Activiteiten

U-Talent Conferentie 2018 – Leren van elkaar

Op dinsdag 10 april 2018 vindt de jaarlijkse U-Talent Conferentie plaats met als thema ‘Leren van elkaar’.

Het programma omvat een openingslezing, twee workshoprondes en het Bètafestival. Op dit festival presenteren leerlingen van onze partnerscholen goed geslaagde en inspirerende schoolprojecten rondom bèta en techniek.

Dit jaar organiseren we voor het eerst parallel aan het docentenprogramma een programma speciaal voor deze leerlingen.

Bekijk hier het programmaboekje (pdf-bestand).

 

Programma

 • 12.30 – 13.00 uur: Inloop
 • 13.00 – 14.00 uur: Opening en openingslezing
 • 14.15 – 15.15 uur: Workshopronde 1
 • 15.15 – 15.45 uur: Pauze
 • 15.45 – 16.45 uur: Workshopronde 2
 • 16.45 – 18.45 uur: Bètafestival en borrel
 • 18.30 uur: Prijsuitreiking Bètafestival

Arwen Deuss
Fotograaf: Ed van Rijswijk

Arwen Deuss is hoogleraar ‘Structuur en compositie van de diepe aarde’ aan de UU en doet onderzoek naar seismische tomografie, waarbij aardbevingen worden gebruikt om plaatjes te maken van de structuur van de aardkern en -mantel. Kennis over de processen die diep in de aarde plaatsvinden, is onder andere belangrijk om meer te weten te komen over het ontstaan van aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Het idee is dat seismologie, geochemie, mineraalfysica, stromingsleer en geodynamica samen een helder en volledig beeld zullen geven van hoe het binnenste van de aarde in elkaar zit en evolueert.

Arwen Deuss studeerde geofysica in Utrecht. Als masterstudente was ze – door een slimme nieuwe benadering van het probleem – de eerste die erin slaagde om een seismische transversale golf te detecteren in de binnenkern. Daarmee werd expliciet bewezen dat er in de aarde een harde binnenkern zit binnenin de vloeibare buitenkern.

Ze promoveerde aan de University of Oxford en is daarna werkzaam geweest aan de University of Cambridge als hoofddocent. Sinds 2014 is ze hoofddocent seismologie aan de Universiteit Utrecht. In 2015 won ze voor haar werk een KNAW Award, een prijs bestemd voor internationaal erkende onderzoekers. Verder heeft ze momenteel een Vici-beurs van NWO en heeft ze tweemaal een persoonlijke European Research Council beurs gekregen om haar onderzoek te bekostigen.

Workshoprondes
Er zijn twee workshoprondes voor docenten, toa’s en schoolleiders. Tijdens de registratie op de dag zelf kies je welke workshops je wilt volgen. We hanteren het first come, first serve principe, dus wees er op tijd bij!

1.1 Terug naar de bron

Door: Jeanine Daems (Hogeschool Utrecht)

Gericht op: wiskundedocenten

De geschiedenis van de wiskunde kan een krachtige bijdrage leveren in de wiskundeles. Met name primaire bronnen kunnen op een directe manier laten zien hoe mensen vroeger dachten, hoe problemen gesteld werden, opgelost en uitgelegd. Dat werpt soms net een ander licht op de wiskunde zoals die nu in de schoolboeken staat, waardoor leerlingen een bredere blik krijgen op wat wiskunde is en meer onderdelen van de wiskunde aan elkaar kunnen koppelen (denk aan het koppelen van algebra en meetkunde als het gaat om het oplossen van vergelijkingen). In deze workshop bekijken we een of enkele primaire bronnen en praten we over hoe je goede vragen kunt stellen bij zo’n bron.

1.2 Proteomics, massaspectrometrie toegepast op eiwitten

Door: Andrea van Bruggen-van der Lugt en Suzy Maljaars (beiden U-Talent)

Gericht op: scheikundedocenten of biologiedocenten met affiniteit voor moleculaire biologie.

De workshop start met een inleidend college over proteomics, een vakgebied waarin studie wordt gedaan naar het proteoom, alle eiwitten in de cel. Dit kan variëren onder invloed van omstandigheden. Soms worden eiwitten veel of juist weinig aangemaakt. Op bepaalde momenten worden eiwitten gemodificeerd zodat ze actief kunnen zijn. Soms worden afwijkende eiwitten gevormd als er sprake is van een (genetische) ziekte. Het vakgebied proteomics houdt zich dan ook bezig met de studie naar zowel de regulatie van de synthese van eiwitten als ook naar modificaties in eiwitten.

