Nieuws

17 september 2019

Nederland wint vijf medailles op Internationale Wiskunde Olympiade

Het Neder­landse team heeft afgelo­pen zomer vijf medail­les gewon­nen op de Interna­tionale Wiskun­de Olympia­de. Mat­thijs van der Poel (18) van onze partnerschool het Christelijk Gymnasium Utrecht, behaal­de voor het derde jaar op rij een zilve­ren medail­le. Jesse Fitié, Richard Wols, Jovan Gerb­scheid en Jippe Hooge­veen (Openbaar Lyceum Zeist) sleep­ten alle vier een bronzen medail­le in de wacht. Het zesde lid van het Neder­landse team, Szabi Buzogá­ny (Corderius College Amersfoort) verdien­de een eervol­le vermel­ding, omdat hij één van de zes opgaven van de wed­strijd fout­loos oploste.

De Interna­tionale Wiskun­de Olympia­de vond van 14 tot 21 juli 2019 plaats in Bath in het Vere­nigd Konink­rijk. De leerlin­gen kregen zes opgaven van hoog wiskun­dig niveau voor hun kiezen, ver­deeld over twee wed­strijd­dagen. Op elke wed­strijd­dag kregen zij vier en een half uur de tijd en voor elke opgave konden ze zeven punten verdie­nen.

Lees meer