U-Talent

Alleen voor Ambitie

4-vwo dagen

De 4-vwo activiteitendagen zijn twee dagen waarop de leerlingen naar de campus komen. De leerlingen hebben de keuze uit verschillende modules en kiezen er hier één uit waar ze twee dagen mee aan de slag gaan. Deze dagen bieden een kijkje op de U-Talent Academy. Naast de module, zal een klein gedeelte van de dag in het teken staan van voorlichting over de U-Talent Academy.

De keuzeonderwerpen voor de 4-vwo activiteitendagen zijn:

Hoe zorg je ervoor dat muziek bij een concert goed te horen is in de zaal? Hoe kun je lekker drummen op je kamer terwijl je zusje beneden ongestoord haar huiswerk wil maken? Hoe regel je dat een  cabaretier overal goed verstaanbaar is in het theater? Zoals je ziet, heeft iedere ruimte andere geluidseigenschappen nodig.
Akoestiek bestudeert alles wat er met geluid gebeurt tussen de bron en de ontvanger. Het is de wetenschap die zich bezig houdt met de voortplanting, weerkaatsing en absorptie van geluid. Met akoestische kennis kun je de geluidsoverdracht in een zaal zo goed mogelijk aanpassen aan de functie waarvoor die zaal bedoeld is.

In deze module kijk je naar de natuurkundige aspecten die de akoestische eigenschappen van een ruimte bepalen. Je leert theorie achter akoestiek, je voert geluidsexperimenten uit en je brengt een bezoek aan TivoliVredenburg in Utrecht. Daar laten ze je zien hoe akoestische kennis bij de verschillende concertzalen in praktijk wordt gebracht. Als verwerkingsopdracht ontwerp je een  concertzaal of andere ruimtes (klaslokaal, zwembad, aula) of werk je een natuurkundig verschijnsel rondom geluid verder uit.

Geneesmiddelen spelen een essentiële rol bij de behandeling van veel ziekten. Dagelijks profiteren miljoenen mensen op aarde van het brede scala aan medicijnen dat we kennen. Maar voordat een arts of apotheker een medicijn kan voorschrijven, is er een lang traject van ontwerpen en testen aan vooraf gegaan.

Op de eerste dag verdiep je je in de ochtend in hoe medicijnen vroeger ontdekt werden. Je gaat op excursie naar de Botanische Tuinen, waar je de oorsprong van medicijnen kunt zien. In de middag bestudeer je een aandoening (AIDS, longkanker, tuberculose of hypercholesterolemie). In een voorbereidende opdracht leer je de basics van het digitaal ontwerpen van medicijnen.

Op de tweede dag ga je zelf met simulatiesoftware van de universiteit op de computer een medicijn ontwerpen tegen de ziekte die je hebt uitgekozen.

Supergestroomlijnde haaienhuid, zaden vol haakjes die aan je kleding blijft hangen, wonden op je huid die vanzelf met een korstje dichtgroeien; het zijn oplossingen voor problemen in de natuur die
in de loop van miljarden jaren zijn ontstaan. Wat niet goed werkte is nu grotendeels fossiel, wat wel werkte zie je als je nu naar buiten kijkt. Die oplossingen kan je afkijken en verwerken in nieuwe
technieken die handig zijn voor menselijke problemen. Dit soort “bio‐inspired innovations” lossen vaak een maatschappelijk probleem op een duurzame manier op. Bijvoorbeeld die haaienhuid verwerkt in extrasnelle zwempakken, klittenband geïnspireerd op de zaden vol haakjes en zelfhelende plastics die net als onze huid met een korstje dichtgroeien.
Tijdens deze module ga je hiermee aan de slag en maak je zelf een “bio‐inspired” ontwerp voor een relevant probleem.

We zijn met onze hersenen in staat om grote hoeveelheden prikkels en informatie uit onze omgeving op te nemen, te verwerken en er adequaat op te reageren. Dit kan, omdat verschillende hersengebieden, ieder met hun eigen functie, met elkaar in verbinding staan via grote netwerken en met elkaar communiceren. Al die verschillende hersenfuncties, die bepalen hoe je informatie verwerkt en hoe je reageert op zaken die je tegenkomt, vallen onder het begrip cognitie.

