Activiteiten

Fysische geografie: rivieren, riviermondingen en de kust – geannuleerd

In verband met de uitbraak van het coronavirus is deze activiteit afgelast.

Overstromingen hebben ons land gevormd: de Nederlandse delta is steeds een stukje aangegroeid en opgehoogd door sedimentatie bij zee- en rivieroverstromingen. Tegelijkertijd zorgen overstromingen voor gevaar. Door bodemdaling, zeespiegelstijging en hoge rivierwaterstanden wordt dat gevaar steeds groter. Een beter begrip van deltavorming is dus belangrijk en urgent.

In deze activiteit laten we zien hoe onderzoek naar deltavorming gebruik maakt van natuurkunde, geologie, ecologie en experimentele vaardigheden. Nieuwe inzichten worden ondersteund met hands-on experimenten, eenvoudige rekenmodellen en gegevens die online beschikbaar worden gemaakt.

De bruikbaarheid voor in de klas is het uitgangspunt bij de aangeboden activiteiten en lesmaterialen.

De activiteit kan ook gelinkt worden aan de NLT modules ‘Zeespiegelstijging in een deltagebied’ en ‘Ruimte voor de rivier’.

Programma

De voorbereiding van enkele uren bestaat niet alleen uit zelfstudie, maar ook uit verwerkingsactiviteiten m.b.v. gegevens op internet (gemeten data, gedigitaliseerde historische kaarten, etc.).

Tijdens de activiteit zelf wordt er tijd besteed aan theorie, kunnen eigen vragen onderzocht worden en zal er worden besproken waar en hoe de stof in de klas gebruikt kan worden.

Via een practicum kijken we naar de effecten van waterstromingen op sedimentatie. In een GIS-practicum (Geografische Informatie Systemen) maken we een hoogteprofiel van een te onderzoeken stroomgebied. Op basis van de aangeleverde theorie zijn voor deze activiteit een aantal eenvoudige rekenmodellen gemaakt, waarmee de deelnemers verschillende berekeningen kunnen uitvoeren op rivierstromingen en toekomstscenario’s.

Daarmee kunnen de deelnemers eigen inzichten ontwikkelen over de vorming van onze water- en landschappen.

Doelgroep

Docenten natuurkunde en aardrijkskunde havo/vwo, onderbouw en bovenbouw en docenten NLT.

 

Praktische informatie

Data:
Dinsdag 31 maart 2020 en dinsdag 14 april 2020 van 14:00-17:00 uur (geannuleerd).
Locatie:
Science Park de Uithof, Utrecht
Partnerschap:
Ambitie Connectie Open
Prijs:
3 U-Points voor docenten van U-Talent partnerscholen. € 225,- voor overige aanmeldingen.

Inschrijven

De inschrijving is gesloten.

Terug naar het overzicht