Docentennetwerk biologie 2020-2021

LET OP: update 2021-2022 volgt nog!

In het Docentennetwerk biologie bieden we vakinhoudelijke verdieping en de mogelijkheid om ideeën uit te wisselen met andere biologiedocenten uit het VO en HO. De deelnemers kunnen zelf ideeën aandragen voor onderwerpen die zij graag zouden willen bespreken.

De inhoud van de bijeenkomsten heeft drie componenten/doelen:

  • Vakinhoudelijke activiteit, bijv. lezingen van wetenschappers over hun onderzoek;
  • (Vak)didactisch deel d.m.v. workshops, het uitwisselen van best practices en het delen van kennis over het vakspecifieke onderwijs in de bovenbouw en het eerste jaar van de universiteit;
  • Communityvorming tussen VO-docenten onderling en met (bachelor)docenten van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht.

In dit netwerk zijn de deelnemers samen verantwoordelijk voor het bedenken van de invulling van de bijeenkomsten. Deelnemers zullen ook gevraagd worden om zelf actief een bijdrage te leveren, aangevuld met gastsprekers die bepaalde expertise hebben. 

Programma

Tijdens de eerste bijeenkomst staat het onderwerp prokaryoten centraal. Prokaryoten zijn een ondergeschoven kindje in de methodes. Prokaryoten hebben een geweldig vermogen tot aanpassen aan milieuomstandigheden. Dit en andere interessante eigenschappen zullen aan de orde komen in de lezing. In de vertaalslag naar de onderwijspraktijk worden de ervaringen met een prokaryoten practicum voor het VO besproken, en eventueel andere lesmaterialen die deelnemers meenemen.

De inhoud van de andere bijeenkomsten wordt in overleg met de deelnemers vastgesteld.  

Doelgroep

Biologiedocenten onderbouw/bovenbouw en havo/vwo

Data en tijden

  • Maandag 16 november 2020 van 17:00-20:00 uur. Locatie: De Werkplaats in Bilthoven
  • Maandag 1 februari 2021 van 17:00-20:00 uur. Locatie: volgt
  • Maandag 12 april 2021 van 17:00-20:00 uur. Locatie: volgt
  • Maandag 14 juni 2021 van 17:00-20:00 uur. Locatie: volgt

Praktische informatie

Data:
Maandag 16 november 2020, maandag 1 februari 2021, maandag 12 april 2021 en maandag 14 juni 2021 van 17:00-20:00 uur
Locatie:
Op een school in de regio, online en/of op Utrecht Science Park
Partnerschap:
Ambitie Connectie Open
Prijs:
Gratis voor docenten van partnerscholen, €75,- voor externe deelnemers

Inschrijven

De inschrijving is gesloten.

Als je een partnerschooldocent bent die zich gratis of o.b.v. U-Points heeft aangemeld, dan kan U-Talent een no show fee van 25 euro aan je school berekenen, als je zonder afmelding niet aanwezig bent, of als je je 10 of minder werkdagen voor aanvang van de activiteit afmeldt en geen vervanger stuurt. Dit geldt ook voor online bijeenkomsten.

Terug naar het overzicht