Tijdens de workshop leer je hoe de techniek massaspectrometrie wordt ingezet bij de studie naar het proteoom. Omdat eiwitten te groot zijn voor een analyse in de massaspectrometer worden ze eerst in kleinere stukjes geknipt met het enzym trypsine. Daarna wordt de massa bepaald van de peptidefragmenten die hieruit ontstaan zijn. Ook kan de aminozuurvolgorde vastgesteld wanneer elk peptidefragment nogmaals wordt gefragmenteerd in kleinere eenheden.  Daarna kun je zelf een massaspectrum van een peptide analyseren. Tenslotte gaan we de uitdaging aan om zelf een massaspectrum te voorspellen van een bepaald peptidefragment. Of je denkt na over het effect van bijvoorbeeld een modificatie aan het peptide op het massaspectrum.

Na afloop van de workshop neem je een leuke uitdagende opdracht voor vwo 5/ 6 leerlingen mee naar huis. Je kunt deze opdracht dan aanbieden aan leerlingen die kennis willen maken met een variatie op de techniek massaspectrometrie of voor leerlingen die hun moleculaire kijk op eiwitten willen verdiepen.

1.3 Quantum Leap

Door: Garmt de Vries (U-Talent), Peter van der Straten (Departement Natuurkunde, UU), Judith ter Horst (Departement Natuurkunde, UU)

Gericht op: natuurkundedocenten

Hoe beschrijf jij quantumfenomenen zonder de achterliggende, wiskundige beschrijving te kunnen behandelen? En hoe overleven leerlingen de quantum leap van VO naar HO zonder te struikelen?

Op het VWO en in het 1e jaar van de universiteit is het rekenen met de golffunctie of Schrödingervergelijking te ingewikkeld. Toch maken leerlingen en studenten al kennis met fenomenen als golf-deeltjedualiteit en het quantum-tunneleffect. Hoe kunnen we dat doen zonder misconcepten in de hand te werken? Zowel VO- als HO-docenten lopen tegen deze uitdaging ten opzichte van hun leerlingen en studenten aan.

In deze workshop zullen, in het kader van “Leren van Elkaar”, docenten uit het VO en uit de bacheloropleiding Natuur-en Sterrenkunde aan de UU met elkaar in gesprek gaan over hoe de Quantumwereld in de les én in het college wordt behandeld en waar de docent of leerling en student vervolgens tegenaan lopen. Dit zullen we doen aan de hand van het Subdomein Quantumwereld uit de Syllabus Centraal Examen, waarbij we gaan kijken naar de onderwerpen  golf-deeltjedualiteit, het foto-elektrisch effect, opsluiting van een deeltje en het quantum-tunneleffect.

Door ervaringen en methodes tussen docenten uit het VO en HO én tussen docenten van verschillende scholen te delen hopen we gezamenlijk inzicht te creëren in de aansluiting tussen VO en HO, te inventariseren waar verbeter- of ontwikkelpunten liggen bij de behandeling van de quantum wereld en handvatten en best practices uit te wisselen om dit lastige onderwerp zo correct mogelijk te behandelen voor de respectievelijke doelgroepen.

1.4 Aan de slag met (peer)feedback in jouw onderwijs

Door: Nanette Verhulst en Annet van der Riet (Educate-it, Universiteit Utrecht)

Gericht op: docenten en schoolleiders

In deze workshop ga je aan de hand van een stappenplan een feedbackproces ontwerpen dat past bij jouw onderwijs. Je leert hoe je (digitale) feedback effectief kunt toepassen en hoe je feedback kunt inzetten om het leren van je leerlingen te vergroten. We beginnen met een korte theoretische basis en daarna ga je aan de slag met een eigen stappenplan. Ook is er aandacht voor voorbeelden van feedbackprocessen in combinatie met digitale tools zoals die worden gebruikt op Universiteit Utrecht.

