
 • Het ontwikkelen van doceervaardigheden voor het begeleiden van leerlingen (denk aan het geven van goede feedback) en het beoordelen van hun academische vaardigheden (denk aan formatieve evaluatie)

Dit cursusaanbod is onderdeel van een PostDoc-VO traject naar het stimuleren van academische vaardigheden in blended lesmodules

Voorbereiden

Nog niet bekend

Praktische informatie

Data:
14-17 uur
Locatie:
Utrecht Science Park

Inschrijven

Nog niet mogelijk

Terug naar het overzicht