Activiteiten

Alleen voor partnerscholen

First Lego League 2018 startbijeenkomst

Ook dit jaar organiseert de HU weer een startbijeenkomst voor docenten en leerlingen die deelnemen aan de First Lego League (FLL). De deadline van de inschrijving is op 12 september. Leerlingen die met een schoolteam meedoen aan de First Lego League Challenge hebben een complexe opdracht uit te voeren. De onderzoeks-/ontwerpopdracht bij het thema ‘Into Orbitreizen in de ruimte’ geeft extra relevantie voor de leerlingen, als in de leerdoelen is opgenomen dat zij dit verkennen in de beroepspraktijk. Een mooie kans om regionale bedrijven te betrekken bij de school en de onderzoeksvaardigheden van de leerlingen een extra steuntje te geven!

De bijeenkomst start met de groep leerlingen en docenten tezamen. Zij volgen een workshop van 10-11.30 uur over de aanpak van het FLL project. Daarna splitsen de docenten en leerlingen zich tijdelijk op.

Docenten

Het doel van de aparte docentenworkshop is om begeleiders van een FLL-schoolteam extra inspiratiebronnen vanuit de beroepspraktijk aan te reiken bij het thema van dit jaar: ‘Into Orbit‘. We geven handreikingen over het betrekken van relevante bedrijven en instellingen bij het project en hoe deze bedrijven als inspiratiebron kunnen worden ingezet bij de aanpak van het onderzoeken en ontwerpen bij de First Lego League. Van 13-15 uur kunnen de docenten weer aansluiten bij de leerlingen.

Leerlingen

De leerlingen volgen hun eigen workshops, waarin ze genoeg handvatten krijgen aangereikt om de FLL Challenge succesvol te laten verlopen. We gaan in op het programmeren van de EV3 robots: hoe werkt nu het computerprogramma Mindstorm?
Verder hebben we een tweede workshop over de missieopdrachten: hoe ontwerp je een robot en welke strategie kan je bedenken om zo veel mogelijk missies uit te voeren? Tot slot gaan we in op het thema van dit jaar: ‘Into Orbit. Wat valt er te onderzoeken rondom dit onderwerp? Hoe kan je hierbij goed samenwerken met je team? We inspireren de leerlingen met informatie over grote bedrijven in de omgeving.

Doelgroep

Docenten havo/vwo-onderbouw en hun FLL-schoolteam.

Praktische informatie

Niveau:
1 havo 1 vwo 2 havo 2 vwo
Data:
27 september 2018 van 10.00 – 15.00 uur (met aparte workshops van 11.30-13.00 uur)
Locatie:
Science Park de Uithof, Utrecht
Partnerschap:
Ambitie Connectie
Prijs:
1 U-Point voor docenten van U-Talent partnerscholen.

Inschrijven

Deze startbijeenkomst is alleen bedoeld voor docenten van U-Talent partnerscholen, als hun FLL-leerlingenteam ook meedoet aan de bijeenkomst. Tijdens de startbijeenkomst moeten er verplicht 1 of 2 docenten aanwezig zijn om de leerlingen te begeleiden. Eén of beide docenten volgen voor respectievelijk 1 of 2 U-Points de docentenworkshop.

Met onderstaand inschrijfformulier regel je zowel de deelname van de leerlingen als van jezelf. Stem van tevoren jouw deelname aan de docentenworkshop af met de U-Talent coördinator op je school, zodat deze op de hoogte is van je deelname en het aantal U-Points dat verbruikt is.

Vul hier het inschrijfformulier in. Deadline: 12 september 2018.

Terug naar het overzicht