Activiteiten

Docentennetwerk Science en techniek: Kijk op de toekomst

De vakken Science en Techniek op de middelbare school zijn vakoverstijgend. Dit kan het soms lastig maken om verdieping en verbreding te vinden in het geven van deze vakken.

De inhoud van dit netwerk bestaat uit drie elementen:

  • Vakinhoudelijke activiteit d.m.v. lezingen over een relevant integraal thema/onderwerp;
  • (Vak)didactisch deel d.m.v. workshops, het uitwisselen van best practices en het kennis van delen over vakdidactische aspecten in de onderbouw;
  • Bedrijfsexcursie; om de relatie te leggen tussen de praktijk en het onderwijs;
  • Community-vorming tussen VO-docenten onderling en (bachelor)docenten van de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht.

Programma

Voorbeelden van onderwerpen die in dit netwerk besproken kunnen worden, zijn:

  • Ruimtevaart in de les;
  • Techniek van de snelste auto Bloodhound;
  • Innovatief bouwen voor de toekomst.
  • Taaldidactiek bij  practicumverslaglegging;
  • Formatief toetsen;
  • Didactiek van technisch ontwerpen.

Deelnemers worden expliciet gevraagd om ideeën aan te leveren voor de inhoud van het programma tijdens de eerste bijeenkomst, zodat het programma voldoet aan de behoeften en interesses van de deelnemende docenten.

Doelgroep

Onderbouwdocenten Science en Techniek, havo en vwo. De nadruk ligt op het vakoverstijgende aspect van deze schoolvakken.

Praktische informatie

Data:
Woensdag 30 oktober 2019 van 15:30-18:00 uur. Andere twee data in overleg met de deelnemers.
Locatie:
Science Park de Uithof, Utrecht
Partnerschap:
Ambitie Connectie Open
Prijs:
Gratis voor partnerscholen, €75,- voor externen.

Inschrijven

Deze activiteit is helaas geannuleerd.

Terug naar het overzicht