Activiteiten

Docentennetwerk NLT: NLT café

U-Talent brengt docenten NLT uit de regio bij elkaar in het NLT café. Binnen dit netwerk volgen we de actuele ontwikkelingen rond het vak en laten we ons inspireren door docenten en wetenschappers van de UU en de HU, die werkzaam zijn op voor NLT relevante gebieden. De deelnemers hebben zelf invloed op de precieze invulling van het programma.

Programma

De eerste bijeenkomst van het NLT-café op dinsdag 5 november staat in het teken van de Plastic Soep. Oceanograaf en klimaatonderzoeker Erik van Sebille verzorgt een lezing over plastic soep. Erik van Sebille is als expert betrokken bij de ontwikkeling van een nieuwe havo-NLT module over plastic soep. Hij is ook de initiatiefnemer van de website voor bovenbouwleerlingen over plastic soep. Na de lezing van Sebille, presenteren we de nieuwe module-in-ontwikkeling. Een van de practica uit de module proberen we uit met de deelnemers. Verder is er natuurlijk ruimte voor onderlinge uitwisseling, o.a. tijdens het eten. Ten slotte blikken we vooruit op de volgende bijeenkomsten en inventariseren we de ideeën en wensen van de deelnemers met betrekking tot het netwerk.

De tweede bijeenkomst van dit jaar gaat het over zoönose. Floor Haalboom (Universiteit Utrecht) vertelt over haar proefschrift ‘Onderhandelen over zoönosen’ (Negotiating Zoonoses). Dit gaat over de maatschappelijke omgang met door mensen en vee gedeelde infectieziekten (‘zoönosen’) in Nederland van 1898 tot 2001. Het proefschrift kreeg veel aandacht in de media vanwege de relevantie voor het debat over de intensieve veehouderij. Floor geeft eerst een lezing en gaat daarna in gesprek met ons.

Daarnaast is ook een NLT module over zoönose: Een waarheid als een koe (havo) waar naar gekeken kan worden tijdens de bijeenkomst.

Ten slotte gaan we in gesprek over de vraag hoe ver de interdisciplinariteit van NLT reikt: is er voor de deelnemers binnen NLT ruimte voor zaken als (wetenschaps)geschiedenis, economie, maatschappijleer of moeten we ons beperken tot de bètavakken?

Doelen

1. Contact en uitwisseling tussen NLT-docenten bevorderen

NLT is een vak dat op scholen zeer verschillend wordt vormgegeven: de samenstelling van en samenwerking binnen het team, de ontwikkeling van een leerlijn en de manier waarop buitenschoolse ontwikkelingen de les in worden gehaald, zijn per school anders. Problemen die op de ene school spelen, zijn op een andere school soms al opgelost en bovendien zijn de docenten uit het team vaak ieder gespecialiseerd in de eigen modules. Kortom: contact met docenten op andere scholen kan juist voor een vak als NLT zeer waardevol zijn.

In het netwerk wisselen we op een informele manier materiaal en ervaringen uit, zijn er presentaties van lesideeën van deelnemende docenten en bespreken we vragen van deelnemers.

2. Contact tussen wetenschappers en NLT-docenten stimuleren

NLT is een vak waarin actueel onderzoek centraal staat. Door lezingen van onderzoekers van de universiteit en hogeschool blijf je op de hoogte van nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen, die dan weer gebruikt kunnen worden in de NLT les. In 2019-2020 concentreren we ons op de biologische en scheikundige kanten en modules van NLT.

Naast de inhoudelijke lezingen zal er ook ruimte zijn voor informeel contact met docenten en wetenschappers aan de UU en de HU: ook bij deze hoger onderwijsinstelling worden interdisciplinaire studies verzorgd. Hoe gaan docenten binnen het HO om met de uitdagingen van dit onderwijs? En hoe kunnen VO en HO docenten daarin van elkaar leren en elkaar inspireren?

3. Nieuwe ontwikkelingen rond het vak en de specifieke aard van NLT bespreken

Het netwerk wordt geleid door de Utrechtse NLT vaksteunpunt-coördinator, Baukje Lobregt. Als vsp-coördinator heeft zij regelmatig contact met de Vereniging NLT en kan dus nieuwe ontwikkelingen rond het vak inbrengen in het netwerk. Anderzijds kunnen we vanuit het netwerk ervaringen van het veld terugkoppelen aan de Vereniging.

Doelgroep

NLT docenten, bovenbouw havo en vwo.

Praktische informatie

Data:
dinsdag 5 november 2019, donderdag 23 januari en maandag 9 maart 2020 van 16:30-20:00 uur. (Let op! Deze data zijn aangepast t.o.v. de folder)
Locatie:
Science Park de Uithof, Utrecht
Partnerschap:
Ambitie Connectie Open
Prijs:
Gratis voor partnerscholen en leden van de Vereniging NLT, €75,- voor externen.

Inschrijven

De inschrijving is gesloten.

Terug naar het overzicht