U-Talent

Lesontwerp met focus op academische vaardigheden 2022-2023

Helaas is deze activiteit geannuleerd. 

Academische vaardigheden zoals een onderzoekende aanpak, kritisch denken en reflecteren staan hoog op de agenda in de bovenbouw vwo van veel scholen. Leerlingen ontwikkelen deze vaardigheden niet vanzelf. Een manier om systematisch te werken aan de ontwikkeling van academische vaardigheden is door leerlingen begeleid de onderzoekscyclus te laten doorlopen in verschillende contexten.

In deze cursus ga je vakspecifiek lesmateriaal (her)ontwerpen met een focus op academische vaardigheden. Om deze te ontwerpen ga je eerst nadenken over: Welke vaardigheden zijn van belang voor jouw vakgebied? Hoe kun je deze verwerken in onderzoeksgerichte leeractiviteiten? Welke blend aan online en fysieke leermiddelen kan hierbij helpen? Welke vaardigheden worden schoolbreed aangeboden? Kun je de schoolbrede aanpak verder uitbreiden of verdiepen?

In de eerste twee bijeenkomsten maak je kennis met diverse richtlijnen en kaders voor onderwijsontwerp en het stimuleren van academische vaardigheden. Deze vormen het theoretisch fundament voor praktisch onderwijsontwerp. In de volgende twee bijeenkomsten gaat het vooral om de praktische uitvoering. Je gaat zelf aan de slag met (her)ontwerp, implementatie en evaluatie van vakspecifieke lesmateriaal. Tot slot is er aandacht voor het vervolgtraject en een meer schoolbrede aanpak. Gedurende de bijeenkomsten is volop ruimte voor feedback en inspirerende ideeën van zowel je cursusleider als mede-cursisten.

Indien gewenst kan in een vervolgtraject toegewerkt worden naar het implementeren van het examenvak ‘academische vaardigheden’ https://www.examenblad.nl/onderwerp/combinatiecijfer-havo-vwo/2023

Inhoud

In deze cursus ga je, vanuit kaders voor academische vaardigheden, concreet aan de slag met (her)ontwerp van lesmateriaal binnen je eigen vakgebied. Tijdens de cursus krijg je feedback op jouw (her)ontwerp van zowel je cursusleider als mede-cursisten. Tevens ga je de lesmodules implementeren in je eigen lessen, waarna er ruimte is voor evaluatie.

Dit vakspecifieke ontwerpproces biedt tegelijkertijd aanknopingspunten om academische vaardigheden binnen de school (verder) te concretiseren, ontwikkelen en verdiepen. Bij het ontwerp van de vakspecifieke modules is daarom tevens aandacht voor zowel horizontale als verticale afstemming.

Doelstelling

 • Het ontwerpen van vakspecifiek lesmateriaal voor het stimuleren van academische vaardigheden
 • Het implementeren en evalueren van dit vakspecifieke lesmateriaal
 • Het ontwikkelen van doceervaardigheden voor het begeleiden van leerlingen (denk aan het geven van goede feedback) en het beoordelen van hun academische vaardigheden (denk aan formatieve evaluatie)

Programma

 • Kennismaking
 • Wat zijn academische vaardigheden?
 • Waar liggen ontwikkelmogelijkheden voor academische vaardigheden binnen je vakgebied?
 • Persoonlijk ontwikkeldoelen opstellen: concrete doelen die je wil bereiken in de (vak)les en vaardigheden die je als docent wil ontwikkelen
 • Hoe ontwerp je onderwijs met focus op academische vaardigheden?
 • Theoretische kaders van praktisch onderwijsontwerp
 • (her)ontwerp van lesmateriaal binnen eigen vak
 • Uitwerken beoordelingsmodel academische vaardigheden
 • Doceervaardigheden voor het begeleiden van leerlinen (denk aan het geven van goede feedback) en het beoordelen van hun academische vaardigheden (denk aan formatieve evaluatie)
 • Voorbereiden praktische uitvoering ontworpen lesmateriaal
 • Evaluatie ontworpen lesmateriaal
 • Evaluatie van persoonlijke ontwikkeldoelen
 • Vervolgstappen

Doelgroep

Docenten VWO bovenbouw die academische vaardigheden van leerlingen willen stimuleren.

 

Praktische informatie

Data:
Maandag 26 september 2022, donderdag 24 november 2022, donderdag 12 januari 2023 en maandag 6 maart 2023
Locatie:
Utrecht Science Park
Partnerschap:
Ambitie Connectie Open
Prijs:
6 U-Points voor deelnemers van onze partnerscholen en €350,- voor externen

Inschrijven

De inschrijving is gesloten.

Let op! Je schrijft jezelf in bij een reeks bijeenkomsten. Er wordt van je verwacht dat je alle vier de bijeenkomsten aanwezig zult zijn. 

Als je een partnerschooldocent bent die zich gratis of o.b.v. U-Points heeft aangemeld, dan kan U-Talent een no show fee van 25 euro aan je school berekenen, als je zonder afmelding niet aanwezig bent, of als je je 10 of minder werkdagen voor aanvang van de activiteit afmeldt en geen vervanger stuurt. Dit geldt ook voor online bijeenkomsten.

Lees hier onze algemene voorwaarden en privacyverklaring.

Terug naar het overzicht