Nieuws

12 april 2019

Aanvraagronde Lerarenbeurs 2019 van start

Van 1 april tot en met 30 juni 2019 kunnen leraren weer een Lerarenbeurs aanvragen voor het volgen van een bachelor- of masteropleiding. De Lerarenbeurs bestaat uit een vergoeding voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten met een maximum van 7.700 euro per studiejaar. De werkgever kan subsidie ontvangen om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen.

Voor meer informatie en aanvragen van de Lerarenbeurs: kijk op de de website van DUO.