Grenzeloze toekomsten en de Europese burger

Als inwoner van de EU heb je allerlei vrijheden en rechten als je de grens over gaat. Tenminste, als je de nationaliteit hebt van één van de lidstaten van de EU.

Maar hoe zal dat eruitzien in de toekomst? Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat we die rechten niet kwijtraken en dat je ze ook in praktijk kunt brengen?

Om dat te weten zou je eigenlijk de toekomst moeten kennen. Dat kan natuurlijk niet, maar we kunnen wel verkennen wat er zou kunnen gebeuren. En dat is precies wat we in deze masterclass gaan doen.

We verkennen eerst hoe het anno 2019 is gesteld met de rechten van de burger: welke rechten heb je over de grens, wat zijn de (on)mogelijkheden om die rechten uit te oefenen, waardoor staan die rechten onder druk en wanneer krijg je die rechten? Daarbij kijken we vooral naar sociale en democratische rechten. Na een hoorcollege gaan we daar in een werkgroep mee aan de slag. Dat doen we mede op basis van krantenartikelen en nieuwsberichten die je van te voren hebt verzameld.

Daarna onderzoeken we hoe verschillend de toekomst eruit zou kunnen zien in een Future Creating Workshop. We verkennen in groepjes wat er over 15 jaar zou kunnen gebeuren met onze rechten en vrijheden in Europa als de wereld verandert. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van migratie, economische ontwikkelingen of klimaatverandering. En we verkennen wat je in verschillende omstandigheden kunt doen om die rechten en vrijheden te beschermen.

Tot slot stel je met elkaar een ‘verklaring’ op over hoe we welke grensoverschrijdende rechten en vrijheden van burgers moeten beschermen.

Doelgroep
Deze masterclass is voor bovenbouw havo en vwo-leerlingen.

Voorbereiden

Als voorbereiding op deze masterclass krijg je een opdracht die 4 uur duurt, om gericht digitale nieuwsberichten, artikelen en foto’s te verzamelen die je tijdens de masterclass kunt gebruiken.

Praktische informatie

Niveau:
4 havo 4 vwo 5 havo 5 vwo 6 vwo
Data:
Woensdag 30 oktober 2019
Locatie:
Historische binnenstad van Utrecht
Partnerschap:
Alfa/gamma Open
Prijs:
€ 35,- voor een eendaagse masterclass exclusief lunch, gratis voor leerlingen van partnerscholen (zie de voorwaarden bij inschrijven)

Inschrijven

Voor leerlingen van U-Talent alfa-gamma partnerschool is de deelname gratis. Neem om je aan te melden contact op met de U-Talent alfa-gammacoördinator op jouw school. Als je wordt geplaatst, is de deelname gratis.

Ben je geen leerling van een U-Talent partnerschool, maar wil je wel deelnemen? Dan kan je je inschrijven voor deze masterclass via het volgende inschrijfformulier.

Het aantal inschrijvingen is beperkt en de registraties sluiten ongeveer 4 weken voor het begin van de masterclass, dus wees er op tijd bij. Je kunt gelijk online betalen via IDEAL.

Heb je een vraag? Stel hem via u-talent-alfagamma@uu.nl


Lees hier onze algemene voorwaarden en privacyverklaring

Terug naar het overzicht