Docentennetwerk Scheikunde 2020-2021

eiwitten in kaartIn het Docentennetwerk scheikunde bieden we vakinhoudelijke verdieping en de mogelijkheid om ideeën uit te wisselen met andere scheikundedocenten uit VO en HO.

De inhoud van de bijeenkomsten bestaat uit drie elementen:

  • Vakinhoudelijke activiteit, bijv. lezingen van wetenschappers over hun onderzoek;
  • (Vak)didactisch deel d.m.v. workshops, het uitwisselen van best practices en het delen van kennis over het vakspecifieke onderwijs in de bovenbouw en het eerste jaar van de universiteit;
  • Uitwisseling tussen VO-docenten onderling en met (bachelor)docenten van de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht.

Daarnaast is er aandacht voor het uitvoeren van practica: de bedoeling is om met de docenten daadwerkelijk een practicum te doen in een universitaire practicumzaal. Het gaat om het slaan van de brug tussen de middelbareschool-practica en de universitaire practica: wat hebben leerlingen nodig om goed voorbereid bij de universiteit in te stromen?

Daarnaast kunnen de deelnemers aangeven waar interesse in is. Naar aanleiding hiervan kunnen bijvoorbeeld excursies of rondleidingen bij bedrijven georganiseerd worden.

Programma

Woensdag 7 oktober van 19:30-21:00 uur (online): Tijdens de eerste bijeenkomst geeft Dr. Ing. Edwin van den Worm een lezing over medicinale planten als complexe organische synthetici. Hij laat bekende en minder bekende voorbeelden zien van de vaak zeer complexe moleculen die planten kunnen maken en de rol die deze verbindingen spelen bij het ontwikkelen van (nieuwe) geneesmiddelen. Na de lezing bespreken we wat de toepasbaarheid is in de klas.

Woensdag 3 februari van 19:30-21:30 uur (online): Gastspreker Dr. Ludo. B.F. Juurlink van de Universiteit Leiden geeft een lezing: “Model Studies of Heterogeneous Catalysis.” Na zijn lezing wordt de toepasbaarheid in de klas besproken. 

Woensdag 10 maart van 19:30-21:00 uur (online): Gastspreker Sam de Visser van Manchester University geeft een lezing: “Enzymatic reaction mechanisms elucidated using computational models. Relevance to drug metabolism as well as biofuel synthesis.”

Doelgroep

Docenten scheikunde en toa’s havo/vwo, onderbouw/bovenbouw.

Praktische informatie

Data:
7 oktober en 10 maart online van 19.30 - 21.00 uur en 3 februari van 19:30-21:30 uur online
Locatie:
7 oktober/3 februari online via Microsoft Teams en 10 maart online en/of op Utrecht Science Park de Uithof
Partnerschap:
Ambitie Connectie Open
Prijs:
Gratis voor docenten van partnerscholen, €75,- voor externe deelnemers

Inschrijven

De inschrijving is gesloten.

Als je een partnerschooldocent bent die zich gratis of o.b.v. U-Points heeft aangemeld, dan kan U-Talent een no show fee van 25 euro aan je school berekenen, als je zonder afmelding niet aanwezig bent, of als je je 10 of minder werkdagen voor aanvang van de activiteit afmeldt en geen vervanger stuurt. Dit geldt ook voor online bijeenkomsten.

Terug naar het overzicht