Activiteiten

Docentennetwerk informatica 2020-2021

U-Talent brengt docenten informatica uit de regio bij elkaar in het Docentennetwerk informatica. Op een informele manier presenteren we ontwikkelingen in het vakgebied en bespreken dit met elkaar. Het netwerk is bedoeld als “regionale vaksectie”, omdat op de meeste scholen slechts één informaticadocent lesgeeft.

De inhoud van de bijeenkomsten bestaat uit drie elementen:

  • Vakinhoudelijke activiteit, bijv. lezingen van wetenschappers over hun onderzoek;
  • (Vak)didactisch deel d.m.v. workshops, het uitwisselen van best practices en het delen van kennis over het vakspecifieke onderwijs in de bovenbouw en het eerste jaar van de universiteit;
  • Communityvorming tussen VO-docenten onderling en met (bachelor)docenten van de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht.

Zo waren er afgelopen jaar bijv. een presentatie over het gebruik van contexten in het informatica-onderwijs, een uitwisseling over hoe het nieuwe examenprogramma informatica concreet vorm kan worden gegeven en hoe je een programmeertaal voor muziek kan gebruiken om basale programmeerconcepten te introduceren.

Daarnaast zijn er ook gastcolleges; zo gaf Christian Kohls van de TH Keulen een lezing over zijn ervaring met hybrid learning spaces en het gebruik van programmeer-spelletjes in het onderwijs.

De bijeenkomsten zijn over het algemeen vrij informeel en er is veel ruimte voor uitwisseling en kennisdeling. De deelnemers worden dan ook expliciet uitgenodigd om zelf iets bij te dragen en hun kennis te delen of vragen te stellen die dan met de groep kunnen worden besproken.

De bijeenkomsten staan onder leiding van Paul Bergervoet (docent Informatica aan de UU) en Christian Köppe (docent informatica U-Talent).

Programma

Dit jaar gaan we voor alle bijeenkomsten weer interessante gastsprekers uitnodigen, zowel uit de informatica als uit het (informatica-)onderwijs. Tijdens de eerste bijeenkomst op dinsdag 6 oktober 2020 van 16:00 – 17:30 (online) zal dit Johan Jeuring van de Universiteit Utrecht zijn. Hij is Professor of Software Technology for Learning and Teaching en werkt onder andere aan geautomatiseerde tutoren voor het programmeeronderwijs. 

Van de overige bijeenkomsten ligt het programma nog niet vast; de deelnemers kunnen hiervoor zelf ideeën aandragen.

Data

  • Dinsdag 6 oktober 2020 van 16:00 tot 17:30 uur, online via Microsoft teams.
  • Dinsdag 19 januari 2021 van 16:00 tot 19:30 uur (onder voorbehoud) op een nader te bepalen locatie.
  • Dinsdag 30 maart 2021 van 16:00 tot 19:30 uur (onder voorbehoud) op een nader te bepalen locatie.

Doelgroep

Docenten informatica havo en vwo

Praktische informatie

Data:
Dinsdag 6 oktober 2020, dinsdag 19 januari 2021 en dinsdag 30 maart 2021
Locatie:
Het Utrecht Science Park en/of online via Microsoft teams.
Partnerschap:
Ambitie Connectie Open
Prijs:
Gratis voor docenten van partnerscholen, €75,- voor externe deelnemers

Inschrijven

Je kan je t/m 30 september 2020 aanmelden via dit formulier. Je schrijft je hiermee in voor alle drie de bijeenkomsten.

Als je een partnerschooldocent bent die zich gratis of o.b.v. U-Points heeft aangemeld, dan kan U-Talent een no show fee van 25 euro aan je school berekenen, als je zonder afmelding niet aanwezig bent, of als je je 10 of minder werkdagen voor aanvang van de activiteit afmeldt en geen vervanger stuurt. Dit geldt ook voor online bijeenkomsten.

Begin oktober worden de plekken verdeeld en krijg je een bevestiging of je kunt deelnemen aan dit docentennetwerk.

Terug naar het overzicht