Docentennetwerk NLT: NLT-café 2020-2021

docentennetwerk nlt

LET OP: update 2021-2022 volgt nog!

U-Talent brengt docenten NLT uit de regio bij elkaar in het NLT café. Binnen dit netwerk volgen we de actuele ontwikkelingen rond het vak en laten we ons inspireren door docenten en wetenschappers van de UU en de HU, die werkzaam zijn op voor NLT relevante gebieden. De deelnemers hebben zelf invloed op de precieze invulling van het programma. 

Programma

Maandag 9 november 2020 van 16:00-18:00 uur (online)

Tijdens deze eerste bijeenkomst wordt de nieuwe NLT-module ‘Origami in de Biochemie – vouwkunst van eiwitten’ gepresenteerd. De module gaat over moleculair biologische onderzoekstechnieken die worden toegepast om de vouwing van eiwitten te bestuderen. De module omvat o.a. een (ont)vouwingspracticum en diverse bioinformatica-opdrachten. Tijdens deze bijeenkomst worden diverse onderdelen uit de module gedeeld en toegelicht. Daarnaast zal een onderzoeker Stefan Rudiger van de vakgroep Cell Protein Chemistry (CPC), waar deze module is ontwikkeld, een lezing geven.

De module wordt dit cursusjaar ter certificering aangeboden aan NLT. Inmiddels is de module al door drie scholen getest en delen uit de module worden al een aantal jaren gebruikt in diverse U-Talentactiviteiten en op de open dagen van de studie Scheikunde – Molecular Life Science (MLS) aan de Universiteit van Utrecht.

Dinsdag 9 februari 2021 van 16:00-18:00 uur (online)

De moderne maatschappij van vandaag staat voor grote uitdagingen die in de nabije toekomst onze manier van samenleven in grote mate kunnen beïnvloeden: antibioticaresistentie, artificiële intelligentie, (drink)watertekorten, microplastics in het leefmilieu, nieuwe vormen van energiewinning en -opslag, de opkomst van nieuwe infectieziekten, en de zoektocht naar nieuwe behandelingsmethoden en geneesmiddelen.

Deze complexe onderwerpen zijn niet meer vanuit één bepaalde wetenschapsdiscipline te bestuderen en/of aan te pakken, maar moeten interdisciplinair benaderd worden om tot een oplossing te komen. Dit vereist een nauwe samenwerking tussen de verschillende wetenschapsdisciplines en vraagt dat men open staat voor elkaars zienswijze en manier van probleemaanpak; dit wordt interdisciplinariteit genoemd.

Binnen de Science Honours Academy van de Faculteit Bètawetenschappen (UU) wordt aan deze nieuwe manier van leren aandacht geschonken. Studenten van de acht verschillende bacheloropleidingen gaan gedurende zes maanden in groepsverband een eigen onderzoeksproject gezamenlijk interdisciplinair uitwerken om vervolgens de resultaten aan een geïnteresseerd publiek te presenteren. Gastspreker Dirk Rijkers geeft een presentatie waarin hij stilstaat bij een aantal theoretische aspecten van interdisciplinair onderwijs en hij zal een aantal interdisciplinaire projecten nader toelichten.

Donderdag 25 maart 2021 van 16:00-18:00 uur (online)

Spreker Rob van Rooij neemt ons mee in de techniek achter de beeldvorming op de afdeling nucleaire geneeskunde. Twee beeldvormende apparaten worden veel ingezet op deze afdeling: de SPECT- en de PET scanner. Tegenwoordig worden deze apparaten vaak gecombineerd met een CT scanner, waarbij de twee scanners dicht tegen elkaar aan staan. In de afkortingen SPECT (single photon emission computed tomography), PET (positron emission tomography) en CT (computed tomography), komt telkens de term ‘tomografie’ terug. Dit heeft betrekking op de wijze waarop 3-Dimensionale beelden, of doorsneden, gereconstrueerd worden vanuit de aanzichten die door de scanners gemeten worden. Maar hoe werkt dat eigenlijk? In deze presentatie gaan we in op deze techniek.

In het tweede deel van de bijeenkomst zal een van onze deelnemende docenten kort de NLT-module ‘Medische beeldvorming’ presenteren. Er is ruimte voor het uitwisselen van eigen ervaringen met de module en de bijbehorende voor- en nadelen.

  1. Contact en uitwisseling tussen NLT-docenten bevorderen.

NLT is een vak dat op scholen zeer verschillend wordt vormgegeven: de samenstelling van en samenwerking binnen het team, de ontwikkeling van een leerlijn en de manier waarop buitenschoolse ontwikkelingen de les in worden gehaald, zijn per school anders. Contact met docenten op andere scholen kan juist voor een vak als NLT zeer waardevol zijn. 

  1. Contact tussen wetenschappers en NLT-docenten stimuleren

NLT is een vak waarin actueel onderzoek centraal staat. Door lezingen van onderzoekers van de universiteit en hogeschool blijf je op de hoogte van nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen, die dan weer gebruikt kunnen worden in de NLT les.   

Naast de inhoudelijke lezingen zal er ook ruimte zijn voor informeel contact met docenten en wetenschappers aan de UU en de HU. 

  1. Nieuwe ontwikkelingen rond het vak en de specifieke aard van NLT bespreken

Het netwerk wordt geleid door de Utrechtse NLT vaksteunpunt-coördinator, Baukje Lobregt. Als vsp-coördinator heeft zij regelmatig contact met de Vereniging NLT en kan dus nieuwe ontwikkelingen rond het vak inbrengen in het netwerk. Anderzijds kunnen we vanuit het netwerk ervaringen van het veld terugkoppelen aan de Vereniging.

Praktische informatie

Data:
Maandag 9 november 2020, dinsdag 9 februari 2021 en donderdag 25 maart 2021 van 16:00-18:00 uur (online)
Locatie:
Online via MS Teams
Partnerschap:
Ambitie Connectie Open
Prijs:
Gratis voor partnerscholen en voor leden van de Vereniging NLT, €75,- voor externen.

Inschrijven

De inschrijving is gesloten.

Als je een partnerschooldocent bent die zich gratis of o.b.v. U-Points heeft aangemeld, dan kan U-Talent een no show fee van 25 euro aan je school berekenen, als je zonder afmelding niet aanwezig bent, of als je je 10 of minder werkdagen voor aanvang van de activiteit afmeldt en geen vervanger stuurt. Dit geldt ook voor online bijeenkomsten.

Terug naar het overzicht