Bij bepaalde aandoeningen, zoals autisme, ADHD en schizofrenie, spelen stoornissen in de cognitie een belangrijke rol.

In deze module leer je meer over de hersenfuncties die onderdeel zijn van het begrip cognitie. Je gaat in het anatomisch museum van het UMC Utrecht kijken hoe de hersenen van mensen in elkaar zitten, je hoort over verschillende wetenschappelijke onderzoeken die gaan over hersenen en cognitie en die uitgevoerd worden bij de universiteit, en je doet tenslotte zelf een klein (literatuur)onderzoekje naar de eerder genoemde aandoeningen.

Bij de module ‘Hoe hoort het eigenlijk?’ kijk je vanuit natuurkundig oogpunt naar de werking van het gehoor. De module begint met het ophalen van basiskennis natuurkunde over geluid (trillingstijd, amplitude) en de toepassingen daarvan op je waarneming. Daarnaast wordt nieuwe kennis aangeleerd over de werking van het oor en komen begrippen als maskering, frequentiediscriminatie en gehoorgevoeligheid aan de orde.

Tijdens deze module krijg je les van een U-Talent docent en een gastlezing van een audioloog van het UMC. Daarnaast voer je ook enkele eenvoudige gehoortesten uit bij jezelf of een medeleerling. De module is geschikt voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in biologie (met name werking van het oor) en willen weten wat daarvan de natuurkundige principes zijn. Daarnaast net zo geschikt voor leerlingen met belangstelling voor natuurkunde die in detail willen weten hoe dit toegepast wordt binnen het menselijk lichaam.

Frisdrank tast het glazuur op je tanden en kiezen aan, omdat de zure frisdrank een deel van het glazuur oplost. Dit proces heet tanderosie. Om het steeds groter wordende probleem van tanderosie te lijf te gaan neem je plaats in een onderzoeksgroep om de chemische achtergronden van tanderosie in kaart te brengen. Je verdiept je in het onderwerp tanderosie en je bestudeert voorgaand onderzoek en de methodieken die gebruikt kunnen worden om tanderosie te kunnen meten. Daarna schrijf je een plan voor een nieuw onderzoek in dit onderwerp.

Op de eerste dag stel je een definitief onderzoeksplan op. Daarnaast verdiep je je in de analysemethode AAS-spectrometrie, waarmee je heel nauwkeurig de concentratie van
calciumionen kunt bepalen. De hoeveelheid calciumionen dat vrijkomt uit het tandglazuur geeft informatie over de mate waarin tanderosie heeft plaatsgevonden.
Op de tweede dag onderzoek je de mate van tanderosie door de hoeveelheid vrijgekomen calciumionen te bepalen met de techniek AAS-spectrometrie. Aan het einde van de dag presenteert elke groep de belangrijkste bevindingen van het onderzoek in een poster.

Je wilt muziek maken, maar kan geen instrument spelen? Je kan een instrument spelen, maar wil meer over programmeren leren? Dan is dit de perfecte module voor jou! In deze module leer je een programmeertaal voor muziek kennen en zet je vrij snel de eerste stappen naar een goed klinkend geheel. Daarnaast komen zowel een aantal concepten uit de muziek langs als ook een aantal belangrijke programmeerconcepten. Vooral dat laatste ga je ook nog in een andere omgeving leren kennen, zodat je nieuw opgedane programmeerkennis meteen breder toepasbaar is (bijv. voor het programmeren van visuele animaties die je dan als een soort video kan gebruiken).

Aan het eind van de tweede dag zullen er door de deelnemers geprogrammeerde hits gepresenteerd worden in de vorm van animatie‐video’s.
Belangrijk: bij deze module moet je je eigen oortjes/koptelefoon meenemen en bij voorkeur een eigen laptop (niet noodzakelijk).

