Activiteiten

Docentennetwerk scheikunde 2019-2020

In het Docentennetwerk scheikunde bieden we vakinhoudelijke verdieping en de mogelijkheid om ideeën uit te wisselen met andere scheikundedocenten uit VO en HO.

De inhoud van de bijeenkomsten bestaat uit drie elementen:

  • Vakinhoudelijke activiteit, bijv. lezingen van wetenschappers over hun onderzoek;
  • (Vak)didactisch deel d.m.v. workshops, het uitwisselen van best practices en het delen van kennis over het vakspecifieke onderwijs in de bovenbouw en het eerste jaar van de universiteit;
  • Uitwisseling tussen VO-docenten onderling en met (bachelor)docenten van de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht.

Daarnaast is er aandacht voor het uitvoeren van practica: de bedoeling is om met de docenten daadwerkelijk een practicum te doen in een universitaire practicumzaal. Het gaat om het slaan van de brug tussen de middelbareschool-practica en de universitaire practica: wat hebben leerlingen nodig om goed voorbereid bij de universiteit in te stromen?

Daarnaast kunnen de deelnemers aangeven waar interesse in is. Naar aanleiding hiervan kunnen bijvoorbeeld excursies of rondleidingen bij bedrijven georganiseerd worden.

Programma

  • 1e bijeenkomst: prof. dr. Klaas-Jan van de Berg, kunstconservator
  • 2e bijeenkomst: dr. Florian Meyer, Katalyse en modelling
  • 3e bijeenkomst: Tom Wennekes, koppeling katalyse en geneesmiddelenproductie

Van de overige bijeenkomsten ligt het programma nog niet vast; de deelnemers kunnen hiervoor zelf ideeën aandragen.

Doelgroep

Docenten scheikunde en toa’s havo/vwo, onderbouw/bovenbouw.

Praktische informatie

Data:
Woensdag 30 oktober 2019, woensdag 5 februari 2020 en woensdag 11 maart 2020 van 17:00-20:00 uur. De tijden zijn onder voorbehoud en kunnen nog veranderen n.a.v. het exacte programma. Ook kunnen er nog extra data bijkomen, afhankelijk van evt. practica en/of excursies.
Locatie:
Science Park de Uithof, Utrecht
Partnerschap:
Ambitie Connectie Open
Prijs:
Gratis voor partnerscholen, €75,- voor externen.

Inschrijven

De inschrijving is gesloten.

Terug naar het overzicht