1.5 Onderwijs ontwerpen met patronen

Door: Christian Köppe (U-Talent)

Gericht op: docenten, toa’s en schoolleiders

We passen allemaal dagelijks tientallen patronen toe, in de meeste gevallen onbewust. We doen dit wel omdat we daarbij een goed gevoel hebben en impliciet weten dat iets op deze manier goed werkt. Hetzelfde doen we ook als leraren en docenten: we zorgen ervoor dat de lessen interactief zijn, dat leerlingen en studenten gemotiveerd raken of maken slim gebruik van technologische mogelijkheden. Daarbij zie je dat meer ervaren docenten dit vaak doen zonder erover na te denken, ze passen hun impliciete kennis toe, terwijl beginnende docenten meer op zoek zijn naar hoe ze op een bij hun passende manier hun onderwijs gaan ontwikkelen en uitvoeren.

Ontwerppatronen zijn een manier om deze impliciete kennis expliciet en daarmee deelbaar te maken. Deze manier kan daarbij op bijna alle niveaus worden toegepast, van kleine interacties tijdens een les (bijv. Question Boomerang) tot ontwerpen van materiaal (bijv. Bring Your Own Assignment) tot bredere didactische aanpakken (bijv. Hybrid Pedagogy). Daarbij zijn zowel de al beschreven patronen van waarde als ook het proces van het achterhalen (het expliciet maken) van deze patronen.

In deze workshop maak je kennis met ontwerppatronen voor het onderwijs. Je leert aan de hand van een aantal concrete voorbeelden hoe je deze zelf als aanvulling op je ontwerpproces kan gebruiken. Daarnaast krijg je ook inzicht in hoe je het verzamelen van patronen in je eigen omgeving kan gebruiken om bewuster ervan te worden wat je nu eigenlijk doet en waarom.

1.6 U-Talent schoolprogramma’s onder de loep

Door: Gjalt Prins (Freudenthal Instituut) en Science Education and Communication studenten (UU)

Gericht op: docenten en schoolleiders

In de schoolstage genaamd ‘Internship School Education’, onderdeel van de opleiding Master Science Education & Communication (MSEC), hebben studenten gewerkt aan diverse projecten op een aantal U-Talent scholen. In deze workshop worden een aantal projecten gepresenteerd en worden de producten die zijn gemaakt geëtaleerd. De focus ligt hierbij op de schoolprogramma’s: wat werkt wel en niet goed, en hoe bekijk je eigenlijk of een schoolprogramma goed loopt? Daarnaast worden ervaringen met deze stagevariant en good practices uitgewisseld.

Deze stagevariant, opgezet door U-Talent i.s.m. het Freudenthal Instituut, is nieuw in zijn soort en heeft voor het eerst gedraaid in het afgelopen semester (september 2017 tot februari 2018). De projecten varieerden van evaluatie van een programmaonderdeel, ontwikkeling van een onderwijsmodule of opzetten van een beoordelingssystematiek passend in U-Talent. Alle projecten zijn gekoppeld aan het U-Talent schoolprogramma op de betreffende school. Het aantrekkelijke van deze stagevariant is dat de school ontwikkel- en/of evaluatiewerk kan laten uitvoeren door een student, die op zijn/haar beurt grondig kennis maakt met de schoolpraktijk.

1.7 3D-printen op school

Door: Peter Duifhuis (U-Talent)

Gericht op: docenten

Help! Mijn school heeft een 3D-printer!

De 3D printer is een fantastisch apparaat. Het zelf kunnen maken van de gebruiksvoorwerpen die jij nodig hebt… gaat de wereld veranderen? Of valt dat mee? En wat wil je dat je leerlingen erover leren? Of is het voldoende als ze ermee kunnen werken?

In deze workshop neem ik je mee door het proces van ontwerp tot product, en is er gelegenheid om zelf een print te maken. Daarnaast gaan we in gesprek over de plek van de printer in ons onderwijs. De balans tussen een vaardighedenpracticum voor jou als beginnende gebruiker en uitwisseling over de didactiek van de printer stem ik af op de behoefte van de groep – en hoeft niet voor elke deelnemer hetzelfde te zijn.

Ter informatie: U-Talent heeft een 3D-printer en leerlingen zijn welkom om langs te komen om iets te printen, als de school zelf geen 3D-printer heeft.

Voorbeeld van een masterclass voor leerlingen is hier te vinden.

