U-Talent

Docentennetwerk Robotica – organiseren, inspireren en leren

In de (U-Talent) docentennetwerken bieden we vakinhoudelijke verdieping bijvoorbeeld d.m.v. lezingen van wetenschappers over hun onderzoek, (vak)didactische inspiratie en de mogelijkheid voor het onderling uitwisselen van kennis, ervaringen en best practices tussen VO-docenten onderling en met docenten/onderzoekers uit het HO.

Bij het docentennetwerk robotica bieden wij een georganiseerde workshop, met daarnaast de PLG netwerkuitwisseling op eigen initiatief en met een digitale informatie site.  Het doel van deze professionele leergemeenschap is om met de elkaar ervaring op te doen, deskundigheid te ontwikkelen en een plan van aanpak te ontwikkelen voor robotica-activiteiten binnen de eigen school. We richten ons daarbij met name op een doorgaande lijn voor de havo. Centraal staan twee robotwedstrijden: de First Lego League voor de onderbouw, maar het accent ligt op de First Tech Challenge voor de bovenbouw.  

Dit jaar ligt het accent op de eigen robotica-kennis en -vaardigheden te vergroten  op gebied van programmeren met sensoren tijdens de hands on workshop; en daarnaast is er buiten de bijeenkomst gelegenheid om elkaar binnen het netwerk van afgelopen jaar ervaringen uit te wisselen bij de begeleiding van leerlingenteam die meedoen bij FTC.  

Doelen

Het netwerk biedt uitwisseling over de volgende onderwerpen dat in het afgelopen jaar met een groep docenten van de grond is gekomen:

  • te leren van elkaars ervaringen/best-practices rond roboticaonderwijs, FLL en FTC;
  • met een school team deel te nemen aan de FTC

(leerlingenteam kan op initiatief van docent op afspraak enkele vrijdagmiddagen werken in de HU werkplaats)

de haalbaarheid binnen de eigen school in kaart te brengen/een plan van aanpak te maken voor activiteiten op de eigen school

Programma

Bijeenkomst 1 (vrijdag 30 september 2022 van 12:30-16:30)

De eerste bijeenkomst is de Kick Off van FTC 2022.

Bijeenkomst 2 (donderdag 24 november 2022 van 15:00-18:00)

De tweede bijeenkomst is gericht op uitwisselen didactisch lesmateriaal op gebied van robotica. 

Doelgroep

Docenten met interesse in robotica (onderbouw en bovenbouw)

Tijdsbesteding

Contacturen: 7

Huiswerkuren: 2

Praktische informatie

Data:
Vrijdag 30 september 2022 van 12:30-16:30 en donderdag 24 november 2022 van 15:00-18:00
Locatie:
Utrecht Science Park
Partnerschap:
Ambitie Connectie Open
Prijs:
Gratis voor docenten van partnerscholen, €75,- voor externe deelnemers

Inschrijven

Je kan je inschrijven via dit formulier.

Let op! Je schrijft jezelf in bij een netwerk. Er wordt van je verwacht dat je bij beide bijeenkomsten aanwezig zult zijn. 

Als je een partnerschooldocent bent die zich gratis of o.b.v. U-Points heeft aangemeld, dan kan U-Talent een no show fee van 25 euro aan je school berekenen, als je zonder afmelding niet aanwezig bent, of als je je 10 of minder werkdagen voor aanvang van de activiteit afmeldt en geen vervanger stuurt. Dit geldt ook voor online bijeenkomsten.

Terug naar het overzicht