Activiteiten

Alleen voor partnerscholen

First Lego League Kick-Off 2020

Ook dit jaar organiseert de HU weer een startbijeenkomst voor docenten en leerlingen die deelnemen aan de First Lego League (FLL). Het doel van deze bijeenkomst is om begeleiders van een First Lego League-schoolteam extra inspiratiebronnen vanuit de beroepspraktijk aan te reiken bij het thema van dit jaar: Replay – gezondheid, sport en fitness. Dit jaar zal de FLL Kick-Off online plaatsvinden. 

Programma

De bijeenkomst start met de groep leerlingen en docenten samen. Zij volgen een workshop over de aanpak van het FLL project. Daarbij gaan we in op het thema van dit jaar. Wat valt er te onderzoeken rondom dit onderwerp? Hoe kan je hierbij goed samenwerken met je team? We inspireren de leerlingen met informatie over grote bedrijven in de omgeving.

Daarna splitsen de docenten en leerlingen zich tijdelijk op.

Docenten 

Aansluitend wordt een workshop gegeven voor de docenten, waarbij het accent ligt op onderlinge uitwisseling van handreikingen en contacten met het bedrijfsleven in de omgeving. Hoe betrekken we, ook in deze Corona-tijd, relevante bedrijven en instellingen bij het project? Hoe kunnen we deze bedrijven als inspiratiebron inzetten bij de aanpak van het onderzoeken en ontwerpen bij de First Lego League?

Gezamenlijk met de leerlingen volgt daarna op een interactieve wijze de uitleg van de wedstrijd missietafel.

Leerlingen 

De leerlingen volgen hun eigen workshops, waarin ze genoeg handvatten krijgen aangereikt om de FLL Challenge succesvol te laten verlopen. Tijdens de eerste workshop brainstormen ze over het thema van het jaar, om later betere keuzes te maken welk onderwerp het leerlingenteam gaat uitwerken.

Daarna volgt de uitleg van de wedstrijd missietafel op een interactieve wijze. Het is mooi als er op de eigen school al een wedstrijdtafel met de lego missies is opgebouwd, of als dat snel hierna kan worden gedaan.

De tweede workshop gaat over de missieopdrachten: hoe ontwerp je een robot en welke strategie kan je bedenken om zo veel mogelijk missies uit te voeren?

Tenslotte geven we enkele oefenopdrachten op verschillende niveaus mee om het programmeren van de EV3 robots (computerprogramma Mindstorm) te leren kennen. Dit kunnen de leerlingen zelfstandig op school uitvoeren.

Praktische informatie

Niveau:
1 havo 1 vwo 2 havo 2 vwo
Data:
Donderdag 24 september 2020 van 10.00 – 13.30 uur.
Locatie:
online
Partnerschap:
Ambitie Connectie
Prijs:
1 U-point (alleen voor partnerscholen)

Inschrijven

Aanmelden kan t/m 18 september via dit formulier.

Terug naar het overzicht