1.8 Selficient Solar Decathlon: Challenge Based Education

Door: Rogier van Laterveer (Hogeschool Utrecht)

Gericht op: docenten

In deze workshop gaan wij u meenemen in het avontuur Solar Decathlon 2017. Hier zijn de afgelopen twee jaar 200 studenten van de Hogeschool Utrecht bij betrokken geraakt. Een groep van 40 studenten bouwde voor deze internationale wedstrijd in Denver geheel zelfstandig een zelfvoorzienend en duurzaam huis. Deze studenten hadden uiteenlopende achtergronden: van techniek en communicatie tot rechten en marketing.

Het avontuur heeft een vervolg. Wij gaan in 2019 deelnemen aan de Solar Decathlon Europe in Hongarije. Als we op het HBO de studenten in de driver’s seat zetten, hebben wij jullie nodig! Deze workshop gaat dan ook over de aansluiting tussen het VO en HO: welke kant willen jullie leerlingen op en wat vraagt de toekomstige markt van ze? Hoe zorgen we dat de leerlingen gereed zijn voor dit soort innovatieve vormen van onderwijs, waarbij zelfredzaamheid en samenwerking centraal staan? Graag gaan we het gesprek aan over waar de toekomstige HBO-studenten gereed voor “moeten” zijn.

2.1 Muzikale reflecties op symmetrie

Door: Rogier Bos (Freudenthal Instituut)

Gericht op: wiskunde- en natuurkundedocenten

Gelukkig kun je van muziek genieten zonder enige kennis van wiskunde. Bij het maken van muziek helpt het als je kunt tellen. Maar bij het analyseren van muziek kun je sommige vragen alleen met wiskunde beantwoorden!

Hoeveel verschillende akkoorden zijn er? Hoeveel toonladders? Bij het beantwoorden van deze vragen speelt symmetrie een heel belangrijke rol. We kunnen muziek vertalen naar meetkunde en de symmetrie visualiseren. Je gehoor heeft gevoel voor deze symmetrie. In deze voordracht leer je de bijbehorende taal. Een taal die prima is uit te leggen aan leerlingen.

Het materiaal van deze workshop is onderdeel van de 5de klas U-Talentmodule Reflecties op symmetrie.

2.2 Virtual Reality in de scheikundeles

Door: Jörg Schaarschmidt (Departement Scheikunde, Universiteit Utrecht)

Gericht op: scheikundedocenten

Virtual Reality (VR) applicaties hebben de laatste jaren steeds meer hun intrede gedaan in de belevenis wereld van jongeren. Denk maar aan levensechte simulaties zoals flight simulators. Binnen het onderwijs groeit er ook steeds meer het idee dat er wat mee te doen valt. Bijvoorbeeld het gebruik van 360o opnames bij vakken als geschiedenis en aardrijkskunde of warmte opnames bij biologie en natuurkunde. Geen van de genoemde applicaties hebben echter een hoge didactische impact. Hier moet de komende jaren verandering in gaan komen.

Tijdens deze workshop maken bètadocenten kennis met een 3D-viewer, waarbij de gebruiker ogenschijnlijk “real-time” door een eiwit kan rondlopen en een eenvoudig chemisch structuurprobleem kan oplossen. Daarnaast gaan we in op de vraag hoe we vorm kunnen geven aan goed onderwijs met behulp van VR.

Deze workshop wordt grotendeels in het Engels gegeven.

2.3 Wat als……? Experimenteren met drama in de biologieles

Door: Roald Verhoeff (Freudenthal Instituut)

Gericht op: biologiedocenten (en docenten met interesse in toneel)

Het gebruik van drama of toneel in de biologieles is niet alledaags. Het wordt soms als te tijdsintensief ervaren en het vergt aanpassing van de reguliere didactiek. Maar het biedt leerlingen juist ook een kans om zich in te leven in wetenschappelijke en sociale dilemma’s. Denk aan historische dilemma’s in de wetenschap, huidige vraagstukken rond genetische testen of toekomstige rond mensverbetering.

Deze workshop focust vooral op het gebruik van drama in sociale en ethische vraagstukken rondom nieuwe technologieën. Leerlingen kunnen zich inleven in de rol van betrokkenen met de benodigde kennis, belangen en emoties die daarbij komen kijken. Leerlingen zijn hierbij niet slechts toeschouwers, maar juist ook de scriptschrijvers en toneelspelers. Daardoor wordt het toneel een sociaal experiment gericht op ‘burgerschapsvorming’, waarbij leerlingen een dilemma actief kunnen exploreren.

