Docentennetwerk informatica 2020-2021

U-Talent brengt docenten informatica uit de regio bij elkaar in het Docentennetwerk informatica. Op een informele manier presenteren we ontwikkelingen in het vakgebied en bespreken dit met elkaar. Het netwerk is bedoeld als “regionale vaksectie”, omdat op de meeste scholen slechts één informaticadocent lesgeeft.

De inhoud van de bijeenkomsten bestaat uit drie elementen:

  • Vakinhoudelijke activiteit, bijv. lezingen van wetenschappers over hun onderzoek;
  • (Vak)didactisch deel d.m.v. workshops, het uitwisselen van best practices en het delen van kennis over het vakspecifieke onderwijs in de bovenbouw en het eerste jaar van de universiteit;
  • Communityvorming tussen VO-docenten onderling en met (bachelor)docenten van de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht.

De bijeenkomsten zijn over het algemeen vrij informeel en er is veel ruimte voor uitwisseling en kennisdeling. De deelnemers worden dan ook expliciet uitgenodigd om zelf iets bij te dragen en hun kennis te delen of vragen te stellen die dan met de groep kunnen worden besproken.

De bijeenkomsten staan onder leiding van Paul Bergervoet (docent Informatica aan de UU) en Christian Köppe (docent informatica U-Talent).

Programma

Bijeenkomst 1

Dit jaar gaan we voor alle bijeenkomsten weer interessante gastsprekers uitnodigen, zowel uit de informatica als uit het (informatica-)onderwijs. Tijdens de eerste bijeenkomst op dinsdag 6 oktober 2020 van 16:00 – 17:30 (online) zal dit Johan Jeuring van de Universiteit Utrecht zijn. Hij is Professor of Software Technology for Learning and Teaching en werkt onder andere aan geautomatiseerde tutoren voor het programmeeronderwijs. 

Bijeenkomst 2

De tweede bijeenkomst op dinsdag 19 januari 2021 van 16:00-18:00 uur (online) gaat over interactieve werkvormen voor (online) informaticaonderwijs. Deze bijeenkomst bestaat uit twee onderdelen. Eerst zal Felienne Hermans van de Universiteit Leiden haar onderzoek over wat programmeren in je brein doet presenteren. Zij heeft hier ook net een boek over geschreven, zie https://www.manning.com/books/the-programmers-brain.

Deze informatie helpt niet alleen bij het zelf leren van een nieuwe programmeertaal, maar is zeker ook relevant voor docenten die programmeren leren aan leerlingen.

In het tweede onderdeel gaan we als groep kijken naar voorbeelden van interactieve online lessen in de informatica (zoals vorige keer besproken). Hiervoor willen we de deelnemers vragen om minimaal één leuk voorbeeld uit de eigen praktijk “mee te brengen” (waar gewenst/mogelijk ook met slides of een live demo). We gebruiken deze voorbeelden om van en met elkaar te leren en de bestaande kennis te delen.

Bijeenkomst 3

De derde bijeenkomst vindt plaats op 30 maart 2021. Sergey Sosnovsky is assistant professor aan de UU en werkt bij de groep Software Technology for Learning and Teaching. Hij geeft een presentatie (in het Engels) over “Artificial Intelligence in Education”: Over the last decade, artificial intelligence has been transforming industries and everyday lives. Yet, in education – the field that has been an application domain for AI technologies since 1960s – the AI evolution is going rather slow. In this talk, I will give an overview of existing AI in Education  (AIED) technologies and will try to link them to some of the problems that our system of education has. At the end, I would like to discuss with the audience the problems of Dutch school education (especially in Corona times) and how AIED could help addressing them.

In het tweede onderdeel van de bijeenkomst zal Ingrid Breymann van de Universiteit Twente een overzicht geven over het ontwikkelde materiaal voor keuzethema Q: Maatschappelijke en individuele invloed van informatica.

Daarnaast is er voldoende ruimte voor uitwisseling en discussies.

 

Doelgroep

Docenten informatica havo en vwo

Praktische informatie

Data:
Dinsdag 6 oktober 2020, dinsdag 19 januari 2021 en dinsdag 30 maart 2021
Locatie:
Het Utrecht Science Park en/of online via Microsoft teams.
Partnerschap:
Ambitie Connectie Open
Prijs:
Gratis voor docenten van partnerscholen, €75,- voor externe deelnemers

Inschrijven

De inschrijving is gesloten.

Als je een partnerschooldocent bent die zich gratis of o.b.v. U-Points heeft aangemeld, dan kan U-Talent een no show fee van 25 euro aan je school berekenen, als je zonder afmelding niet aanwezig bent, of als je je 10 of minder werkdagen voor aanvang van de activiteit afmeldt en geen vervanger stuurt. Dit geldt ook voor online bijeenkomsten.

Terug naar het overzicht