Activiteiten

Geschiedenis van de wiskunde

De cursus gaat verdiepend in op het inzetten van primaire bronnen (dus oude wiskundeteksten, -objecten, -plaatjes e.d.) als vakdidactisch middel in de wiskundeles.

We gaan uit van globale voorkennis op het gebied van de geschiedenis van de wiskunde. Bijvoorbeeld doordat je een cursus hebt gevolgd tijdens je opleiding, een boek als “Wortels van de wiskunde” van Berlinghoff en Gouvêa hebt gelezen of de documentaire “The story of maths” van Marcus du Sautoy hebt gezien.

In de cursus gaan we geschikte bronnen zoeken om te gebruiken in de les en je gaat zelf werkbladen maken bij die bronnen voor onderwerpen en niveaus naar keuze (maar aansluitend bij het thema van de betreffende bijeenkomst).

Doordat we intensief gaan uitwisselen krijg je ook ideeën over andere onderwerpen en je krijgt (en geeft) feedback op materiaal van andere deelnemers.

En passant leer je meer in detail van alles over de achtergronden van een aantal wiskundige thema’s die in de schoolwiskunde van de onderbouw aan bod komen.

Doelgroep

Docenten wiskunde (voornamelijk havo/vwo, focus ligt op onderbouw).

Praktische informatie

Data:
5 maart, 26 maart en 14 mei 2019 van 15.00 tot 18.00 uur
Locatie:
Science Park de Uithof, Utrecht
Partnerschap:
Ambitie Connectie Open
Prijs:
4 U-Points voor docenten van U-Talent partnerscholen. € 300,- voor overige aanmeldingen.

Inschrijven

De inschrijving is gesloten.

Terug naar het overzicht