In deze workshop verkennen we verschillende vormen van toneel in de klas en bieden we handvaten om een brug te slaan tussen de biologiedidactiek en toneelonderwijs.

2.4 Do’s en Don’ts van Escape Rooms in het onderwijs

Door: Andrea Van Bruggen (U-Talent), Joke Daemen (Universiteit Utrecht), Alice Veldkamp (Universiteit Utrecht)

Gericht op: biologie, scheikunde, en wiskundedocenten en toa’s

Escape Rooms zijn sinds een aantal jaar enorm populair als recreatief uitje. Ook in het onderwijs kunnen Escape Rooms prima worden ingezet, om leerlingen op een leuke en uitdagende wijze zelf aan de slag te laten gaan. Zowel voor biologie, scheikunde, wiskunde als natuurkunde zijn er voorbeelden van het gebruik in onder- en bovenbouw. In de workshop zetten we de do en don’ts op een rij en laten voorbeelden en materialen zien. Daarna gaan we in verschillende groepen aan de slag; docenten die voor het eerst aan de slag gaan, en mensen die al eens een ER gemaakt hebben.

2.5 Van elkaar leren

Door: Baukje Lobregt (U-Talent)

Gericht op: docenten

Leerlingen kunnen veel van elkaar leren. Hoe kun je dit inzetten in je les? Bij het vak NLT wordt peerfeedback bij een aantal Utrechtse modules toegepast. Peerfeedback is voor leerlingen een manier om het eigen werk te verbeteren door het werk aan de (kritische) medeleerling voor te leggen en daar feedback van te ontvangen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan… dus hoe pak je dit aan en hoe zou peerfeedback een onderdeel van je les/ lessenserie/ leerlijn kunnen worden?  Bij peerfeedback zijn rubrics erg handig. Tijdens de workshop gaan we hier dan ook mee aan de slag.

2.6 Hands-on Lesson Study: dieper inzicht in het ontwerp en het effect van je les

Door: Wouter van Joolingen (Freudenthal Instituut) en Sui Lin Goei (Hogeschool Windesheim en VU)

Gericht op: docenten en schoolleiders

Lesson Study is een van oorsprong uit Japan afkomstige methode voor onderwijsinnovatie. Lesson Study teams ontwikkelen gezamenlijk een les rond een bepaalde onderzoeksvraag. De les wordt uitgevoerd door de één van de teamleden en door de overige leden geobserveerd, waarbij het leren van de leerlingen centraal staat. In deze workshop krijgt u als deelnemer een hands-on ervaring met Lesson Study. Na een korte inleiding voeren we een gesimuleerde les uit, die vervolgens onder leiding van een deskundige zal worden nabesproken.

2.7 Plusvak – O&O Robotica

Door: Kees Hooyman (St. Bonifatiuscollege)

Gericht op: docenten

Het plusvak O&O Robotica is interessant voor scholen die al bekend zijn met programmeren en/of robotica. Leerlingen van klas 4 t/m 6 werken samen aan het ontwerpen en bouwen van een eigen robot die mee kan doen aan een internationale wedstrijd. Een uitdagend project en een kans om talenten te ontdekken en op een andere manier vaardigheden te ontwikkelen. O&O Robotica biedt daarmee een prima aansluiting met technische vervolgopleidingen.

In deze workshop laten we zien wat het plusvak O&O Robotica inhoudt en hoe we dat op het St. Bonifatiuscollege georganiseerd hebben. Leerlingen zullen laten zien hoe ver ze zijn met het bouwen van hun robot, die in juni gaat meespelen in de First Tech Challenge. Daarnaast bekijken we op welke manier een school dit plusvak aan zou kunnen bieden. Wat is er nodig aan kennis, organisatie, tijd, ruimte en financiële middelen om zoiets mogelijk te maken? Scholen die belangstelling hebben kunnen volgend jaar deelnemen aan de PLG Robotica – The Next Level.

2.8 Curriculum.nu & U-Talent – wat doen we ermee?

Door: Saskia van der Jagt (lid ontwikkelteam Mens & Natuur Curriculum.nu)

Gericht op: schoolleiders, teamleiders en bèta-coördinatoren

In maart is curriculum.nu van start gegaan. Ruim 80 scholen, 125 leraren en 18 schoolleiders buigen zich over de vraag wat leerlingen in het PO en VO moeten kennen en kunnen. Er wordt gewerkt aan 9 leergebieden, waaronder Mens & Natuur en Wiskunde. Eind maart werd het eerste product opgeleverd door de ontwikkelteams van deze leergebieden, namelijk een visie op het vakgebied.