Moleculaire Gastronomie is een heel breed begrip. In essentie is moleculair koken, het bereiden van gerechten waarbij gebruik wordt gemaakt van chemische en fysische kennis, om de gerechten van de gewenste smaak, kleur en structuur te krijgen.

In deze module wordt voornamelijk ingegaan op de consistentie (structuur) van voedsel. Hierbij komen de begrippen polair en apolair uitgebreid aan de orde, alsmede de moleculen die voornamelijk in voedsel voorkomen (water, vetten, koolhydraten en eiwitten) en de rol die zij spelen bij de consistentie. Er wordt diep ingegaan op de verschillende soorten dispersies (zoals emulsies en schuimen) en de stabiliteit hiervan.

Verder wordt de geschiedenis van Moleculaire Gastronomie en enkele bekende Moleculair Gastronomen kort besproken en worden enkele fenomenen behandeld, zoals slow-cooking, mondgevoel en natuurlijk het maken van ijs met vloeibare stikstof.

Behalve theorie (uitleg krijgen en opdrachten maken) is er ook tijd ingeruimd voor praktisch werk waarbij eigen inbreng toegejuicht wordt.
Je hoeft geen chef-kok te zijn voor deze module, maar enige affiniteit met (het bereiden van) eten wordt op prijs gesteld.

Dankzij overstromingen is Nederland gevormd. Nederland is steeds een stukje opgehoogd en aangegroeid door sedimentatie bij zee‐ en rivieroverstromingen. Tegelijkertijd zijn overstromingen gevaarlijk en door bodemdaling, zeespiegelstijging en hoge rivierwaterstanden wordt dat gevaar steeds groter.
Als je voor het thema ‘Natte Boel’ kiest, leer je van alles over rivier‐ en deltavorming, sedimentatie en zeespiegelstijging. We kijken naar het verleden en de toekomst. In een GIS‐practicum (Geografische Informatie Systemen) leer je hoe je zelf een hoogteprofiel kunt maken van jullie onderzoeksgebied, in een practicum ga je zelf kijken naar de effecten van waterstromingen en sedimentatie, tot slot kun je met rekenmodellen verschillende berekeningen loslaten op rivierstromingen. Met al deze kennis ga je in een groepje aan de slag om oplossingen te bedenken voor de toekomst van het Nederlandse landschap.

Bij origami denk je snel aan het vouwen van een kraanvogel of een bloem. Dat is inderdaad een bekend onderdeel van origami. Onder andere door het gebruik van software heeft origami inmiddels veel meer toepassingsmogelijkheden dan alleen het vouwen van papier: denk bijvoorbeeld aan airbags in auto’s: die moeten zo compact mogelijk worden opgevouwen, maar op zó’n manier dat ze ook weer heel snel kunnen uitvouwen. Of het uitvouwen van een paneel van een satelliet: zo compact mogelijk tijdens het afschieten in de raket, en zo groot mogelijk in de baan om de aarde.

In deze module kijken we naar de wiskundige kant van origami: van de achterliggende wiskundige principes (er zijn zeven grondregels waarmee alle origami figuren worden gevouwen) tot het vouwen van breuken. Daarnaast kijken we naar origami als kunstvorm en origami toepassingen binnen de techniek.

Natuurlijk kun je geen origami-module volgen zonder zelf te vouwen. Dit gaan we dus ook doen, en we gaan proberen om zelf een nieuw figuur te ontwerpen, al dan niet met behulp van software.

De keuzeonderwerpen zijn onder voorbehoud.

Praktische informatie

Niveau:
4 vwo
Data:
4 maart 2019 en 25 maart 2019, 5 maart 2019 en 19 maart 2019, 11 maart 2019 en 1 april 2019, 12 maart 2019 en 2 april 2019, 18 maart 2019 en 8 april 2019
Locatie:
Science Park de Uithof, Utrecht
Partnerschap:
Ambitie

Inschrijven

Voor coördinatoren van Ambitiescholen:
Je kunt tot uiterlijk 3 februari 2019 leerlingen aanmelden. Het inschrijfformulier volgt nog.

Terug naar het overzicht