Verdieping en verrijking in bèta en techniek

U-Talent

Over U-Talent

U-Talent draagt bij aan de kwaliteitsverhoging van het bèta- en techniekonderwijs in havo en vwo, en realiseert een goede aansluiting met het hoger onderwijs.

U-Talent is een activiteitenplatform voor alle betrokkenen: leerlingen, bètadocenten, TOA’s, schoolleiders, docenten van hogeschool en universiteit, het bedrijfsleven en kennisinstellingen.

In U-Talent werken de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en scholen nauw samen om het onderwijs in bèta en techniek te vernieuwen. Gemotiveerde en getalenteerde leerlingen volgen innovatieve onderwijsmodules. De good practices worden gedeeld in het regionale netwerk en waar mogelijk landelijk verspreid. U-Talent ondersteunt scholen met tal van mogelijkheden voor professionele ontwikkeling. Zo profiteren álle leerlingen van de opbrengsten van U-Talent.

De Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en scholen werken duurzaam met elkaar samen. Een deel van de activiteiten is exclusief toegankelijk voor partnerscholen. Het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht is penvoerder van U-Talent.

Beleid

Bekijk hier het Meerjarenbeleidsplan U-Talent 2017-2022 (pdf) en Activiteitenverslag U-Talent 2016-2017 (pdf).

Achtergrond

U-Talent komt voort uit het Junior College Utrecht (JCU).

Het JCU is opgericht in 2004 door Universiteit Utrecht en de middelbare scholen en bood een intensief, tweejarig programma voor 5- en 6-vwo scholieren. Zij volgden de bètavakken twee dagen per week op de universiteit.

Opbrengsten van dit programma zijn regionaal en landelijk verspreid. Sanne Tromp (directeur JCU) en Hans van Himbergen (voorzitter van het toenmalige JCU-bestuur) hebben met een groot aantal collega’s van de universiteit en de scholen de ontwikkeling van het JCU tot een succesvol onderwijslaboratorium geleid. In 2014 kreeg de laatste Jaarklas van het JCU zijn getuigschrift.

In december 2012 presenteerde Sanne Tromp het plan voor de U-Talent Academie en de verbreding naar onderbouw en havo kreeg vervolgens ook gestalte. In september 2014 is het U-Talent Connectie programma begonnen.

Het voormalige Bètasteunpunt Utrecht is in 2015 formeel geïntegreerd in U-Talent, dat zich onverminderd inzet voor verdieping en verrijking in bèta en techniek.