Bekijk hier het eerste product van Mens & Natuur (pdf-bestand) .

In deze workshop willen we het product voor het leergebied Mens & Natuur bespreken met schoolleiders van onze partnerscholen en stilstaan bij de vraag: op welke manier kunnen we vanuit U-Talent komend jaar onze scholen betekenisvol betrekken bij het proces van curriculum.nu?

Tijdens de workshop zal een docent uit het ontwikkelteam Mens & Natuur aanwezig zijn om vragen te beantwoorden, evenals een docent van één van de ontwikkelscholen (het Christelijk Lyceum Veenendaal, partnerschool van U-Talent). De feedback die tijdens de workshop verzameld wordt, koppelen we terug aan curriculum.nu.

Bètafestival
Op het Bètafestival tonen leerlingen van onze partnerscholen inspirerende schoolprojecten rondom bèta en techniek. De beste drie projecten winnen een prijs. Doe inspiratie op rondom lesmateriaal en nieuwe programma’s en wissel ervaringen uit. Daarnaast kun je tijdens het Bètafestival genieten van een hapje en een drankje. Op de markt staan ook een aantal andere stands, zoals het Scholennetwerk en Up2, het voormalig Bovenbouwpracticum van de Universiteit Utrecht.

Dit jaar organiseren we voor het eerst voorafgaand aan het Bètafestival diverse workshops speciaal voor de leerlingen. Deze workshops zijn parallel aan de openingslezing en worskhops van de docenten.

Elke partnerschool mag 2 leerlingen sturen, mits deze een project presenteren op het festival. De leerlingen kunnen kiezen uit de volgende 3 programma’s:

 1. Een Escape Room en bijen
  De leerlingen doen een bèta-geïnspireerde Escape Room. Lukt het om op tijd te ontsnappen?
  Ook gaan de leerlingen naar de Botanische Tuinen, waar ze na een korte introductie imkerpakken aantrekken en met bijenexpert Rob Welschen de bijenkasten ingaan. Een bijzondere ervaring. En wees gerust, je hoeft niets te doen met de bijen als je dat niet durft!
 2. Perspectief tekenen en origami
  De leerlingen beginnen met een workshop perspectief tekenen. Met een speciale manier van perspectief tekenen kun je prachtige 3D-afbeeldingen creëren. Het bijzondere van deze tekeningen is dat ze er alleen mooi uitzien vanaf één bepaalde hoek (zie afbeelding).
  Daarna krijgen de scholieren een workshop over origami. Natuurlijk krijgen ze daarbij de kans om zelf mooie creaties te vouwen.
 3. Perspectief tekenen en schimmels
  Dit programma begint ook met de workshop perspectief tekenen. De tweede workshop staat echter in het kader van schimmels. Het wordt een actief en grappig programma met spelelementen.

Wil je leerlingen van jouw U-Talent partnerschool aanmelden voor het Bètafestival en het leerlingenprogramma? Leuk! Stuur hiervoor een mailtje naar u-talent@uu.nl met de volgende informatie:

  • Naam leerlingen (per school maximaal 2 leerlingen)
  • Klas(sen)
  • Voorkeur voor programma 1, 2 of 3.

Vol = vol! Meld je leerlingen daarom snel aan via u-talent@uu.nl.

Als je leerlingen alleen naar het Bètafestival komen, horen we dit ook graag ruim van tevoren in verband met de ruimte-indeling.

Praktische informatie

Data:
10 april 2018 van 12.30 - 19.00 uur
Locatie:
Hogeschool Utrecht, Utrecht Science Park de Uithof
Partnerschap:
Ambitie Connectie Open
Prijs:
Deelname is gratis voor docenten, toa’s en schoolleiders van U-Talent partnerscholen. Voor overige deelnemers kost de conferentie 195 euro.

Inschrijven

De inschrijving is gesloten.
Op de dag zelf kies je bij de registratiebalie welke workshops je wilt volgen. We hanteren het first come, first serve principe, dus wees er op tijd bij!
Voor informatie over het aanmelden van leerlingen: zie de tekst hierboven.

 

Terug naar het overzicht